D

Dilate Kardiyomiyopati Nedir?

Dilate kardiyomiyopati (DCM), doğuştan gelen genetik ve kronik bir kalp hastalığıdır.

Dilate kardiyomiyopati nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Dilate kardiyomiyopati (DCM), doğuştan gelen genetik ve kronik bir kalp hastalığıdır. Kalbin zamanla büyüdüğü, kalp boşluklarının genişlediği ve kalbin kasılma kuvvetinin giderek zayıf düştüğü kalbin ana pompalama odacığı olan sol ventrikülün genişlemesi ve gücünü kaybetmesi nedeni ile kan pompalama görevini yerine getiremediği bir durumdur.

Azalmış kalp fonksiyonları akciğerleri, karaciğeri ve diğer vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Hastalık kalp yetmezliği nedenlerinden biri olup genellikle ilerleyici bir hastalıktır. Hastaya göre seyri ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bu hastalık genç ya da çocuk yaşta bazende erişkin yaşta kendini göstermeye başlar.

Bu hastalığın diğer nedenleri arasında ciddi koroner atardamar hastalığı, alkol bağımlılığı, troid hastalıkları, diyabet hastalığı, viral kalp enfeksiyonları, kalp kapakçığı anormallikleri ve kalpte toksik etkiye neden olan ya da hasara sebebiyet veren ilaçlar gibi bazı nedenler vardır.

Dilate kardiyomiyopati belirtileri

Dilate kardiyomiyopati genellikle bazı hastalarda uzun süre belli bir belirtiye neden olmaz iken, bazı hastalarda hafif belirtiler görülebilir.

En sık görülen belirtiler arasında çabuk yorulma, nefes darlığı, kilo alımı, baş dönmesi ya da baygınlık hissi, göğüste ağrı ve ayaklarda şişmedir. Hastalık çoğunlukla kalp yetmezliğine neden olur.

Ayrıca koroner arter hastalığı risk faktörleri bulunmayan genç erkekler, kadınlar ve başka kalp yetmezliği nedeni saptanamayan kişilerde dilate kardiyomiyopati varlığı akla getirilmelidir.

Dilate kardiyomiyopati teşhisi

Dilate kardiyomiyopati hastalığının tanısında öncelikle hastanın tıbbi geçmişi, fiziksel muayene ve bazı testler kullanılır. En kolay yöntem ekokardiyografi yöntemi, ekokardiyografi bulguları arasında azalmış EF, artmış end- sistolik ve diyastolik basınç ve genişlemiş boşluklar gibi bulgular görülebilir.

Elektrokardiyografi bulgularında ise her zaman AB normal, en sık görülen bulgusu sol ventrikül hipertrofi ve sol atrial genişlemedir. Dilate kardiyomiyopati teşhisinde telekardiyografi, kardiyak katerizasyon, endomiyokardiya lbiyopsi gibi yöntemler de kullanılır.

Hastalık genellikle kalp yetmezliğine ve ritim bozukluğuna neden olur. Ritim bozuklukları çoğunlukla ciddi derecede olup ani veya erken yaşta ölüm oranı yüksektir. Genetik (ailesel) bir hastalık olduğundan, diğer aile fertlerinde de bu hastalık farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Dilate kardiyomiyopati nedir

Dilate kardiyomiyopati nedir

Dilate kardiyomiyopati tedavisi

Dilate kardiyomiyopati de tedavi şekli, hastanın yaşına ve sebep olduğu belirtilere göre seçilir. Her hastaya göre tedavi farklılık gösterebilir ve aynı hastada da zaman içerisinde değişik tedavi yöntemleri gerekebilir.

Hastalık ilk başladığı zaman ve belirtiler hissedildiğinde öncelikle ilaç tedavisi verilir. Ritim bozukluğu olan hastalarda ritim bozukluğunu önlemek amacı ile ilaç tedavileri uygulanır.

Dilate kardiyomiyopatide en önemli problem ani ölüm riskinin bulunmasıdır. Ani ölüm riskini önlemek için otomatik elektroşok cihazı (ICD cihazı) yerleştirilir.

Çok ileri olgularda, özellikle genç hastalarda kalp nakli ameliyatı yapılabilir. Dilate kardiyomiyopati sorunu yaşayan hastaların diğer aile bireyleri ve çocuklarında da bu hastalığın araştırılması önemlidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kardiyomiyopati nedir
  2. Hipertrofik kardiyomiyopati nedir
  3. Nefes darlığı neden olur
  4. Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir
  5. Aritmojenik kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi
  6. Restriktif kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git