D

Deksalgin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Deksalgin İlacın Yan Etkileri

Deksalgin, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Deksalgin 12,5 mg /1 g jel kullanma talimatı nedir?

Deksalgin’in etkin maddesi nedir? 1 g jel, 12,5 mg deksketoprofene karşılık gelen 18,5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Deksalgin’in yardımcı maddeleri: Karbomer homopolimer (Karbopol 974P), dietilen glikol monoetil eter (Transcutol P), Macrogol (polietilen glikol 8000P), lavanta esansı, etanol (% 96), saf su.

Deksalgin haricen uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Deksalgin nedir ve ne için kullanılır?

Deksalgin, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Deksalgin jel, etkin madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.

Deksalgin eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisinde kullanılır.

Deksalgin eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağrı ve iltihaba neden olan maddelerin oluşumunu önleyerek ya da azaltarak etki gösterir. Jel, bölgesel olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağrı ve şişliği azaltır.

Deksalgin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Deksalgin kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer,

 • Deksketoprofen trometamole veya Deksalgin’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • Asetilsalisilik aside (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (vvheezing) meydana geldiyse
 • Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Deksalgin’i kullanmayınız.

Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.

Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

Deksalgin tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

Deksalgin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
 • Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.
 • Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Deksalgin’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal bırakılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Deksalgin kullanımı

Hamilelikte Deksalgin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca Deksalgin kullanılması önerilmez. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık döneminde Deksalgin’i dikkatli kullanınız. Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Deksalgin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız Deksalgin kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Deksalgin’in emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Deksalgin kullanımı: Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Deksalgin kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Deksalgin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Deri üzerine sürülerek uygulandığı için yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Deksalgin kullanımı

Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Steroid yapısında olmayan iltihap giderici diğer ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Deksalgin nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Deksalgin ağrılı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.
 • Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

 • Deksalgin haricen uygulanır.
 • Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.

Deksalgin kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Çocuklarda Deksalgin kullanımı: 

6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Deksalgin kullanımı: 

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Deksalgin kullanımı: 

Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Deksalgin kullandıysanız:

Deksalgin jeli günde 7.5 g’dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmayınız. Yanlışlıkla ağız yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Deksalgin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Deksalgin’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Deksalgin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Bulunmamaktadır.

Eğer Deksalgin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Deksalgin ilacın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Deksalgin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Deksalgin’in seyrek ( (10.000 hastanın en az 1’inde; 1000 hastanın en fazla 1’inde görülen) yan etkileri

Dermatit (ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme) görülebilir.

Deksalgin’in çok seyrek (10.000 hastanın en az 1’inde görülen) yan etkileri

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) görülebilir.

Deksalgin’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri

Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık) görülebilir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Deksalgin’in saklanır?

 • Deksalgin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Deksalgin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Deksalgin’i son kullanma tarihyile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Deksalgin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Deksalgin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 02/02/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git