D

Dilatrend Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Dilatrend’in Yan Etkileri

Dilatrend, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir.

Dılatrend 12.5 mg tablet kullanma talimatı nedir?

Dilatrend’in etkin maddesi nedir? Karvedilol 12.5 mg

Dilatrend’in yardımcı maddeleri: Laktoz, sukroz, povidon K25, krospovidon, kolloida! anhidrid silika, demir oksit sarı, demir oksit kırmızı, magnezyum stearat.

Dilatrend ağız yolu ile uygulama içindir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Dılatrend nedir ve ne için kullanılır? (Dılatrend’ın endikasyonları)

Dilatrend, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir.

Dilatrend aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: 

 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
 • Kronik kalp yetmezliği, bunlar gibi durumlarda Dilatrend verilebilir.

Doktorunuz gereken durumlarda Dilatrend dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.

Dilatrend İlaç Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Dılatrend kullanılmaması gereken durumlar (Dılatrend’ın kontrendikasyonları)

Eğer:

 • Karvedilol veya Dllatrennd’in içindeki etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa
 • Astım veya başka akciğer hastalıkları sebebiyle göğsünüzde hırıltı yaşadıysanız
 • Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayakların şişmesi)
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Kan basıncınız düşükse
 • Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse)
 • Böbrek üstü bezlerinde büyüme varsa (feokromositoma), bunlar gibi durumlarınız varsa Dilatrend kullanmayınız ya da bu ilacı yazan doktorunuza bu durumlar hakkında bilgi veriniz.

Kalbinizde sorun varsa (örneğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması). Dilatrend belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.

Dılatrend’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer:

 • Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa
 • Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması)
 • Kontakt lens kullanıyorsanız
 • Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz
 • Ciddi aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz (örneğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü)
 • Alerjiniz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız
 • El ve ayak parmaklarınızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)
 • Beta bloker grubundan ilaçlar aldıktan sonra, ‘sedef’ adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz
 • Steven-Johnson sendromu (cildin soyulması, şişmesi, kabarcıklar ve ateş ile seyreden ciddi hastalık) ve toksik epidermal nekroliz (deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonları gelişmesi halinde, bunlar gibi durumlarda Dilatrend kullanmadan önce bu durumlarınız hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Dılatrend kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Dilatrend kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dilatrend’in hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Dilatrend gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Dilatrend kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dilatrend’in insanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin ya da Dilatrend tedavisinin kesilip kesilmeyeceği kararı, emzirmenin çocuk için yararı ile Dilatrend tedavisinin kadın için yararı dikkate alınarak verilmelidir.

Özel durumlarda Dilatrend kullanımı: Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasında değişiklik önerilmez. Karvedilol karaciğer yetmezliği klinik olarak belirgin olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Dilatrend kullanılabilir mi? Dilatrend kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. Dilatrend alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Dilatrend’in yiyecek ve içeceklerle kullanılması: Dilatrend su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalarında Dilatrend yiyecekle birlikte verilmelidir.

Dılatren’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç, şeker türleri olan laktoz ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Dılatrend kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • İdrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokerleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızı tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar
 • İzokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOl (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • İnsulin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar
 • Klonidin (yüksek kan basıncını, migren ve menopoz sırasındaki ateş basmalarını tedavi etmek için kullanılır). Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)
 • Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)
 • Non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)
 • Beta blokerler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar), bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Dılatrend nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Dilatrend’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde Dilatrend kullanımı:

Kalp yetmezliği için kullanıldığında, Dilatrend ile tedavinin uzmanı olan doktor tarafından başlatılması gereklidir.

Tabletleri, yemek ile birlikte almalısınız.

Normal başlangıç, iki hafta boyunca günde iki defa 3.125 mg’dır. Doktorunuz bundan sonra, dozu yavaş yavaş haftalara yayarak günde iki defa 25 mg’a kadar yükseltecektir. Eğer kilonuz 85 kg’dan (187 lb) fazla ise, doz günde iki defa 50 mg’a kadar arttırılabilir.

İki haftadan daha fazla süre boyunca Dilatrend almayı bıraktıysanız doktorunuz ile konuşmalısınız. Başlangıç dozuna geri dönmek gerekecektir.

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde Dilatrend kullanımı:

Normal başlangıç dozu, iki gün boyunca günde bir defa 12.5 mg’dır. İki gün sonra, doz, genellikle günde bir defa 25 mg’dır.

Eğer kan basıncınız kontrol altına alınmamışsa, doktorunuz dozu haftalara yayılacak şekilde yavaş yavaş 50 mg’a kadar yükseltebilir.

Eğer yaşlıysanız, kan basıncınızın kontrol edilmesi için günde bir defa 12.5 mg’dan daha fazla ilaca ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Angina tedavisinde Dilatrend kullanımı: 

Başlangıç dozu, iki gün süre ile günde iki kez 12.5 mg İki günden sonra, günde iki kez 25 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu: 

Her tableti bir bardak sıvı ile yutunuz.

Çocuklarda Dilatrend kullanımı:

Dilatrend 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanım için uygun değildir.

Yaşlılarda Dilatrend kullanımı: 

Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

Böbrek yetmezliği olanlarda Dilatrend kullanımı: 

Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasında değişiklik önerilmez.

Karaciğer yetmezliği olanlarda Dilatrend kullanımı:

Karvedilol karaciğer yetmezliği klinik olarak belirgin olan hastalarda kullanılmamalıdır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Dilatrend’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dilatrend kullandıysanız: 

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Dilatrend aldıysanız veya başka biri sizin Dilatrend tabletlerinizi aldıysa doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız.

Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

 • Kalp atışının yavaşlaması
 • Baş dönmesi ve sersemlik hissi
 • Nefessiz kalmak
 • Aşırı yorgunluk.

Dilatrend’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dilatrend’i kullanmayı unutursanız: 

Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçırılan dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dilatrend tedavisi bittiğinde oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ile konuşmadan önce bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuz, bırakılacağı zaman Dilatrend almayı ani değil 1 ile 2 hafta içinde yavaş yavaş bırakmanızı önerecektir. Bu ilacın kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Dılatrend’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Dilatrend’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Dilatrend’in çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkileri: 

 • Baş dönmesi hissi
 • Baş ağnsı (bu genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Zayıflık ve yorgunluk hissi
 • Kalp ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, göğüs ağrısı, yorgunluk, nefessiz kalma ve kollar ve bacaklarda şişkinlik bulunmaktadır.
 • Düşük kan basıncı. Belirtiler arasında, özellikle ayağa kalkınca baş dönmesi ve sersemlik hissi bulunmaktadır.

Bunlar gibi yan etkiler Dilatrend’in çok yaygın yan etkileridir.

Dilatren’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Bronş iltihabı, akciğer iltihabı, burun ve boğazda iltihaplanma şeklinde görülen solunum yolları iltihaplanması, bunların belirtileri arasında, hırıltılı ve/veya kesik kesik nefes alma, göğüs sıkışması ve boğazda ağrı bulunmaktadır.
 • Boşaltım sisteminde iltihaplanma (su atılımında problem oluşturabilir)
 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (kansızlık), kansızlık belirtileri arasında yorgun hissetme, soluk cilt rengi, çarpıntı hissi ve nefes almada güçlük bulunmaktadır.
 • Kilo artışı
 • Kolesterol düzeylerinde yükselme (kan testi ile gösterilir)
 • Diyabeti olan kişilerde kan şeker kontrolünün bozulması
 • Depresif hissetme
 • Kalp atışının yavaşlaması ve ayağa kalkınca baş dönmesi veya sersemlik hissi (bu etkiler genellikle tedavinizin başında görülür)
 • Sıvı tutulumu, sıvı tutulumu belirtileri arasında el, ayak ve bacaklarda şişkinlik ve vücudunuzdaki kan miktarının artması bulunmaktadır.
 • Kollar ve bacaklarda kan dolaşımı ile ilişkili rahatsızlıklar, bunların belirtileri arasında el ve ayaklarda soğuma, cildin beyazlaşması, parmaklarınızda karıncalanma ve ağrı ve yürümek istediğinizde kötüleşen bacak ağrısı bulunmaktadır.
 • Nefes alma problemleri
 • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak
 • İshal
 • Görme ile ilgili soranlar
 • Gözyaşının azalması sebebiyle, gözlerde kuruluk hissi
 • Baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağrısı (bu etkiler genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Mide sorunları, mide sorunları belirtileri arasında kendini hasta hissetme, mide ağrısı ve ishal bulunmaktadır.
 • El ve ayaklarda ağrı
 • Böbrek problemleri (tuvalete gitme sıklığında değişiklik).

Bunlar Dilatrend’in yaygın görülen yan etkileridir.

Dilatrend’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanınbirinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Bayılma
 • Uyku düzensizlikleri
 • El veya ayaklarda his kaybı veya karıncalanma
 • Kabızlık
 • Terleme artışı
 • Cilt ile ilişkili sorunlar, tüm vücudunuzu kaplayan deri döküntüleri, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşınma hissi ve cildin kuruyarak parça parça olması
 • Ereksiyon yaşamada güçlük (erektil fonksiyon bozukluğu)
 • Saç dökülmesi.

Bunlar Dilatrend’in yaygın olmayan yan etkileridir.

Dilatrend’in Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması, belirtileri arasında cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.
 • Burun tıkanıklığı, nefessiz kalma, soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Ağız kuruluğu.

Bunlar Dilatred’in seyrek görülen yan etkileridir.

Dilatred’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması, belirtileri arasında ağrı, diş eti, boyun ve akciğer enfeksiyonları bulunmaktadır.
 • Kan testi ile gösterilen böbrek ile ilgili sorunlar
 • Bazı kadınlar, mesane kontrolünü sağlamakta zorlanabilirler (üriner inkontinans), bu durum tedavi durdurulduğunda genellikle geri dönüşümlüdür.
 • Akut ciddi alerjik reaksiyonlar, belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi bulunmaktadır.
 • Steven-Johnson sendromu (cildin soyulması, şişmesi, kabarcıklar ateş ile seyreden ciddi hastalık) ve toksik epidermal nekroliz (deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlar.

Bunlar Dilatrend’in çok seyrek görülen yan etkileridir.

Dilatrend’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri: 

Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Dilatrend’in yan etkilerinin raporlanması: 

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesir yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilı Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Dılatrend nasıl saklanır?

 • Dilatrend’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dilatrend’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
 • Dilatrend’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dilatrend’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dilatrend’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 11.06.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Kalp yetmezliği neden olur
 2. Göğüs ağrısı neden olur
 3. Hipertansiyon neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git