D

Desal Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Desal Yan Etkileri

DESAL 40 mg tablet kullanma talimatı

Desal’in etkin maddesi: Furosemid 40 mg.

Desal’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), Jelatin (sığır jelatini), Mısır nişastası, Talk, Magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Desal ağızdan alınır. 

Desal Kullanma Talimatı

DESAL nedir ve ne için kullanılır?

Desal, furosemid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak tablet formundadır. 1 tablet içinde 40 mg furosemid bulunur. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat ve sığır kaynaklı jelatin bulunmaktadır.

Desal 50 tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca ampül formu da bulunmaktadır.

Desal idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.

Desal güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size Desal’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu,
 • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu,
 • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının devam ettirilmesi,
 • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa),
 • Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa),
 • Yüksek tansiyon,
 • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak),
 • Vücuttan idrar atılımının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak.

Desal Hangi Hastalıklarda Kullanılır

DESAL kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı aşırı sıvı kaybettiyseniz,
 • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa,
 • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum Desal kullanılmasına cevap vermiyorsa,
 • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,
 • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,
 • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Desal kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

DESAL’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (Desal ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkısından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir:

 • Düşük tansiyon,
 • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar; kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık,
 • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı,
 • Gut (damla) hastalığı,
 • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağlantılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (hepatorenal sendrom), bunlar gibi durumlarda doktorunuzun sizi yakından düzenli olarak takip etmesi gerekir.

Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir, doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır).

Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).

Desal tedavisi boyunca doktoruz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

Bunaması olan hastalarda risperidon ile Desal’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile Desal’in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

Özel durumlarda DESAL kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Desal kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında Desal’i kullanmamalıdır. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir. Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Desal kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında Desal’i kullanmamanız gerekir. Desal ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Karaciğer/Böbrek yetmezliği durumlarında Desal Kullanımı: Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Araç ve makine kullananlar Desal kullanabilir mi? Desal kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Desal’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Besinler Desal’in emilimini etkileyebilir. Tabletleri aç karnına yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.

DESAL’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte DESAL kullanımı

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar;

 • Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat,
 • Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar).

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar;

 • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır),
 • ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır),
 • Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır).

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar;

 • Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici),
 • Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır),
 • Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır),
 • Digitalis preparatlan (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır),
 • Probenesid (gut-damla- hastalığında kullanılır),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle),
 • Kürar-tipi kas gevşeticiler,
 • Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır),
 • Bazı sefalosporinler,
 • Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)
 • Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda  kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DESAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Tedavi dozu ve süresi hastalığınıza bağlı olarak değişecektir. Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedaviyi belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan uygulanır. Tabletleri aç karnına alınız. Bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.

Çocuklarda Desal kullanımı:

Çocuklarda, oral uygulama için önerilen günlük en yüksek furosemid dozu 40 mg’a kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır. Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

Yaşlılarda Desal kullanımı:

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Karaciğer/böbrek yetmezliği durumlarında Desal kullanımı:

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer özel durumlarda Desal kullanımı:

Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

Eğer Desal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Desal kullandıysanız: Desal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Desal’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

Desal ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Desal tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşırı sıvı tutulumu ortaya çıkabilir.

Desal’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Desal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Desal’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, İçi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,
 • Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklar-büller ile seyreden bir deri hastalığı,
 • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),
 • İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura),
 • Işığa duyarlılık,
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olması).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, Desal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz.

Desal’in çok yaygın (10 hastanın en az 1 ’inde görülebilen) yan etkileri:

 • Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları),
 • Özellikle yaşlılarda kan hacminde azalma (hipovolemi) ve vücuttan su kaybı (dehidratasyon),
 • Kanda kreatinin miktarında ve trigliserid adlı kan yağlarında artış,
 • Kan basıncı düşüklüğü (oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü dahil).

Desal’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Hemokonsantrasyon (kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konsantrasyonunda artma),
 • Kanda sodyum, klor, potasyum değerlerinin düşmesi,
 • Kanda kolesterol ve ürik asit değerlerinin yükselmesi,
 • Gut atakları (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık),
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hepatik ensefalopati (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma),
 • İdrar miktarında artış.

Desal’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Kandaki trombosit sayısında azalma (olağan dışı kanama veya morarmalar),
 • Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma,
 • Kandaki protein miktarında anormal düşüş olan hastalarda, özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve bazen geri dönüşümsüz sağırlık,
 • Bulantı,
 • Kaşıntı, döküntü.

Desal’in seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni),
 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış,
 • Uyuşma,
 • Kulak çınlaması,
 • Kan damarı iltihabı (vaskülit),
 • Kusma, ishal,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ateş.

Desal’in çok seyrek ( 10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Agranülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma), asplastik anemi (kan hücrelerinin sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi),
 • Akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı,
 • Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış.

Desal’in sıklığı bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Kanda kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma,
 • Üre artışı,
 • Metabolik alkaloz nedeniyle ağız kuruluğu,
 • Güçsüzlük,
 • Yorgunluk,
 • Huzursuzluk,
 • Nöbetler,
 • Kas zayıflığı veya krampları,
 • Düşük kan basıncı,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı,
 • Uzun süreli kullanımda Pseudo-barter sendromu (kusma, idrar yapamama ve şuur bulanıklığı ile kendini gösterir.),
 • İdrarda sodyum ve klorür artışı,
 • İdrar yapamama,
 • Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbreklerde kalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrek taşı oluşumu,
 • Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalp-damar hastalığı olan “patent ductus arteriosus”un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) devam etme riskinde artış,
 • Enjeksiyon yerinde ağrı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DESAL nasıl saklanmalı?

 • Desal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Desal’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Desal’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Desal’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 28.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Ödem neden olur
 2. Yüksek tansiyon nedenleri ve belirtileri
 3. Kronik böbrek yetmezliği neden olur
 4. Kalp yetmezliği neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git