D

D-Colefor Nedir? D-Colefor Ne İçin Kullanılır? D-Colefor Yan Etkileri Nelerdir?

D-COLEFOR 20.0001.U. YUMUŞAK KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir yumuşak kapsül 20.0001.U. Kolekalsiferol (0,5 mg Vitamin D3) (koyun yününden elde edilen) içerir.

Yardımcı maddeler: Ayçiçek yağı, E vitamini, yenilebilir jelatin (sığır jelatini), saf su, gliserol, sorbitol gibi yardımcı maddeler içerir.

D-Colefor Prospektüs

D-COLEFOR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

D-Colefor; şeffaf, açık sarıya yakın renkte oval yumuşak kapsüldür. Her bir kutu 7,12,14 veya 24 kapsül içerir.

D-Colefor aktif madde olan kolekalsiferol (koyun yününden elde edilen) içermektedir (kolekalsiferol, D3 vitamini olarak da bilinir). Yardımcı madde olarak ise yenilebilir jelatin (sığır jelatini) içermektedir.

 • D vitamini eksikliği tedavisinde, idamesinde ve profilaksisinde (önlenmesi) kullanılır.

D-COLEFOR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Kolekalsiferol’e ya da D-Colefor’un içindeki diğer herhangi bir maddeye alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Kanınızda yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi) ve/veya idrarınızda yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsiüri) bulunuyorsa,
 • Ciddi böbrek sorunları yaşıyorsanız,
 • Kalsiyum içeren böbrek taşları üretme eğiliminiz varsa,
 • Kanınızda yüksek seviyede D vitamini varsa (hipervitaminoz), bunlar gibi durumlarda D-Colefor kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

12 yaşın altındaki çocuklar, kapsülleri yutamayıp boğulma tehlikesi geçirebilirler.

D-COLEFOR’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse ilaç kullanımına başlamadan önce aşağıdaki durumların sizin açınızdan geçerli olup olmadığını hekiminize ya da eczacınıza danışınız:

 • Kalp hastalıklarını iyileştirmek için kullanılan belirli ilaçlarla bir tedavi görmek (örn. digoksin gibi kardiyak glikositleri),
 • Sarkoidoz hastası olmak (vücutta yüksek seviyede D vitamine yol açabilen bir bağışıklık sistemi bozukluğudur),
 • D vitamini içeren ilaçların alınması ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş gıda ya da süt tüketilmesi,
 • D-Colefor’un kullanımı sırasında bol miktarda güneş ışığına maruz kalma ihtimali bulunması.

D vitamini tedavisi daha önce teşhis edilmemiş birincil hiperparatiroidin (paratiroid hormonunun gereğinden fazla salgılanması) varlığının belirlenmesine engel olabilir. Bu sebeple yükleme dozundan 1 ay sonra veya primer hiperparatiroid ortaya çıktıktan sonra serumdaki kalsiyum seviyesi kontrol edilmelidir.

Kalsiyum içeren ilave takviyelerin alınması sırasında hekiminiz kanınızdaki kalsiyum seviyelerini gözlemleyerek D-Colefor kullanırken kandaki kalsiyumun çok fazla yükselmemesini sağlayacaktır.

Böbrek hasarı ya da hastalığı varsa (hekiminiz kanınız ya da idrarınızdaki kalsiyum seviyelerini ölçmek isteyebilir).

D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/gün’ü geçmemelidir.

İdame (devam dozu) tedavide ve riskli grupların profilaksisi (önlenmesi) için tolere edilebilen en yüksek doz (D-Colefor nasıl kullanılır bölümüne bakınız):

 • Yeni doğan: 1000 lU/gün (25 pg/gün).
 • 1 ay-1 yaş: 1500 lU/gün (37.5 pg/gün).
 • 1- 10 yaş: 2000 lU/gün (50 pg/gün).
 • 12- 18 yaş: 4000 lU/gün (100 pg/gün).
 • 18 yaş üstü erişkinler: 4000 lU/gün (100 pg/gün).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

D-COLEFOR’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Vücudunuzun D vitaminini absorbe etmesine yardımcı olmak için bu ilacı ana öğün ile birlikte almayı tercih ediniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE D-COLEFOR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.
 • D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/gün’ü geçmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE D-COLEFOR KULLANILIR MI?

Emziren kadınlar tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR D-COLEFOR KULLANABİLİR Mİ?

Bu ilacın vasıta kullanma yeteneğiniz üzerindeki olası etkileri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Ancak, vasıta ya da ağır makineler kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

D-COLEFOR’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu ürün, sorbitol (E 420) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE D-COLEFOR KULLANIMI

Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere halihazırda başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız bu durumu hekiminize ya da eczacınıza belirtiniz. Bazı ilaçları bir arada kullanmak zararlı olabilir.

Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bu konuyu hekiminize ya da eczacınıza danışınız:

 •  Rifampisin, karaciğer enzimlerini uyardığı için kolekalsiferolün etkinliğini azaltabilir.
 • İzoniazid, kolekalsiferolün etkinleşmesini bastırdığından dolayı D-Colefor’un etkinliğini azaltabilir.
 • Fosfat verilmesi, dokularda kalsiyum birikmesi tehlikesinden dolayı D vitamini fazlalığından kaynaklı kandaki kalsiyumu azaltmak için kullanılmamalıdır.
 • Kardiyak glikositleri (örn. digoksin) ya da diüretikler (örn. bendroflumetiazit) gibi kalp ya da böbreklere etki eden ilaçlar (bu ilaçlar D vitamini ile birlikte kullanıldığında kan ve idrardaki kalsiyum seviyelerinin büyük oranda yükselmesine neden olabilirler.
 • D vitamini içeren ilaçlar kullanmak ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş bazı süt türleri gibi yüksek D vitamini içeren gıdalar tüketmek. D vitamini içeriğinden dolayı böbrek yetmezliği olanlarda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Aktinomisin (bazı kanser biçimlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve imidazol antifungalların (örn. klotrimazol ve ketokonazol, mantar hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar). Bu ilaçlar vücudunuzun D vitaminini etkileme şekline müdahale edebilir.

D vitamininin etkisine ya da absorpsiyonuna müdahale edebildiği için aşağıdaki ilaçlar:

 • Antiepileptik ilaçlar (fenitoin) ya da uyku bozuklukları ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenobarbiton gibi barbitüratlar).
 • Glukokortikoitler (hidrokortizon ve prednisolon gibi steroid hormonları). Bunlar, D vitamininin etkisini azaltabilirler.
 • Kandaki kolesterol seviyesini azaltan ilaçlar (kolestiramin ya da kolestipol).
 • Vücudun absorbe ettiği yağ miktarını azaltarak kilo vermeyi sağlayan belirli ilaçlar (orlistat gibi).
 • Belirli laksatifler (sıvı parafin gibi).

Kullanmakta olduğunuz ilaçların tipleri konusunda emin değilseniz hekiminize ya da eczacınıza danışınız.

D-COLEFOR NASIL KULLANILIR?

Her yumuşak kapsül 20000IU (0,5 mg) vitamin D3 içerir.

Pediatrik (Çocuklarda) D-Colefor Kullanımı:

11 -18 yaş için D vitamini eksikliği tedavisinde: Günlük 3000-5000 I.U. doza eşdeğer şekilde haftada 1 -2 adet D-Colefor 20.000 I.U. yumuşak kapsül doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

11-18 yaş için D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve idame tedavisinde: Günlük 400-800 I.U. doza eşdeğer şekilde ayda 1 adet D-Colefor 20.000 I.U. yumuşak kapsül doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

Erişkinlerde D-Colefor Kullanımı:

D vitamini eksikliğinin tedavisi: Günlük 7000-10000 I.U doza eşdeğer şekilde 2 günde 1 adet D-Colefor 20.000 I.U. yumuşak kapsül doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Hedef seviyeye ulaşıldığının teyit edilmesi için devam tedavisine başlandıktan yaklaşık üç ila dört ay sonra takip niteliğinde 25 (OH)D ölçümleri yapılmalıdır.

D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve idame tedavisinde: Günlük 600-1500 I.U. doza eşdeğer şekilde ayda 1 -2 adet D-Colefor 20.000 I.U. yumuşak kapsül doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

D-Colefor Tedavi Dozu Şeması

 

* Gerektiğinde 1000 IU’ye kadar çıkılabilir

** 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.

*** Günlük yerine haftalık doz uygulanmak istenirse 50.000 IU tek seferde haftalık doz olarak 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.

D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 lU/gün’ü geçmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

D-Colefor ağızdan alınır.

Çocuklarda D-Colefor Kullanımı:

0-12 yaş arasında önerilmemektedir.

Yaşlılarda D-Colefor Kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda D-Colefor Kullanımı:

Veri yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda D-Colefor Kullanımı:

D vitamini içeriğinden dolayı böbrek yetmezliği olanlarda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer D-Colefor’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla D-Colefor Kullandıysanız:

D-Colefor’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kalan ilaçları ya da boş paketi hekiminize gösteriniz.

Aşırı doz alınması durumunda kandaki (hiperkalsemi) ve idrardaki (hiperkalsiüri) kalsiyum seviyelerinin yükselebildiği laboratuar testleri ile kanıtlanmıştır.

Aşırı doz kullanımına ilişkin işaret ve semptomlar; bulantı (hastalık hissi), kusma, aşırı susama, 24 saat boyunca aşırı miktarda idrar üretme, kabızlık ve dehidrasyon (su kaybı) gibi semptomlardır.

Hekiminiz aşırı doz durumunda uygun tedaviyi uygulayacaktır.

D-Colefor’u Kullanmayı Unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, en kısa sürede alın. Bir sonraki dozu, doktorunuzun reçete ettiği zamanda alın. Ancak bir sonraki dozun saatine yaklaştıysanız, kaçırdığınız dozu almayınız; bir sonraki dozu alınması gereken saatinde alınız.

Unuttuğunuz bir dozu dengelemek için çift doz almayınız. Bu ürünün kullanımı hakkındaki diğer sorularınızı hekiminize ya da eczacınıza sorabilirsiniz.

D-COLEFOR İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

D-COLEFOR’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi D-Colefor’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den azını etkileyen) yan etkiler;

 • Kanda çok fazla kalsiyum (hiperkalsemi) (belirtileri; kendini hasta hissetme, iştahsızlık, kabızlık, karın ağrısı, aşırı susama, kas güçsüzlüğü, uyuşukluk),
 • İdrarda çok fazla kalsiyum (hiperkalsiüri),

Seyrek (1000 kişide 1’den azını etkileyen) yan etkiler;

 • Ciltte döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

D-COLEFOR’UN SAKLANMASI

 • D-Colefor’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • D-Colefor’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız.
 • D-Colefor son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra D-Colefor’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz D-Colefor’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16/03/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. D vitamini nedir, D vitamini eksikliği neden olur
 2. Ocean D3K2 damla nedir
 3. Coledan-D3 nedir, ne için kullanılır
 4. Zennitus D nedir, ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git