Bağırsak Hastalıkları

Debridat Fort 200 mg Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Debridat Fort Prospektüs

DEBRIDAT FORT 200 mg TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, povidon, karboksimetil amidon, silika jel, magnezyum stearat (E572). Ürün, sığır kaynaklı laktoz hammaddesi içermektedir.

Debridat Kullanma Talimatı

DEBRIDAT FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Debridat Fort 20, 40 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

Debridat Fort’un etken maddesi Trimebutin sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır.

Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı, sindirim kas hareketlerinde artış varsa ordaki spazmı çözücü olarak etki gösterir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında, fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

Debridat Fort Kullanım Alanları;

 • İrritabl barsak sendromu tedavisinde,
 • Fonksiyonel sindirim bozukluklarında,
 • Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

DEBRIDAT FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Trimebutin ve formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

DEBRIDAT FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEBRIDAT FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bulunmamaktadır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DEBRIDAT FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma bulunmadığından, gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. üç aylık dönemlerde (2. ve 3. trimesterlerde) ancak gerekli ise kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DEBRIDAT FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DEBRIDAT FORT KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

DEBRIDAT FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Debridat Fort laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DEBRIDAT FORT KULLANIMI

Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEBRIDAT FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Çocuklarda Debridat Fort Kullanımı:

Çocuklarda kullanımı için oral süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda Debridat Fort Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

Karaciğer ve Böbrek Yetmezliği Durumlarında Debridat Fort Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Debridat Fort ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Debridat Fort kullandıysanız: Debridat Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Debridat Fort’u kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Debridat Fort ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Herhangi bir etki beklenmemektedir.

DEBRIDAT FORT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Debridat Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Debridat Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri,
 • Deri döküntüsü,
 • Baygınlık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Debridat Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Ciltte reaksiyon,
 • Baş dönmesi,
 • Uyuklama.

Bunlar Debridat Fort’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DEBRIDAT FORT NASIL SAKLANMALI?

 • Debridat Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Debridat Fort’u 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız
 • Debridat Fort’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Debridat Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 11.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git