Akciğer Hastalıkları

Combivent Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Combivent İlacın Yan Etkileri Nelerdir?

Combivent inhalasyon solüsyonu, ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. Nebülizatör cihazı ile uygulandığında hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.

Combivent tek dozluk flakon kullanma talimatı nedir

NEBÜLİZESYON İÇİN İNHALASYON SOLÜSYONU

Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır. 

Combivet’in etkin maddesi nedir? İpratropium bromür ve salbutamol. Her bir 2.5 mL’lik tek dozluk ampul, 0,5 miligram ipratropium bromür (0.52 miligram ipratropium bromür monohidrat şeklinde) ve 2.5 miligram salbutamol (3.01 miligram salbutamol sülfat şeklinde) içerir.

Combivent’in yardımcı maddeleri: Sodyum klorür, İN Hidroklorik asit (pH 3.4’ e ayarlanacak şekilde), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Combivent nedir ve ne için kullanılır?

Combivent inhalasyon solüsyonu, ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. Nebülizatör cihazı ile uygulandığında hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.

Combivent inhalasyon solüsyonu, her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, 20 adet 2.5 ml’lik polietilen ampul içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

Combivent’in etkin maddelerinden biri olan ipratropium bromür antîkolinerjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Diğer etkin madde olan salbutamol ise, beta-adrenerjikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Her iki ilaç grubu da, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Bronkodilatörler (bronş genişleticiler) akciğer içindeki hava yollarınızı genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.

İpratropium bromür ve salbutamol, hava yollarını genişletici etkilerini farklı mekanizmalar yoluyla gösterirler. Bu iki maddenin birlikte kombinasyon şeklinde kullanılmasıyla, her bir maddenin tek başına kullanılmasıyla elde edilenden daha fazla bir bronş genişletici etki elde edilmektedir.

Combivent, tıkayıcı havayolu hastalığı (kronik obstrüktif akciğer hastalığı – KOAH) olan ve birden fazla bronş açıcı ilaca ihtiyaç duyan kişilerin daha rahat nefes alıp vermelerinde yardımcı olur. KOAH, nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun dönemli bir akciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit ve amfizem hastalıklarıyla ilişkili bir tablo anlamında kullanılmaktadır.

Combivent solunum yoluyla uygulandığında, bölgesel olarak akciğerler üzerinde seçici bir etki gösterir. Combivent solunduktan sonra bronşlarda görülen genişleme, esas olarak bölgeye özgü (havayolları üzerinde) bir etki olup, tüm vücudu ilgilendiren (sistemik) bir etki değildir.

Tek dozluk ampuller uygun nebülizatör cihazları ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Combivent’in doğru bir şekilde kullanılması konusunda lütfen “Combivent Nasıl Kullanılır?” bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama Talimatı’na bakınız.

Combivent kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • İpratropium bromür, salbutamol veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Combivent’i kullanmayınız.
 • Atropin ya da türevlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Combivent’i kullanmayınız.
 • Doktorunuz sizde hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati olarak adlandırılan bir kalp hastalığı bulunduğunu söyledi ise Combivent’i kullanmayınız.
 • Doktorunuz sizde taşiaritmi denilen bir kalp hastalığı bulunduğunu söylediyse Combivent’i kullanmayınız.

Combivent kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Combivent uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hırıltıyla soluma vakaları görülmüştür.
 • Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda göz bebeğinin genişlemesi, gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış ortaya çıkabilir.
 • Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom (göz içi basıncında artış/göz tansiyonu) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Combivent’in doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözlerinize temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. Combivent’in bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha fazla bir önem taşımaktadır.
 • Yeterince kontrol altında olmayan şeker hastalığınız (diyabet), yakınlarda geçirilmiş kalp krizi (miyokard enfarktüsü), şiddetli kalp veya damar hastalıkları, tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm), böbrek üstü bezlerinde özel bir tümör (feokromositoma), göz içi basıncında yükseklik (glokom) riski, prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar var ise, bunları doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer şiddetli kalp hastalığınız varsa, ilacınızı kullanmakta iken göğüs ağrısı veya diğer belirtilerde ağırlaşma fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Soluk alıp vermenizi rahatlatıcı başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu grup ilaçlar kanınızdaki potasyum miktarının azalmasına sebep olabilirler.
 • Eğer kistik fibroz adı verilen nadir kalıtsal hastalığınız varsa, mide-barsak sorunlarına daha meyilli olabilirsiniz.
 • Hızla kötüleşen bir solunum zorluğu durumunda hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Hastalığınızın belirtilerini gidermek için, daha yüksek Combivent dozlarına ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuza başvurunuz.
 • Combivent doğumda rahmin kasılmalarını engelleyebilir. Eğer hamileliğinizin son üç ayı içinde iseniz, bu konuyu doktorunuza danışınız.
 • Eğer sporculara uygulanan testler kapsamında, doping testi için sizden idrar örneği isteniyorsa, testi uygulayan kişiye Combivent kullandığınızı söyleyiniz; çünkü ilacınızın içinde bulunan salbutamol bu testin pozitif sonuçlanmasına yol açabilir.
 • Eğer Combivent’i soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa (inhalasyon kaynaklı bronş kasılması), daha başka bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Combivent ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır.
 • Combivent sadece solunum yoluyla kullanılmak içindir. Bu ilacı içmeyiniz ya da enjeksiyon yoluyla kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Combivent’in özel kullanım durumları

Hamilelikte Combivent kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Combivent’i hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız. Tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen bir doğum kontrol yöntemi kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Combivent kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emzirme döneminde Combivent’i yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerek duyarsa kullanmalısınız. Combivent süte geçer; yenidoğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Combivent kullanılır mı? Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmediği için bu gibi hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Combivent kullanabilir mi? Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır. Ancak Combivent tedavisi sırasında baş dönmesi, gözün farklı uzaklıklara odaklanmasında bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

Combivent’in yiyecek ve içeceklerle kullanılması: Bu ilaç solunum yoluyla uygulandığı için yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Combivent kullanımı

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha dikkatli olmanız ve bu ilaçları almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

 • Ksantin türevleri (örn. teofilin), diğer beta-adrenerjikler (bazıları solunum ilaçlarıdır) ve antikolinerjikler (bunlar batıcı nitelikte sancı, Parkinson hastalığı, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma durumlarında kullanılan ilaçlardır)
 • Kortikosteroid grubu ilaçlar (kortizon; bağışıklık sisteminin baskılanması gereken durumlarda kullanılır)
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Digoksin adı verilen kalp ilacı
 • Beta-blokörler (kalp-damar ilaçları)
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar, bu ilaçlardan herhangi birini veya birden fazlasını kullanıyorsanız combivent tedavisi sırasında daha dikkatli olmalısınız ya da bu ilaçlar hakkında size Combivent’i reçete eden doktorunuza bilgi vermelisiniz veya hastalığınızı takip eden doktorunuza size Combivent tedavisi verildiğini bildirmelisiniz.

Bazı anestetik gazlar. Bu ilaçlar ameliyat sırasında hastanın uyuşturulması için kullanılır. Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza Combivent kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Combivent nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler/Yaşlılar/12 yaşından büyük çocuklarda ani ortaya çıkan (akut) atakların tedavisi: 

Belirtilerde hızla iyileşme sağlanması için çoğunlukla 1 adet tek dozluk ampul yeterlidir.

Şiddetli durumlarda eğer atak 1 adet tek dozluk ampul ile giderilemiyorsa, iki adet tek dozluk ampule ihtiyaç duyulabilir. Bu türlü durumlarda derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

Erişkinler/Yaşlılar/ 12 yaşından büyük çocuklarda idame tedavisi: 

Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk ampul.

Uygulama yolu ve metodu: 

Combivent inhalasyon solüsyonu, uygun bir nebülizatör veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazı (ventilatör) ile uygulanabilir. Combivent’in doğru bir şekilde kullanımı için, bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarına bakınız. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Combivent kullanılır mı? Çocuklardaki bilgilerin yetersiz olması nedeniyle, çocuklarda Combivent kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Combivent kullanılır mı? Yaşlı hastalar Combivent’i özel bir doz ayarlaması yapılmaksızın kullanabilirler.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olanlar Combivent kullanabilir mi? Combivent, karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmediği için bu gibi hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Combivent kullandıysanız: Combivent’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Combivent kullanmayı unutursanız: Eğer tavsiye edilen Combivent dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Combivent’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Combivent ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler

Combivent tedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece Combivent kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Combivent’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Combivent’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Combivent’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Deri döküntüleri
 • Dil, dudaklar ve yüzde şişmeler (anjiyoödem)
 • Kurdeşen
 • Soluk borusunda tıkanıklık gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu gibi etkiler sizde mevcut ise, sizin Combivent’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Hırıltıyla soluma veya soluk alıp verirken başka türlü sorunların varlığı
 • Kan basıncında ve kalp ritminde değişiklikler, kalbin aşırı hızlı ve hafif atması, kalp kasına yeterince kan gitmemesi
 • Yutakta şişme (ödem), inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm, bunlar gibi yan etkiler görülürse hemen doktorunuza bildiriniz.

Solüsyonun ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Combivent’in yaygın olmayan” istenmeyen etkileri (100 kişide 1’den az, 1.000 kişide 1’den fazla): 

 • Sinirlilik
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Titreme
 • Çarpıntı, nabzın hızlı atması
 • Öksürük, seste bozulmalar, boğazda tahriş
 • Ağız kuruluğu, bulantı
 • Deri reaksiyonları
 • Büyük (sistolik) kan basıncında yükselme, bunlar gibi yan etkilerle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

Combivent’in seyrek” istenmeyen etkileri (1,000 kişide 1’den az, 10.000 kişide 1’den fazla): 

 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması
 • Zihinsel bozukluk
 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, gözün kornea tabakasında sıvı toplanması (ödem), gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık, haleler görme, gözbebeklerinin büyümesi, bulanık görme
 • Bronşlarda spazm
 • Boğaz kuruluğu
 • Gırtlakta spazm
 • Mide-barsak hareketlerinde bozukluk, ishal, kabızlık, kusma, ağızda iltihap
 • Aşırı terleme
 • Kurdeşen, kaşıntı
 • Kas spazmları, kaslarda zayıflık, kas ağrısı
 • İdrar yapmada güçlük
 • Genel halsizlik durumu (asteni)
 • Küçük (diyastolik) kan basıncında düşme, gibi istenmeyen seyrek etkiler görülebilir.

Bunlar Combivent’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz. 

Combivent nasıl saklanmalı?

 • Combivent’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Combivent’i 25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz.
 • Combivent ilacının renginde değişiklik varsa kullanmayınız.
 • Combivent’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Combivent’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Combivent’i kullanmayınız.

Combivent’i uygulama talimatı – Combivent nasıl uygulanır?

Tek dozluk ampulleri yalnızca, uygun bir nebülizatör cihazı ile kullanınız. İlacı içmeyiniz veya damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

 • Nebülizatörü, imalatçısının ya da doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayınız.
 • Tek dozluk bir ampulü şeritten koparınız.
 • Tek dozluk ampulü, uç kısmını sertçe bükerek açınız.
 • Tek dozluk ampulün içeriğini, nebülizatörün rezervuarına (depo kısmına) sıkarak boşaltınız.
 • Nebülizatörün parçalarını birleştirip, önerildiği şekilde inhale ediniz.
 • Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek çözeltiyi atınız ve nebülizatörü, imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.

Combivent İnhalasyon Solüsyonu Uygulama Şekli

Tek dozluk ampuller koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, ampulün açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni bir ampulün açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk ampuller atılmalıdır.

Combivent inhalasyon solüsyonu’nun, aynı nebülizatör içinde diğer ilaçlarla karıştırmamaya özellikle özen göstermelisiniz.

Bu kullanma talimatı 21/11/2011 tarihinde onaylanmıştır. 

Akciğer hastalıkları ile ilgili benzer yazılar

 1. KOAH hastalığı nedir ve neden olur
 2. KOAH hastalarında beslenme nasıl olmalı
 3. Nefes darlığı yapan hastalıklar
 4. Bronşit nedir ve neden olur
 5. Akciğer amfizemi nedir ve neden olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git