Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Deloday Plus Tablet Nedir? Deloday Plus Ne İçin Kullanılır? Deloday Plus Yan Etkileri Nelerdir?

DELODAY PLUS 60 mg/2,5 mg EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 60 mg psödoefedrin ve 2,5 mg desloratadin içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit DC, potasyum hidrojen karbonat, povidon, potasyum klorür, Peg 6000, sukraloz (E 955), böğürtlen aroması gibi yardımcı maddeler içerir.

Deloday Plus Prospektüs

DELODAY PLUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Deloday Plus, beyaz renkli, yuvarlak efervesan tabletlerdir. Deloday Plus 20 efervesan tablet içeren plastik tüp, silikajelli kapak ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

Deloday Plus,  alerjik maddelerle karşılaşıldığında veya iltihabi durumlarda etkili antihistamin grubu bir ilaç olan desloratadin ve burun tıkanıklığını gideren psödoefedrin etken maddelerini içermektedir.

Deloday Plus 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde alerjik nezle belirtilerinin (hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) giderilmesinde kullanılır.

Deloday Plus, 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamaktadır.

DELODAY PLUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Psödoefedrin, desloratadin, loratadin ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Dar açılı glokom (göz tansiyonu hastalığı) hastalığınız varsa,
 • İdrar yapma güçlüğünüz var ise,
 • Depresyon tedavisi için monoamin oksidaz inhibitör (MAOI) tedavisi alıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandırılmasını izleyen 2 haftalık süreçte iseniz,
 • Şiddetli hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncınız) var ise,
 • Şiddetli kalp hastalığınız var ise, bunlar gibi durumlarda Deloday Plus’ı kullanmayınız.

DELODAY PLUS’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kalp-damar hastalığınız varsa,
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,
 • Hipertiroidizminiz (kanda tiroid hormonu seviyesinin yüksek olması) varsa,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozulma varsa,
 • Göz içi basıncınız yüksekse, bunlar gibi durumlarda Deloday Plus’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DELODAY PLUS’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Deloday Plus, aç veya tok karnına alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DELODAY PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe Deloday Plus’ı kullanmanız tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DELODAY PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deloday Plus, anne sütüne geçebilir, bu nedenle emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Deloday Plus tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Deloday Plus tedavisinin emziren anne açısından faydası doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DELODAY PLUS KULLANABİLİR Mİ?

Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik araştırmalarda, desloratadin almakta olan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Yine de, çok ender de olsa bazı hastalarda uykululuk hali oluşabileceğinden Deloday Plus araç ve makine kullanma becerilerini bozabilir.

DELODAY PLUS’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her efervesan tablette 5,3 mmol (207,27 mg) potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DELODAY PLUS KULLANIMI

Deloday Plus’ı diğer ilaçlarla birlikte kullandıysanız ya da kullanacaksanız mutlaka doktorunuza danışınız.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu; örn. moklobemid). Bu sınıftan bir ilacı kullanıyorsanız veya ilaç tedavisi son 14 gün içerisinde sonlandırılmış ise Deloday Plus kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Metildopa (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Rezerpin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Dijitaller (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu; örn. digoksin),
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç),
 • Eritromisin (bir antibiyotik),
 • Azitromisin (bir antibiyotik),
 • Fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Simetidin (mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Antihistaminik ilaçlar (alerjik durumlarda kullanılan ilaçlar),
 • Diğer dekonjestanlar (burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DELODAY PLUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse günde 2 kez 1 efervesan tablet önerilmektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Deloday Plus ağız yoluyla alınır.

Efervesan tabletler 1 bardak suda (150 mL) eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Çocuklarda Deloday Plus Kullanımı:

Deloday Plus 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Deloday Plus Kullanımı:

Psödoefedrin, desloratadin ve metabolitlerinin büyük ölçüde böbrekler vasıtasıyla atılmaktadır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yan etki riski daha yüksek olabilmektedir. Yaşlı hastalarda yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Deloday Plus Kullanımı:

Deloday Plus böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Deloday Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Deloday Plus Kullandıysanız:

Deloday Plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Deloday Plus’ı Kullanmayı Unutursanız:

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DELODAY PLUS YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Deloday Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Deloday Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşabilir (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Deloday Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilen) yan etkiler;

Uykusuzluk.

Yaygın (10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Uykulu olma hali,
 • Baş dönmesi,
 • Yutak iltihabı,
 • Nefes alma güçlüğü,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı,
 • Halsizlik,
 • İştah kaybı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kalbin normalden hızlı atması, çarpıntı,
 • Döküntü, kaşıntı,
 • İştah artışı,
 • Psikomotor hiperaktivite,
 • Nöbet,
 • Karaciğer iltihabı, karaciğer enzim seviyelerinde yükselme,
 • Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıkların görüldüğü bir deri reaksiyonu).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DELODAY PLUS’IN SAKLANMASI

 • Deloday Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Deloday Plus’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
 • Deloday Plus son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Deloday Plus’ı  kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Deloday Plus’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 10.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Saman nezlesi nedir, belirtileri nelerdir
 2. Burun akıntısı neden olur
 3. Aerius 5 mg film kaplı tablet nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git