Cinsel Yaşam

Degra 100 mg Tablet Nedir? Degra Ne İşe Yarar? Degra Yan Etkileri Nelerdir?

DEGRA 100 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin Madde: Her bir film kaplı tablet. 100 mg sildenafile eşdeğer sildenafil sitrat içerir.

Yardımcı Maddeler: Mikrokristalin selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat (susuz), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, indigo karmin (E 132), hidroksipropil metilselüloz, laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E171), triasetin, sarı demir oksit (E172) içermektedir.

Degra Prospektüs

DEGRA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Degra film-kaplı tabletler 100 mg sildenafil içeren, bir’ yüzünde ”100″, diğer yüzünde “DGR” yazan, mavi, altıgen biçimli tablet olarak 1, 4 ve 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Degra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Degra sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa Degra kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

Degra kadınların kullanımı için değildir.

DEGRA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.
  • Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuz tarafından kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

DEGRA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (DEGRA KONTRENDİKASYONLARI)

Degra’nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa, bu ilacı kullanmayınız.

Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksiti açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız Degra kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Degra bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa, doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

  • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa,
  • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa,
  • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse,
  • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Degra kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

DEGRA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

  • Degra’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuz tarafından değerlendirilmesi gerekir.
  • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl miyelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
  • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa, dikkatli kullanınız veya bu ilacı yazan doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.
  • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Degra kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
  • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Degra kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Degra ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEGRA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

  • Degra yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.
  • Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE DEGRA KULLANILIR MI?

Hamilelik:

Degra kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme:

Degra kadınların kullanımı için değildir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DEGRA KULLANABİLİR Mİ?

Degra baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

DEGRA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerlere tolere edemeyeceğiniz söylenmişse Degra almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
  • Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DEGRA KULLANIMI

  • Degra, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız DEGRA KULLANMAMALISINIZ.
  • AİDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size Degra’nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.
  • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Degra ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Degra alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Degra tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Degra’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
  • Degra başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Degra ile birlikte kullanıldığında Degra’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEGRA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Degra’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

Olağan doz 50 mg’dır.

Degra günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Degra’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Degra Kullanımı:   

Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Degra Kullanımı:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Degra Kullanımı:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Degra dozu önerilmektedir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Degra Kullanımı:

Karaciğer bozukluğu olan (örn. siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Degra dozu önerilmektedir.

Eğer Degra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Degra Kullandıysanız:

Degra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

DEGRA OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Degra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

  • Baş ağrısı,
  • Yüz kızarması.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

  • İdrar yolu enfeksiyonu,
  • Sersemlik hissi,
  • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme),
  • Burun tıkanıklığı,
  • Hazımsızlık.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

  • Kusma,
  • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları,
  • Düzensiz veya hızlı kalp atışı,
  • Kas ağrısı,
  • Uyku hissi,
  • Dokunma hissinde azalma,
  • Baş dönmesi,
  • Ağız kuruluğu,
  • Göğüs ağrısı,
  • Yorgun hissetme,
  • Deri döküntüsü,
  • Nezle,
  • Baş dönmesi,
  • Kulak çınlaması,
  • Uykululuk hali,
  • Duyu azalması,
  • Bulantı.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

  • Yüksek kan basıncı,
  • Düşük kan basıncı,
  • Baygınlık hissi, bayılma,
  • İnme,
  • Burun kanaması,
  • Duymada ani azalma veya işitme kaybı,
  • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil),
  • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

  • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak),
  • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet,
  • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma,
  • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (non-artritik anterior iskemik optik nöropati – NAION),
  • Gözde retina damarlarının tıkanması (retinal vasküler oklüzyon),
  • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu,
  • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina),
  • Ani kardiyak ölüm,
  • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme,
  • Ereksiyon süresinde uzama,
  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu),
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz).

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Degra ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DEGRA’NIN SAKLANMASI

  • Degra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  • Degra’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  • Degra’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Degra’yı kullanmayınız.
  • ÜZERİNDE LOGOSU VE HOLOGRAMI OLMAYAN KUTULARI ALMAYINIZ.
  • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Degra’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Benzer Sağlık Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git