C

Coldaway Cold & Flu Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Coldaway Cold & Flu Nasıl Kullanılır?

COLDAWAY COLD & FLU FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Coldaway Cold & Flu ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg Psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrus, kroskarmeloz sodyum, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, silikon dioksit-syloid 244, talk, hidrojenize castor oil, izopropil alkol, sheffcoat yellow 1163Y37.

Coldaway Cold & Flu Kullanma Talimatı

COLDAVVAY COLD & FLU nedir ve ne için kullanılır?

Coldaway Cold & Flu, 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır.

Coldaway Cold & Fluetkin madde olarak ibuprofen ve pseudoefedrin içerir.

Coldaway Cold & Flu’nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Pseudoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

Coldaway Cold & Flu, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar,

COLDAWAY COLD & FLU KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler;

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Coldaway Cold & Flu koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler;

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

 • Coldaway Cold & Flu’nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetil salisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
 • Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi),
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,
 • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
 • Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
 • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
 • 12 yaş altı çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Coldaway Cold & Flu kontrendikedir.

COLDAWAY COLD & FLU’NUN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza Coldaway Cold & Flu’nun kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtileri varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Coldaway Cold & Flu kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz, çünkü bu belirtiler bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Coldaway Cold & Flu böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Coldaway Cold & Flukaraciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu belirtiler; bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
 • İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında Coldaway Cold & Flu tedavisine devam ediniz.
 • Coldaway Cold & Flu kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa Coldaway Cold & Flu kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn. yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklarınız varsa) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Coldaway Cold & Flu hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
 • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekir.
 • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanınız.
 • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
 • Bir bağ dokusu hastalığı olan sistemik lupus eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve torsades de pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

COLDAWAY COLD & FLU’NUN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

HAMİLELİKTE COLDAWAY COLD & FLU KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coldaway Cold & Flu hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE COLDAWAY COLD & FLU KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İçerdiği psödoefedrin’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca Coldaway Cold & Flu kullanımı tavsiye edilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR COLDAWAY COLD & FLU KULLANABİLİR Mİ?

Coldaway Cold & Flu kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

COLDAWAY COLD & FLU’NUN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE COLDAWAY COLD & FLU KULLANIMI

 • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
 • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
 • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAI ilaçlar ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında, Coldaway Cold & Flu’nun etkisi gecikebilir.
 • İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepriston’un etkinliğinde azalmaya neden olur.
 • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV)’de dahil olduğu retrovirüslere etkili zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
 • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
 • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • Coldaway Cold & Flu’nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri; Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
 • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Birlikte kullanımda Coldaway Cold & Flu, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

COLDAVVAY COLD & FLU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Coldaway Cold & Flu tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda Coldaway Cold & Flu kullanımı:

Coldaway Cold & Flu, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda Coldaway Cold & Flu kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Coldaway Cold & Flu kullanımı:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda Coldaway Cold & Flu’nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer Coldaway Cold & Flu’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Coldaway Cold & Flu kullandıysanız:

Coldaway Cold & Flu’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Coldaway Cold & Flu’yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Coldaway Cold & Flu ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Coldaway Cold & Flu tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

COLDAVVAY COLD & FLU’NUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Coldaway Cold & Flu’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Coldaway Cold & Flu’yu kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme, deride şiddetli kaşıntı ve döküntü, tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (aşırı duyarlılık-alerji),
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde, cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı-halusinasyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Coldaway Cold & Flu’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Coldaway Cold & Flu’nun yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Baş dönmesi,
 • Sersemlik,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı,
 • Kusma.

Coldaway Cold & Flu’nun yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Kansızlık,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık,
 • Yüzde döküntü,
 • Yorgunluk,
 • Telaş hali,
 • Huzursuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Bacaklarda su toplaması,
 • Karında ve midede ağrı, şişkinlik,
 • Hazımsızlık,
 • İdrarda yanma, idrar yapamama.

Coldaway Cold & Flu’nun seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyonlar),
 • Kişilik bozukluğu,
 •  Tansiyonda artış,
 • Çarpıntı, kalp atımının hızlanması,
 • Kalp yetmezliği,
 • Göğüs ağrısı,
 • Nefes darlığı,
 • İshal ya da kabızlık,
 • Gaz,
 • Deri döküntüsü,
 • Alerjik dermatit (egzama),
 • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları).

Coldaway Cold & Flu’nun çok seyrek (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkileri:

 • Deride kan oturması, kanama,
 • Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deride kanama),
 • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı,
 • Görme bozukluğu,
 • Kulak çınlaması,
 • Baş dönmesi,
 • Mide ülseri, delinmesi,
 • İltihabı barsak hastalığı,
 • Kan kusma,
 • Karaciğer iltihabı, sarılık,
 • Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması,
 • Hırıltı,
 • Ağızda yara,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı,
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi),
 • İdrarda kan tespit edilmesi,
 • Ödem.

Coldaway Cold & Flu’nun sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Sinirlilik, endişe hali,
 • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu).

Bunlar Coldaway Cold & Flu’nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

COLDAVVAY COLD & FLU NASIL SAKLANIR?

 • Coldaway Cold & Flu’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Coldaway Cold & Flu’yu 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Coldaway Cold & Flu’yu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Coldaway Cold & Flu’yu kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 31/05/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Sinüzit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Soğuk algınlığı neden olur, nasıl geçer
 3. Mevsim gribi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Baş ağrısı neden olur
 5. Burun tıkanıklığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git