Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Kalp Yetmezliği Neden Olur?

Çocuklarda kalp yetmezliği vücudun metabolik ihtiyaçları için gereken oksijeni sağlayan, kardiyak debinin yetersiz kalmasıdır.

Çocuklarda kalp yetmezliği belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda kalp yetmezliği vücudun metabolik ihtiyaçları için gereken oksijeni sağlayan, kardiyak debinin yetersiz kalmasıdır. Doğuştan veya romatizmal kapak hastalıklarının, yapısal bozuklukları kalbin iç tabakasının endokard, kalp adelesinin miyokard ve kalp zarının, perikard doğuştan veya sonradan oluşan hastalıklarının, kansızlık, şiddetli anemi, fazla kan ve mayi transfüzyonu ve hormonsal nedenler gibi volüm yükselmesi yapan hastalıklar, koroner arter hastalıkları, koroner trombus, kavasaki hastalığı, pulmoner kapak yokluğu, supraventriküler taşikardi, sistemik arterivenöz fistül, hipoglsemi ve hipokalsemi gibi bir takım hastalıklar da kalp yetmezliğine sebep olmaktadır. Anne veya babanın doğuştan kalp hastalığı var ise her çocuk kalp hastası olmayabilir. Fakat olduğu da rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklarda kalp yetmezliği belirtileri

Çocuklarda kalp yetmezliği

Çocuklarda kalp yetmezliği

Kalp yetmezliğiher yaş grubunda faklı belirtiler gösterebilir. Aileler bu belirtileri erken dönemde fark eder ve doktora baş vurur ise tedavi şansı daha kalıcı olabilir. Bebeklerde emme sırasında çabuk yorulma, beslenme zorluğu, kilo alamama, solunum hızı, huzursuzluk ve terleme olarak belirtiler rastlanabilir.

Daha büyük çocuklarda nefes darlığı, efor ve egzersiz sırasında çabuk yorulma, nefes almada güçlük çekme, karın ağrısı, kusma, mide bulantısı, ödem, öksürük, boyun toplardamarlarında dolgunluk, bacaklarda şişlik gibi belirtiler ile kendini belli edebilir.

Fizik muayenede bebeklerde akciğerlerin dinlenmesi esnasında akciğerlerde raller hastalığına bağlı ses ve ıslık sesi duyulur. Karaciğer büyümesi, göz kapakları ve yüzde daha çok rastlanan ödem (şişlik) gibi bir takım belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler çocuğun veya bebeğin hastalığının durumuna göre ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.

Çocuklarda kalp yetmezliği teşhisi

Kalp yetmezliği klinik bir sendrom olarak bilinmekle beraber, klinik tahliller yapılarak tanısı konulur. Labratuvar testleri ile kalp yetmezliğinin altında yatan sebepler araştırılır. Kalp yemezliğinde sekonder gelişen bozuklukların saptanmasında yarar vardır.

Kalp yetmezliğinin tanısında telekardiyografi kardiyomegali, pulmoner konjesyon EKO (Ekokardiyografi) sol ventrikül fonksiyonu, yapısal kalp hastalığına bağlı belirtiler, tedavinin etkili olup olmadığının izlenmesi ve bir takım biyokimyasal parametreler kullanılabilir. Kardiyomegali kalp yetmezliğinin en çok güvenilen bulgusu olup, natriüretik peptitlerin kanda yükselmiş görülmesi de önemli bir biyokimyasal parametredir.

Elektrokardiyografi kalp yetmezliğinde yeteri kadar tanı koymaya yetmeyebilir. Ventrikül hipertrofisi, genişlemiş kalp odacıkları, sessiz iskemi, ritim bozuklukları ile ilgili bilgiyi vermede daha çok işe yaramaktadır. Ekokardiyografi kalp yetmezliğinin sebeplerini, özellikle konjenital kalp hastalıklarının tanısında tedavinin monitorizasyonunda kolay uygulanan bir yöntemdir.

Ventrikülerin sistolik ve diyastolik fonksiyonları ekokardiyografik olarak değerlendirme yapılabilir. Sistolik fonksiyonunu değerlendirmede kısalma ve enjeksiyon fraksiyonu hesaplanması kolay ve güvenilen bir uygulamadır. Kardiyakkaterizasyon her zaman gerekmeyebilir ve altta yatan hastalığın araştırılmasına bağlı olarak tanı koyma zorluğu var ise gerek duyulan bir yöntem olarak kullanılır. Bazı hastalarda kalp yetmezliğinin nedenine yönelik radyonüklid çalışmalar emar -mr filmleri çekilebilir.

Çocuklarda kalp yetmezliği tedavisi

Tedavide ilk olarak kalp yetmezliğine sebep olan hastalığın hipertansiyon, romatizmal kardit, enfektif endokardit ya da doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi tedavi gibi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi ve yetmezliği tetikleyen kardiyak aritmi,enfeksiyon, anemi gibi şikayetlerin tedavisinin yapılması gereklidir.

Kalp yetmezliği olan hastanın yatak istirahatine alınması büyük çocuklarda yatağın baş kısmı yükseltilerek, pulmoner konjesyon önlenebilir. Bebeklerde sırtına bir yastık ve diz altına bir battaniye rulosu koyarak destek sağlanabilir. Bebeğin beslenmesinde anne sütü verilmiyor ise tuz oranı düşük mamalar verilebilir. Büyük çocuklarda tuzsuz beslenme uygulanabilir.

Kalp yetmezliğinde sebebe yönelik ilaçlar kullanılmakla beraber, bu ilaçların gün geçtikçe yenileri çıkmaktadır. Kalp yetmezliğinde kullanılan en önemli ilaçlar, digoksin, vazodilatör ajanlar ve diüretiklerdir. Bu ilaçların yan etkileri olduğundan çocuklarda dikkatli kullanılması ve uygun dozajda alınması ve en önemlisi de mutlaka doktorunun takibi altında tutulması oldukça önem taşımaktadır.

Pacemaker (Kalp pili) implantasyonu özellikle 3’üncü derece tam bloğu olanlarda kullanılan ve cerrahi tedavi özellikle yapısal kalp hastalığı olanlarda nedenin ortadan kaldırılması amacı ile kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yapısal veya kronik kalp hastalığı olanlarda ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda cerrahi işlem uygulanmadığı zaman kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle bu hastalıkları olan çocukların ameliyat yaşı geldiğinde cerrahi işlem yapılması gerekebilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları
  2. Kalp hastası çocuklar nasıl beslenmeli
  3. Çocuklarda kal romatizması
  4. Çocukların kalbinde üfürüm neden olur
  5. Kalp deliği nedenleri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git