C

Coversyl Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Coversyl Plus İlacın Yan Etkileri

Coversyl plus antihipertansif grubuna aittir. Esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

Coversyl plus kullanma talimatı nedir?

Coversyl plus’ın etkin maddesi nedir? Her bir film kaplı tablet 5 mg Perindopril Arjinin tuzu ve 1.25 mg İndapamid içermektedir.

Coversyl plus’ın yardımcı maddeleri: Magnezyum stearat, Maltodekstrin, Kolloidal anhidrik silis, Sodyum nişasta glikolat, Laktoz monohidrat, 0.131 mg Gliserol, Hipromelloz, Makrogol 6000, Titanyum dioksit gibi yardımcı maddeleri içermektedir.

Coversyl Plus 5 mg/1.25 mg film kaplı tablet ağız yoluyla alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Coversyl plus nedir?

Coversyl plus, 5 mg Perindopril Arjinin ve 1.25 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.

Coversyl plus film kaplı tabletler bir yüzeyinde baskı şeklinde C 0 işareti bulunan, beyaz, çubuk şeklindedir. 30 tabletten oluşan kapaklı kutuda bulunmaktadır.

Coversyl plus ne için kullanılır? (Coversyl plus’ın endikasyonları)

Coversyl plus antihipertansif grubuna aittir. Esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

Coversyl Plus Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Coversyl plus kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer, 

 • Etkin maddeler perindopril ve İndapamid’e veya Coversyl plus’ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjikseniz)
 • Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerden ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir)
 • Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma)
 • Ciddi böbrek yetmezliği varsa ve diyalize giriyorsanız
 • Kanda potasyum seviyeleri düşük veya yüksek ise
 • Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma) varsa
 • Hayatı tehdit edici düzensiz kalp atışına (torsades de pointes) neden olan ilaçlar kullanıyorsanız
 • Hamile iseniz (3 aylık ve sonrası) veya hamilelik planlıyorsanız
 • Emziriyorsanız
 • Şeker hastalığı (diyabet) veya böbrek rahatsızlığınız varsa ve aliskiren ile tedavi görüyorsanız, bunlar gibi durumlarda Coversyl plus’ı kullanmayınız.

Coversyl plus çocuklarda da kullanılmaz.

Coversyl plus’ı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer,

 • Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa
 • Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan iltihaplı cilt hastalığı) co veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından (bağ dokusu hastalığı) şikayetçiyseniz
 • Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa
 • Hiperparatiroidizm (tiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa
 • Gut hastası iseniz, (çoğu kez kalıtsal olan, şiddetli eklem ağrısı ve ateşlenme nöbeti halinde ortaya çıkan hastalık)
 • Şeker hastası iseniz
 • Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır) veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (Coversyl plus ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. diğer ilaçlar ile birlikte Coversyl kullanımı bölümüne bakınız), bunlar gibi durumlarda Coversyl kullanırken dikkatli olunuz ya da hastalığınızı takip eden doktorunuza bu ilacın size reçete edildiğini bildiriniz veya bu ilacı reçete eden doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz.

Aliskiren kullanıyorsanız (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) Kandaki potasyum seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Coversyl plus kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz: 

Eğer,

 • Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız
 • Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa
 • LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması)
 • Bal arısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz
 • İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız, bunlar gibi durumlardan doktorunuzu haberdar ediniz.

Coversyl plus doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Coversyl plus kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Cversyl plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Coversyl plus ile tedavi görürken hamile kalırsanız veya hamilelik planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda Coversyl plus kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin ilk üç ayında Coversyl plus kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden Coversyl plus hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Cversyl plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Coversyl plus emzirirken kullanılmaz.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Cversyl plus kullanımı: Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir. Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız. Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

Araç ve makine kullananlar Coversyl plus kullanabilir mi? Coversyl plus’ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

Coversyl plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Coversyl plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Coversyl plus 71.33 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Coversyl plus 2.7 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Coversyl plus kullanımı

Diğer ilaçlar Coversyl plus ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini Coversyl plus ile birlikte kullanmayınız: 

 1. Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 2. Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzları gibi ilaçları kullanırken Coversyl plus kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, aliskiren dahil
 • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için antihistaminikler)
 • İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler
 • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin gibi)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
 • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde kullanılır)
 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde kullanılır)
 • Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı)(poliartrit romatoid) tedavisinde kullanılır
 • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Bepridil (anjina pektoris (kalbi besleyen damarlarda sıkışma sonucu oluşan göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılır)
 • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol gibi)
 • Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılır)
 • Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde kullanılır)
 • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna gibi)
 • Steroid yapısında olmayan antienflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin gibi)
 • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler…)
 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde kullanılır), bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bilgilendiriniz.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Coversyl plus nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Coversyl plus için önerilen günlük doz bir film kaplı tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

Coversyl plus sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) Coversyl kullanımı: 

Coversyl plus çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Coversyl kullanımı: 

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel durumlarda coversyl kullanımı:

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir. Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Coversyl kullandıysanız:

Coversyl plus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin kan basıncı düşüklüğü (baş dönmesi ve bayıl gibi belirtiler) durumunda bacakları yukarı kaldırmak faydalı olacaktır.

Coversyl plus’ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Coversyl plus ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

Eğer Coversyl plus’ın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Coversyl plus’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Coversyl plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Coversyl plus’ı kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde
 • Aşırı baş dönmesi veya baygınlık durumunda
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı varlığında, bunlar gibi durumlarda size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Coversyl plus’ın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi)
 • İğnelenme
 • Görme bozuklukları
 • Tinnitus (kulakta çınlama)
 • Düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Mide – barsak rahatsızlıkları (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sindirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık gibi)
 • Allerjik reaksiyonlar (kaşıntı, deri döküntüsü gibi)
 • Kramplar
 • Yorgunluk hissi, bunlar Coversyl plus’ın yaygın görülen yan etkileridir.

Coversyl plus’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Değişken ruh hali
 • Uyku sorunları
 • Bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı)
 • Anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme)
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Purpura (deride kırmızı küçük noktalar)
 • Böbrek rahatsızlıkları
 • Cinsel iktidarsızlık
 • Terleme, bunlar Coversyl plus’ın yaygın olmayan yan etkileridir.

Coversyl plus’ın çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Zihin karışıklığı
 • Kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi)
 • Eozinofilik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre)
 • Rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı)
 • Ciddi deri hastalıkları
 • Örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü
 • Bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eritema multiforme), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan iltihaplı doku hastalığı), bunlar Coversyl plus’ın çok seyrek görülen yan etkileridir.

Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) de bildirilmiştir.

Coversyl plus’ın sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Bayılma
 • Hayatı tehdit edici düzensiz kalp atışı (Torsades de Pointes)
 • Normal olmayan elektrokardiyogram (EKG)
 • Artan karaciğer enzim düzeyleri, bunlar Coversyl plus’ın sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir.

Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma) görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildirebilceğiniz gibi O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda sağlamış olursunuz.

Coversyl plus nasıl saklanır?

 • Coversyl plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Coversyl plus’ı 25°C’nin altında, oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.
 • Coversyl plus’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Coversyl plus’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 28.05.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git