Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Dermo-Trosyd Krem Nedir? Dermo-Trosyd Ne İçin Kullanılır? Dermo-Trosyd Prospektüs

DERMO-TROSYD % 1 DERİ KREMİ KULLANMA TALİMATI

Lokal (topikal) olarak uygulanır.

Etkin madde: Her gramı 10 mg tiokonazol içerir.

Yardımcı madde(ler): Polisorbat 60 (E435), sorbitan monostearat (E491), setostearil alkol, 2-oktil-dodekanol, setil ester wax, benzil alkol (El 519), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Dermo-Trosyd Prospektüs

DERMO-TROSYD NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (DERMO-TROSYD ENDİKASYONLARI)

Dermo-Trosyd deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içermektedir. 20 g.’lık ve 60 g.’lık alüminyum tüplerde sunulmaktadır.

Dermo-Trosyd, mantar hastalıklarına karşı etkili antifungal adı verilen ilaç grubuna dahildir.

 • Dermo-Trosyd, duyarlı mantarların sebep olduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde, bu arada bir mantar çeşidi olan Candida’ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde ve bunlara duyarlı gram-pozitif bakterilerin eklenmiş olduğu durumları tedavi etmek için kullanılır.
 • Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu (tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu (tinea kruris/ korporis), deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor) ve tırnak mantarı (tinea unguium) gibi enfeksiyonlar Dermo-Trosyd tedavisine iyi cevap verirler.

DERMO-TROSYD KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dermo-Trosyd deri kremi göze uygulanmaz.

DERMO-TROSYD KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Daha önce mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan imidazol grubu ilaçlara veya deri preparatlarındaki diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet göstermişseniz, Dermo-Trosyd’i kullanmayınız.

DERMO-TROSYD’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Dermo-Trosyd’i bir mantar çeşidi olan Candida’ya bağlı ya da Candida ile tedavisi zorlaşmış çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde kullanıyorsanız, bu durumda, kesinlikle doktor önerisi ve dozaj ayarlaması gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DERMO-TROSYD’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Dermo-Trosyd deri kremidir, haricen kullanılır. Yiyecekler ile etkileşim beklenmez.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE DERMO-TROSYD KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, Dermo-Trosyd uygulaması sırasında emzirmeye geçici olarak ara vermelisiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DERMO-TROSYD KULLANABİLİR Mİ?

Bilinen bir etkisi yoktur.

DERMO-TROSYD’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün setostearil alkol içerir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temas dermatiti) neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DERMO-TROSYD KULLANIMI

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DERMO-TROSYD NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Dermo-Trosyd %1 deri kremi, sabah ve/veya akşam günde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir.

 • 7 günlük tedavi deri yüzeyi mantarı (tinea versikolor) olan hastaların büyük bir kısmında yeterlidir, fakat şiddetli ayak mantarında (tinea pedis), özellikle müzmin nasır (kronik hiperkeratotik) tiplerinde 6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir.
 • Diğer bölgelerdeki mantar enfeksiyonlarında, bir tür mantar hastalığı olan kandidiyazis ve eritrazmada gereken tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.

Enfeksiyona neden olan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşme için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Lokal (topikal) olarak uygulanır.

Dermo-Trosyd %1 deri kremi, sabah ve/veya akşam günde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir. Pişikli bölgelerde ıslanarak yumuşamayı önlemek için krem az miktarda ve iyice yedirerek sürülmelidir.

Çocuklarda Dermo-Trosyd Kullanımı:

Çocuklarda kullanımına yönelik yapılmış klinik çalışma mevcut değildir.

Yaşlılarda Dermo-Trosyd Kullanımı:

Mevcut değildir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Dermo-Trosyd Kullanımı:

Mevcut değil.

Eğer Dermo-Trosyd etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Dermo-Trosyd Kullandıysanız:

Dermo-Trosyd’en kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dermo-Trosyd Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dermo-Trosyd İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, Dermo-Trosyd kullanmaya devam ediniz.

DERMO-TROSYD’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Dermo-Trosyd’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Dermo-Trosyd haricen uygulandığında sistemik yan etki beklenmez. Bazı hastalarca uygulama yerinde yanma belirtileri bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında görülür, hafif ve geçicidirler. Ancak Dermo-Trosyd kullanımı ile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve uygun terapi tatbik edilmelidir.

Çok uzun süre kullanıldığında sistemik toksik tesirler görülebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Yumuşak deri alanlarında şişme.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bir tür deri hastalığı (dermatit),
 • Döküntü.

Bu yan etkiler, genelde tedavinin ilk haftasında oluşur ve kısa süreli ve hafif düzeyde olma eğilimi gösterir.

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Ciltte veya yüzde kaşınma, şişme veya kabarmayı içeren alerjik reaksiyon,
 • Uyuşma,
 • Sıvı dolu kabarcıklarla beliren deri döküntüsü (büllöz erupsiyon),
 • Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (temas dermatiti),
 • Cilt kuruluğu,
 • Tırnak bozuklukları (renk değişikliği, tırnak çevresinde iltihap ve tırnakta ağrı dahil),
 • Deride pullanma,
 • Deride yanma hissi,
 • Kurdeşen,
 • Ağrı.

Bu belirtileri yaşamanız halinde, Dermo-Trosyd’i kullanmayı bırakıp, durumu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DERMO-TROSYD’IN SAKLANMASI

 • Dermo-Trosyd’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dermo-Trosyd’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Dermo-Trosyd’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dermo-Trosyd’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 01.03.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kasık mantarı neden olur, belirtileri nelerdir
 2. Tırnak mantarı neden olur, belirtileri nelerdir
 3. Bebeklerde pişik nedenleri ve belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git