D

Dicetel Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Dicetel Nasıl Kullanılır?

DICETEL 50 mg film tablet kullanma talimatı

Dicetel’in etkin maddesi: Her tablette 50 mg pinaveryum bromür bulunur.

Dicetel’in yardımcı maddeleri: Çekirdek; Mikrokristalin selüloz PH 102, Modifiye laktoz monohidrat, Modifiye mısır nişastası, Talk, Aerosil R972, Magnezyum stearat. Kaplama: Stearik asit, Orange 2 film kaplama (temel bütil metakrilat kopolimer, sodyum lauril sülfat, hidroksipropil metilselüloz, talk, demir oksit sarı, demir oksit kırmızı) gibi yardımcı maddeler içerir.

Dicetel ağızdan alınır. 

Dicetel Kullanma Talimatı

DICETEL nedir ve ne için kullanılır?

Dicetel karton kutuda, 40 ve 80 film kaplı tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, turuncu renkli ve yuvarlaktır ve tabletlerin bir yüzünde “50” baskısı bulunur.

Dicetel pinaveryum bromür içerir. Bu, antispazmodik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve sizin bağırsak ve safra kanalınıza etki eder.

Bağırsak, uzun kaslardan oluşan, yiyeceklerin sindirilmek üzere geçtiği bir kanaldır. Safra kanalı, safranın karaciğerinizden mide sonrasındaki bölüme açıldığı kanaldır. Eğer bağırsak ya da safra kanalı spazm geçirirse ve kuvvetli bir şekilde kasılırsa ağrınız olur. Bu ilaç spazmın ve ağrının rahatlatılmasını sağlar.

Dicetel, bağırsak veya safra kanalındaki tıbbi durumlardan kaynaklanan mide veya bağırsak şikayetlerinin rahatlatılmasında kullanılır. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle birlikte aşağıdaki gibi olabilir;

 • Mide ağrısı ve kramp,
 • İshal, kabızlık veya her ikisi,
 • Şişkinlik ve yellenme.

Dicetel ayrıca baryum lavmanından önce bağırsağın dışkıdan temizlenmesi için kullanılır – bu bir X-ışını (röntgen) çeşididir.

Dicetel Hangi Hastalıklarda Kullanılır

DICETEL kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer pinaveryum bromür’e veya Dicetel’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, bu ilaç kullanılmamalıdır.

DICETEL’IN dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Dicetel’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Dicetel’i doğru şekilde almanız önemlidir, çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir:

 • Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız.
 • Tabletleri bütün olarak bir dolu bardak su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Eğer yemek borunuzda problem varsa veya midenizin bir kısmı göğüs kafesinize doğru çıkmışsa (mide fıtığı) Dicetel’i yukarıda anlatıldığı gibi doğru şekilde almanız gerekir.

Dicetel laktoz (bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu veya bazı şekerleri sindiremediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda DICETEL kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Dicetel kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Dicetel kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Dicetel kullanımı: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Araç ve makine kullananlar Dicetel kullanabilir mi? Dicetel’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu aktivitelerin herhangi birisini yapmadan önce, Dicetel’in sizi nasıl etkilediğini gözlemleyiniz.

Dicetel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Dicetel’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimine dair bir veri bulunmamaktadır.

DICETEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Dicetel laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.
 • Dicetel’in her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum vardır. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 • Dicetel her dozunda 0,105 mg demir oksit sarı ve 0,006 mg demir oksit kırmızı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte DICETEL kullanımı

Eğer bağırsak ya da safra kanalınızdaki spazmı rahatlatmak için başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar olarak adlandırılan) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dicetel bu ilaçların spazma karşı etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DICETEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler;

Normal doz, günde 3 defa 1 tablettir.

Doktorunuz, dozu gerektiğinde günde iki kez 2 tablete veya en fazla günde 6 tablete kadar artırabilir.

Baryum lavmanından önce yalnızca doktor ziyaretinize kadar 3 gün boyunca tablet alınız. Normal doz günde iki kez 2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Dicetel’i doğru şekilde almanız önemlidir, çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir:

 • Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız.
 • Tabletleri bütün olarak bir dolu bardak su ile yutunuz.
 • Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Tabletleri gün içinde eşit aralıklarla ve her gün aynı zamanda almanız tavsiye edilir. Her gün aynı zamanda almanız hatırlamanıza yardım eder.

Çocuklarda Dicetel kullanımı:

Çocuklarda Dicetel kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Dicetel kullanımı:

Doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Böbrek yetmezliği durumunda Dicetel kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Dicetel kullanmı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Dicetel’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dicetel kullandıysanız: Dicetel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dicetel’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayıp sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dicetel ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Dicetel ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

DICETEL’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Dicetel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dicetel’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada zorluk, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme gibi ilaca karşı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları,
 • Kızarıklık, döküntü, kaşıntı veya ürtiker gibi deri rahatsızlıkları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dicetel’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yutma zorluğu,
 • Hasta olma ya da hasta hissetme hali,
 • Karın-mide ağrısı,
 • Diyare.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DİCETEL nasıl saklanmalı?

 • Dicetel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dicetel’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Dicetel’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dicetel’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı en son 01/07/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide ağrısı neden olur
 2. Mide spazmı nedenleri ve tedavisi
 3. Mide ve bağırsak gazı neden olur
 4. Kabızlık neden olur
 5. İshal neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git