C

Coraspin Nedir? Coraspin Ne İşe Yarar? Coraspin Nasıl Kullanılır?

CORASPIN 100 MG ENTERİK KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 100 mg asetilsalisilik asit.

Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, eudragit L30D, talk, trietilsitrat.

Coraspin Nasıl Kullanılır

CORASPIN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (CORASPIN ENDİKASYONLARI)

Coraspin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir. Asetilsalisilik asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır.

Coraspin, 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler beyaz renklidir. Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar.

Coraspin;

 • Hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında ve birden fazla risk faktörü taşıyan hastaların kalp damarlarının tıkanmasının önlenmesinde,
 • Yeni kalp krizinin önlenmesinde,
 • Kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde,
 • Geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde kullanılır.

CORASPIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (CORASPIN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) varsa,
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Kanama eğiliminiz (kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama bozuklukları (hemorajik bozukluk)) var ise,
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz.

CORASPIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ağrı kesici, iltihap giderici ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılık ve diğer nedenlere bağlı alerjiniz var ise,
 • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz,
 • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz,
 • Eşzamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da dolaşım sisteminizde bozukluk varsa,
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hastasıysanız,
 • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız,
 • Daha önceden geçirilmiş astım, saman nezlesi, burun eti, kronik solunum yolu hastalıklarınız varsa,
 • Alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi) şikayetleriniz varsa,
 • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz,
 • Eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan gut hastalığınız ya da yatkınlığınız varsa.

Çocuklarda ve gençlerde, ateşle veya ateşsiz seyreden enfeksiyonlarda su çiçeği ve grip ihtimali bertaraf edilene kadar hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. Bu durumlarda eşzamanlı Coraspin kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan Reye Sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için uzun süreli Coraspin tedavisine başlamadan önce, doktorunuz tarafından size özel yarar risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CORASPIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Coraspin, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE CORASPIN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Düşük doz asetilsalisilik asitin doğum kontrol metotlarıyla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Coraspin hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 6 ayında ise doktorunuza danışmadan Coraspin kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coraspin düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR CORASPIN KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE CORASPIN KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Coraspin’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen,
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar,
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar,
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örn. insülin, sülfonilüre,
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),
 • Kortizon türü ilaçlar,
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar,
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit,
 • Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar,
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri,
 • Lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib,
 • Eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin,
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/sistemik),
 • Multivitaminler,
 • Omega-3 yağ asitleri,
 • Kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum,
 • Potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat,
 • Vitamin E,
 • Bir diyet tuzu olan amonyum klorür,
 • Virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir,
 • Pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil,
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat),
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat.

Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CORASPIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

 • Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında: Günde 1-3 tablet,
 • Birden fazla risk faktörü taşıyan hastalarda kalp damarlarında tıkanmanın önlenmesinde: Günde 1-2 tablet,
 • Kalp ve damar ameliyatlarında ameliyat sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde: Günde 1 tablet,
 • Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde: Günde 1-3 tablet.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız.

Coraspin, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tedavi sürenize doktorunuz karar vermelidir.

Çocuklarda Coraspin Kullanımı: 

Coraspin’in 18 yaş altı çocuklarda güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

Bu yaş grubu için veri yoktur. Bu yüzden, 18 yaş altı çocuklarda Coraspin kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Coraspin Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Kullanımı:

Coraspin şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Coraspin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Coraspin Kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla Coraspin kullanmışsanız;

 • Aşırı ve hızlı soluk alıp verme,
 • Terleme,
 • Bulantı ve kusma,
 • Ateş yükselmesi,
 • Tansiyon düşmesi ya da yükselmesi,
 • Ritim bozukluğu gibi kalp rahatsızlıkları,
 • Susuzluk,
 • Kan şekerinin düşmesi ya da yükselmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Sağırlık,
 • Mide kanaması,
 • Baş ağrısı ve sersemlik hali,
 • Baş dönmesi,
 • İşitme bozukluğu,
 • Zihin karışıklığı,
 • İdrar çıkışında azalma,
 • Uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir.

Tüm hasta gruplarında ciddi zehirlenme belirtileri olabilir. Sersemlik ve kulak çınlaması özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda ciddi zehirlenme belirtileri olabilir.

Coraspin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

Coraspin Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Coraspin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bilinen bir etkisi yoktur.

CORASPIN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Coraspin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Coraspin’i kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nezle, burun tıkanıklığı,
 • Cilt reaksiyonları (kaşıntı, kurdeşen, ödem),
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi).

Yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mide yanması,
 • Mide bulantısı, kusma,
 • Karın ağrısı ve ishal gibi mide-bağırsak sistemi (gastrointestinal) bozuklukları,
 • Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı (mikro hemoraji).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Gastrointestinal ülser (çok seyrek vakalarda perforasyona (delinme) yol açabilir.),
 • Gastrointestinal kanama (uzun süreli Coraspin 100 mg kullanımı, gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir),
 • Gastrointestinal enflamasyon,
 • Dışkınızın koyu renkli olması (melena) veya kan kusmanız durumunda (her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtileridir, böyle bir durumda derhal doktorunuza bildirmelisiniz),
 • Cilt reaksiyonları.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve/veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Özellikle astım hastalarında cilt, solunum yolları, gastrointestinal kanal ve kardiyovasküler sistemde (dolaşım sistemi) aşırı duyarlılık reaksiyonları. Semptomlar arasında hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), dispne (nefes darlığı) atakları, rinit (soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık), geniz tıkanması, anafilaktik şok (hayati risk taşıyan, ani ve aşırı duyarlılığın yol açtığı klinik tablo) ve anjiyonörotik ödem (derialtında belirli bir bölgeyle sınırlı, ürtikere benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin belirdiği alerjik bozukluk) bulunabilir.
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) (bir tür enzim) eksikliği formları olan hastalarda hemoliz (kan yıkımı) ve hemolitik anemi (alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması) bildirilmiştir.
 • Muhtemelen kanama süresinin uzadığı, burun kanaması, dişeti kanaması, kütanöz kanama veya ürogenital kanama gibi kanamalar. Bu etki, kullanımdan sonra 4 ila 8 gün kadar sürebilir.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve/veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü).
 • Düşük dozlarda asetilsalisilik asit ürik asit atılımını azaltır. Bu durum eğilimi olan hastalarda gut (eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık) ataklarına neden olabilir.
 • Yüksek karaciğer değerleri.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği.
 • Eritema eksudativum multiforme (simetrik, sabitlenmiş, kırmızı, ciltten kabarık lezyonların ani ortaya çıkışı olarak adlandırılan cilt reaksiyonları).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Baş ağrısı, baş dönmesi, işitme bozukluğu, kulak çınlaması veya zihin karışıklığı aşırı doz belirtileri olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

CORASPIN’İN SAKLANMASI

 • Coraspin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Coraspin’i 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.
 • Coraspin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Coraspin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Coraspin’i kullanmayınız.

“Son. Kull. Ta” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanma tarihidir. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 23.05.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git