D

Diltizem SR Nedir? Diltizem SR 90 mg Ne İşe Yarar? Diltizem SR Yan Etkileri

DİLTİZEM SR 90 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 90 mg diltiazem hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Diltizem Prospektüs

DİLTİZEM SR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Diltizem SR, kalsiyum kanal blokörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Diltizem SR Tablet:

 • Anjina pektorisin (sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığı) tedavisi ve önlenmesinde kullanılır.
 • Hafif ve orta derecede yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır.

DİLTİZEM SR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Diltiazeme veya Diltizem SR’da bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa,
 • Hamileyseniz veya çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz ve doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Kan basıncınız ciddi derecede düşükse,
 • Kalp atım hızınızda ciddi derecede yavaşlık varsa,
 • Pacemaker (kalp atımını düzenleyen cihaz) gerekmeyen kalp ritminde çarpıntı veya bayılmaya sebep olan bozukluğunuz (hasta sinüs sendromu) varsa,
 • Düşük kan akımı ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık olan konjestif kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp pili ile tedavisi gerekebilen bir durum olan pacemaker gerekmeyen ikinci veya üçüncü derecede kalp bloğunuz varsa,
 • Kalp kapakçığının açılmasında daralmanız varsa,
 • Kalp sorunlarının sebep olduğu şok (kardiyojenik şok) gibi bir durumunuz varsa,
 • Dantrolen adı verilen bir kas gevşetici size uygulanıyorsa, bunlar gibi durumlarda Diltizem SR kullanılmamalıdır.

DİLTİZEM SR’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Depresyon hastalığınız varsa,
 • Genel anestezi gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz,
 • Mide ve bağırsaklarınız ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Yavaş kalp atımı, birinci derece kalp bloğu, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik (uzamış PR aralığı) dahil kalp sorunlarınız varsa,
 • Akut porfiri denilen nadir görülen kalıtsal bir kan pigment hastalığınız varsa,
 • İlacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan ve devam eden cilt problemleriniz varsa,
 • Diyabet hastası iseniz (Diltiazem tabletler glukoz dayanıklılığınızı bozabildiğinden diyabet tedavinizde ayarlama yapılması gerekebilir), bunlar gibi durumlarda Diltizem SR’ı dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİLTİZEM SR’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Diltizem SR’ı alkol ile birlikte almayınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DİLTİZEM SR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DİLTİZEM SR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DİLTİZEM SR’I KULLANABİLİR Mİ?

Diltizem SR sersemlik veya yorgunluğa sebep olabilir, bu sebeple araç veya makine kullanmadan önce etkilenip etkilenmediğinizden emin olunuz.

DİLTİZEM SR’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Diltizem SR’ın içeriğinde yaklaşık 35.625 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse Diltizem SR almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DİLTİZEM SR KULLANIMI

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Dantrolen infüzyonu (bir kas gevşetici),
 • Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar (düzensiz bir kalp atımını tedavi etmek için kullanılır),
 • Lisinopril gibi ACE inhibitörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılır),
 • Aldeslökin (bazı kanserlerde kullanılır),
 • Antihipertansifler (kan basıncını düşürmek için kullanılır),
 • Antipsikotikler (ruhsal bozukluklarda kullanılır),
 • Lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılır),
 • Midazolam veya triazolam (sedasyon ve anestezi için kullanılır),
 • Rifampisin (tüberkülozun tedavisi için kullanılır),
 • İmipramin ve diğer trisiklik antidepresanlar (depresyon için kullanılır),
 • Fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin (sara hastalığı için kullanılır),
 • Siklosporin (örn. organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır),
 • Teofilin (astım gibi solunum ile ilgili problemlerde kullanılır),
 • Digoksin gibi dijital glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Propranolol gibi beta blokerler (kalp hastalıklarında kullanılır),
 • Simetidin gibi H2 antagonistleri (mide ülserleri gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürmek için kullanılır),
 • Prazosin gibi alfa blokörler (yüksek tansiyonda ve prostat büyümesinde kullanılan ilaçlar),
 • Anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar),
 • Simvastatin gibi statinler (yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılır),
 • Kortikosteroidler (inflamasyonun tedavisinde kullanılır),
 • Atazanavir, ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DİLTİZEM SR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

 • Anjina tedavisinde başlangıç dozu günde üç veya dört defa 30 mg tablettir.
 • Hipertansiyon tedavisinde başlangıç dozu günde iki defa 60-120 mg’dır.

Gerekli durumlarda doz kademeli olarak günde 2 kez 120 mg veya günde 2 kez 180 mg’a artırılabilir. Özellikle stabil olmayan anjinası bulunan bazı hastalarda 480 mg/gün’e kadar dozlarda yarar sağlanmıştır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile) alınız. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak, aç karnına yutulmalıdır.
 • Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Çocuklarda Diltizem SR Kullanımı:

Bu ilacın çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Diltizem SR Kullanımı:

Başlangıç dozu günde 2 kez 60 mg diltiazemdir. Tedaviye yanıtınıza göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Diltizem SR Kullanımı:

Başlangıç dozu günde 2 kez 60 mg diltiazemdir. Tedaviye yanıtınıza göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

Eğer Diltizem SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Diltizem SR Kullandıysanız:

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız. Eğer fazla miktarda alırsanız en yakın hastaneye başvurunuz ve doktorunuza söyleyiniz. İlacınızın kutusunu ve kalan tabletleri yanınıza alınız. Aşırı doz alımı kollapsa (ileri derecede halsizlik) sebep olabilen kan basıncında şiddetli düşmeye ve kalp ritminde bozukluklara yol açabilir.

Diltizem SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diltizem SR Kullanmayı Unutursanız:

Bir Diltizem SR dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli olarak almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diltizem SR İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Diltizem SR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

DİLTİZEM SR’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Diltizem SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Şişkinliğe neden olabilen su tutulumu.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, sersemlik,
 • Kalp ritminde bozulma, çarpıntı,
 • Kızarma,
 • Kabızlık, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı,
 • Hasta hissetme,
 • Deride kırmızılık,
 • Genel olarak iyi hissetmeme, huzursuzluk veya yorgunluk,
 • Halsizlik.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Sinirlilik,
 • Uyumada güçlük,
 • Yavaş kalp atımı,
 • Düşük kan basıncına bağlı olarak ayağa kalkarken bayılma hissi,
 • Hasta olma,
 • İshal,
 • Karaciğer enzimlerinde (kan testlerinde görülebilir) artış.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız kuruluğu,
 • Soluk ve kırmızı düzensiz kabarık lekelerle birlikte deri döküntüsü.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Trombosit adı verilen kan hücrelerinin sayısında azalma (kan testlerinde görülebilir),
 • Ruhsal durumda değişiklikler (depresyon dahil),
 • Deri veya gözlerin sararmasına neden olan karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Kalp yetmezliği,
 • Damar iltihabı,
 • Diş etlerinin genişlemesi, ışığa duyarlılık,
 • Terleme,
 • Erkeklerde memelerin büyümesi,
 • Titreme, geveleyerek konuşma, huzursuzluk,
 • Boyun, omuz ve vücutta kas spazmı,
 • Kaygı, ekstrapiramidal sendrom,
 • Kabartı ve diğer ciddi deri reaksiyonları-dairesel, ciddi deri kabartıları (toksik epidermal nekroliz), kızarma, ateş, içi su dolu kabarcık veya yara ile birlikte deri kabartılarının ciddi durumu (Stevens-Johnson sendromu), derinin inflamasyonu ve soyulması (eksfoliyatif dermatit), el ve kol derisinde düzensiz kırmızı lekeler (eritema multiforme), deride çıban benzeri inflamasyon (eritematöz püstül).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DİLTİZEM SR NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Diltizem SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Diltizem SR’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Diltizem SR’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Diltizem SR’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Diltizem SR’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 17/02/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Kalp damar hastalığı nedenleri
 2. Hipertansiyon neden olur
 3. Göğüs ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git