İlaçlar ve İlaç Kullanım Bilgileri

Coledan D3 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Coledan D Nasıl Kullanılır?

Coledan-D3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D,) içerir. Coledan-D3, 10 ml ve 30 ml damlalıklı cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

COLEDAN-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla kullanma talimatı

Coledan-D3 oral damla ağız yoluyla alınır. 

Coledan-D3’ün etkin maddesi: Her 1 ml’lik oral damla 15.000 l.U.’e eşdeğer 0.375 mg vitamin D, içerir.

Coledan-D3’ün yardımcı maddeleri: Polioksil 35 kastor yağı, sukroz, sitrik asit monohidrat, benzil alkol, tutti frutti aroması, disodyum hidrojen fosfat susuz, saf su gibi yardımcı maddeleri içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

COLEDAN-D3 nedir?

Coledan-D3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D,) içerir. Coledan-D3, 10 ml ve 30 ml damlalıklı cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

COLEDAN D3 ne için kullanılır?

 • Coledan-D3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde,
 • Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde,
 • Raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde,
 • Osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık)
 • Kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için,
 • Hiperparatiroidizm [parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık] tedavisinde kullanılır.

COLEDAN-D3 kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
 • Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.

D hipervitaminozu (D vitamininin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık) ortaya çıkarsa (belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür) Coledan-D’yi kullanmayınız.

Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) durumlar söz konusu ise Coledan-D’yi kullanmayınız.

Böbrek taşınız (kalsiyum içeren) varsa Coledan-D’yi kullanmayınız.

Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa Coledan-D’yi kullanmayınız.

COLEDAN-D3 kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız,
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa,
 • Sarkoidozunuz varsa,
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa,
 • Böbrek bozukluğunuz varsa,
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda COLEDAN-D3 kullanımı nasıl olmalı

Hamilelikte Coledan-D3 kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Coledan-D, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Coledan-D3 kullanılır mı? D vitamini anne sütüne geçer. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullananlar Coledan-D3 kullanabilir mi? Coledan-D3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

COLEDAN-D3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

COLEDAN-D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ürün, polioksil 35 kastor yağı içerdiğinden mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

Ürün, sukroz içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani doza bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte COLEDAN-D3 kullanımı nasıl olmalı?

 • Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
 • Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması durumu) tedavisinde aynı anda birlikte kullanılırsa adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 • Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gerekir.
 • D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
 • İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D, etkililiğini azaltabilir.
 • Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir, bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
 • Yağ emiliminin azalmasına neden olan ilaçlar, [orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi] vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

COLEDAN-D3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Coledan-D3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 ml Coledan-D3, 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir: 

Uygulama yolu ve metodu:

Coledan-D3 günde bir kez ağızdan alınır.

Çocuklarda Coledan-D3 kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Yaşlılarda Coledan-D3 kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Coledan-D3 kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer Coledan-D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Coledan-D3 kullandıysanız: Eğer aşırı miktarda Coledan-D3 kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler [öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması) sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi durumlar], bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, aşırı miktarda idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı). Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir. Coledan-D3’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Coledan-D3’ü kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Coledan-D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Coledan-D3 tedavisini durdurmayınız.

Coledan-D3’ün olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Coledan-D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Coledan-D3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D, vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.

Coledan-D3’ün sıklığı bilinmeyen yan etkileri:

 • İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi) ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir),
 • Kabızlık,
 • Mide gazı,
 • Bulantı,
 • Karın bölgesinde ağrı,
 • İshal,
 • Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri
 • Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri),
 • Ateş.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Coledan-D3 nasıl saklanır?

 • Coledan-D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Coledan-D3’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 6 ay saklayabilirsiniz.
 • Coledan-D3’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Coledan-D3’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Coledan-D3’ü kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 24.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git