Bağırsak Hastalıkları

Diafuryl Nedir? Diafuryl İlaç Ne İşe Yarar? Diafuryl İlaç Nasıl Kullanılır

DİAFURYL 100 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

100 mg kapsül ağızdan alınır.

Etkin madde: Nifuroksazid 100 mg.

Yardımcı maddeler: Kurutulmuş nişasta, şeker, magnezyum stearat, talk.

Diafuryl Prospektüs

DİAFURYL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (DİAFURYL ENDİKASYONLARI)

Diafuryl, nifuroksazid etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 100 mg etkin madde bulunur. 12 kapsül içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca süspansiyon formu da bulunmaktadır.

Diafuryl bölgesel (lokal) etkili bir bağırsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır.

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

DİAFURYL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (DİAFURYL KONTRENDİKASYONLARI)

 • Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Diafuryl kullanılmamalıdır (kontrendikedir). 

DİAFURYL DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse,
 • Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo kaybına yol açan ishal durumunda ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz),
 • Uzun süren şiddetli ishal,
 • Şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda,
 • Dışkıda kan veya mukus bulunursa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

DİAFURYL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduğu sıvı kaybını yerine koymak için, çocuğunuza bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir (bir günde alınması önerilen ortalama su miktarı 2 litredir.)

Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak; çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyeceklerin verilmesinden kaçınılmalıdır. Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir. Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik sırasında kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kısa süreli Diafuryl kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR KULLANABİLİR Mİ?

Diafuryl’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

DİAFURYL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DİAFURYL KULLANIMI

Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlar alıyorsanız Diafuryl’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DİAFURYL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinlerde: Günde 4 defa 2 kapsül (800 mg) alınır.

Tedavi 7 günden daha uzun sürdürülmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Çocuklarda Diafuryl Kullanımı: 

6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3-4 defa 2 kapsül (600 mg-800 mg) alınır.

6 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde, yutarken boğaza kaçma riski nedeniyle kapsül formunun kullanımı kontrendikedir. Bu yaş grubuna çocuk (pediyatrik) kullanımına daha uygun olan ağızdan alınan Diafuryl süspansiyon formu önerilir.

Yaşlılarda Diafuryl Kullanımı:

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farklı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır. Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Diafuryl Kullanımı:

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farklı gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer Diafuryl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Diafuryl Kullandıysanız:

Diafuryl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diafuryl Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diafuryl İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Diafuryl tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

DİAFURYL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Diafuryl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Diafuryl’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi,
 • Ani aşırı duyarlılık tepkisi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diafuryl’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Döküntü,
 • Kurdeşen.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DİAFURYL’İN SAKLANMASI

 • Diafuryl’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Diafuryl’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
  Diafuryl’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Diafuryl’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Diafuryl’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 18/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git