Ç

Çocukluk Çağı Masturbasyonu (İnfantil Masturbasyon) Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Çocukluk çağı masturbasyonunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bazı tetikleyici faktörler bu eyleme neden olabilir.

Çocukluk çağı masturbasyonu (ÇÇM) veya diğer bir adlandırmayla çocukta sürtünme davranışı, prepubertal (12 yaş altı) dönemdeki bir çocuğun cinsel bölgelerini haz duymak için ritmik şekilde uyarması ve buna eşlik eden anormal duruş ve hareketler, terleme, yüzde kızarma ve hızlı solunum ile karakterize bir tablodur. Bu olay, çocuklarda normal cinsel davranış spektrumunun bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Çocukluk çağı masturbasyonu sıklığı ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte bebeklik döneminin ilk iki ayından itibaren görülmeye başladığı, okul öncesi çocuklarda görülme sıklığının dört yaş civarında artış gösterdiği ve kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla görüldüğü bilinmektedir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI (İNFANTİL) MASTURBASYON NEDENLERİ

Çocukluk çağı masturbasyonunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bazı tetikleyici faktörler bu eyleme neden olabilir.

Çocukluk çağı masturbasyonuna sebep olabilen bazı faktörleri sıralayacak olursak;

 • Çocuğun bakımı ile ilişkili kişi ile çocuk arasında yeterli duygusal ilişkinin kurulamaması,
 • Annenin uzun süreli hastalığı veya yokluğu,
 • Anne ile çocuk arasındaki duygusal ilişkinin sekteye uğraması,
 • Bakıcı değişikliği,
 • Memeden kesme,
 • Kardeş doğumu,
 • Boşanma.

Çocukluk çağı masturbasyona neden olan bazı rahatsızlıklar veya hastalıklar ise;

 • Genital bir irritasyona bağlı gelişebilen masturbasyon davranışı,
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Paraziter hastalıklar,
 • Balanit,
 • Vulvovajiit,
 • Diyaper dermatit,
 • Fimozis,
 • Sünnet.

Otizm, diğer yaygın gelişimsel bozukluklar ve mental retardasyon olan çocuklar kendini uyarma davranışlarına daha eğilimli olabilir. Ayrıca çocuklara giydirilen dar pantolonlar, taytlar gibi kıyafetler de çocukluk çağı masturbasyonuna neden olabilir. Çocukluk çağı masturbasyonu bazen cinsel istismar sonrasında veya bazen de masturbasyon yapan bir arkadaşını ya da bir erişkini görmesi sonucu ortaya çıkabilir

ÇOCUKLUK ÇAĞI MASTURBASYONU BELİRTİLERİ

Çocukluk çağı masturbasyonu, çocukluğun herhangi bir döneminde gözlenebilir. Çocuklardaki masturbasyon davranışını erişkin masturbasyonundan ayırmak son derece önemlidir. Bu eylem her ne kadar cinselliğin bir benzeri olarak anlaşılsa da, çocuğun bu davranışının verdiği haz ve sonrasındaki rahatlama, erişkin bir insanın aldığı haz ve doyumdan farklıdır. Çocuklardaki masturbasyonuna genellikle erotik hayaller eşlik etmez.

Masturbasyon sırasında çocukta görülen belirtiler;

 • Uyluk ve kalçaların kasılması,
 • Ritmik pelvik hareketler,
 • Suprapubik bölgeye mekanik basınç uygulama,
 • Terleme,
 • İnleme veya homurdanma,
 • Yüzde kızarma,
 • Düzensiz ve sık soluma.

Masturbasyon anının süresi birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişebilir. Masturbasyon eyleminin sıklığı bir defadan sürekliye kadar değişebilir. Bu belirtiler bazen epilepsi (sara hastalığı), karın ağrısı veya üriner sistem hastalıkları ile karışabilir. Fakat masturbasyon sırasında çocukta bilinç değişikliği olmaz ve çocuğun dikkatinin başka bir uyaranla dağıtılması ile bu süreç sona erer.

Çocuklarda masturbasyon sırasında cinsel organa dokunma, piyano çalar gibi el hareketleri, genital bölgeye veya bebek bezine bası uygulama, eşyaları iki elle tutma ve oyuncakları, mobilyaları ya da giysileri tutma gibi davranışlar gözlenebilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI MASTURBASYONU EBEVEYNLERİ NASIL ETKİLER?

Çocukluk çağı masturbasyonundaki belirtiler erişkin cinsel eylemleri ile benzerlik gösterdiğinden, aileler çocuklarında erken cinsellik başladığını düşünerek korku ve endişeye kapılırlar. Bu nedenle ebeveynler çocuklarından utanabilirler ve buna bağlı olarak da çocuklarına karşı öfke duyabilirler ve cezalandırma gibi eylemlere başvurabilirler. Fakat ailelerin bu tutumları çocukta rahatlama ihtiyacına sebep olarak daha fazla masturbasyon yapmasına neden olabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI MASTURBASYONU TEŞHİSİ

Masturbasyon esnasında çocuğun pubise ve perineuma yaptığı bası, bir karın ağrısı veya üriner sistem kaynaklı ağrı zannedilebilir. Duruş şekli distoniler (kaslarda istemsiz hareketlere yol açan bir hareket bozukluğu) ile karışabilir. Ani ve masturbasyonun kendiliğinden başlaması, duygusal alandaki değişiklikler, stereotipik davranışlar, donuk bakış ve ritmik kasılmalar, yüzde kızarma, terleme gibi otonomik belirtiler epileptik nöbetler ile karışabilir. Ayırıcı tanı detaylı öykü ve iyi gözlem ile yapılabilir.

Abdominal ağrıda (karın ağrısı) çocukta acı ve buna bağlı yüz ifadesi, acı çektiğini gösteren sesler çıkarma ve ağlama olabilir. Şüphe edilen durumlarda çocuğun evdeyken gerçekleştirdiği masturbasyon eyleminin videosunun kaydedilmesi değerlendirmede yardımcı olabilmektedir. Masturbasyon eylemi sırasında çocuğun bilincinin açık olması ve çocuğun dikkatinin başka yönlere dağıtılmasıyla eylemin sona ermesi, özellikle epilepsinin ayırt edilmesinde önemlidir.

Obsesif kompulsif bozukluğun bir belirtisi olarak da çocukluk çağı masturbasyonu ortaya çıkabilir. Fakat Obsesif kompulsif bozuklukta masturbasyon dışında kompulsiyonlar ve obsesyonlar eşlik edebilir. Obsesif kompulsif bozuklukta genellikle haz ve eğlenceden uzak monoton tarzda masturbasyon söz konusu iken, çocukluk çağı masturbasyonunda haz ve eğlence hakimdir.

Çocukluk çağı masturbasyonunda iyi bir öykü, gözlem, fizik muayene ve evde alınan video kayıtları tanı için oldukça önemlidir. Enfeksiyon ve dermatit varlığının masturbasyonun sürdürülmesi ve pekiştirilmesindeki rolü önemlidir. Bu nedenle öykü, gözlem, fizik muayene ve evde alınan video kaydının yanı sıra enfeksiyondan şüphelenilen durumlarda idrar analizi de yapılır. Epilepsiden şüphe duyulan durumlarda ise elektroensefalografi (EEG) yapılabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI MASTURBASYONU TEDAVİ GEREKTİRİR Mİ?

Çocukluk çağı masturbasyonu, çocukluk döneminde normal bir eylem olarak kabul görmektedir. Anne babanın bu konuda bilgilendirilmesi, eğitilmesi, çocuğun yaşına uygun cinsel eğitimin verilmesi ve sosyal kuralların öğretilmesi genellikle yeterlidir.

Bir hastalığa veya bozukluğa bağlı olmayan çocukluk çağı masturbasyonunda, bu eylem ortaya çıkmadan önce onun yerine geçebilecek bir seçenek sunmanın, masturbasyon eylemi başladıktan sonra ise çocuğun dikkatini başka yöne çekmenin ve bunun yerine ilgisini o yönde devam ettirebileceği bir seçenek sunmanın yararlı olabileceği hakkında bildirimler vardır.

 • Çocukluk çağı masturbasyonuna sebep olabilen lokal irritasyon, enfeksiyon, kıl kurdu, dermatit, duygusal yoksunluk, yanlış kıyafet seçimi gibi nedenler araştırılmalı ve varsa ortadan kaldırılmalıdır.
 • Ailelere giysi seçimi konusunda eğitim verilmelidir.
 • Okula başlamamış çocuklarda okul öncesi eğitim önerilebilir.
 • Cinsel istismara maruz kalınması sonucu masturbasyon eyleminde akut veya posttravmatik stres bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik durumlar göz önünde bulundurulmalı ve bunların tedavisi yapılmalıdır.
 • Obsesif kompulsif bozukluk nedeniyle çocukluk çağı masturbasyonu başlamış ise obsesif kompulsif bozukluğun tedavi edilmesi gerekir.
 • Çocukluk çağı masturbasyonu gün içinde tekrar tekrar oluyorsa, çocuk bunu insan içinde yapıyor ve engellenemiyorsa, bu eylem sonucu genital organlarda ağrı ve doku harabiyetine neden oluyorsa, utanma ve suçluluk gibi duygular gelişmeye başlamışsa veya ciddi duygusal zorluklar eşlik ediyorsa tedavide psikotrop ilaçların da kullanılması gerekebilir.

Çocuklarında masturbasyon sorunu olan ailelerin bu konuda bilgi edinmeleri önemlidir. Tedavi yaklaşımında çocuğun cezalandırılması, utandırılması, azarlanması gibi tutumlar olmamalıdır. Çocuğun genital ve gluteal bölgelerine uyarıcı bir davranıştan (örn. vurma, okşama gibi) kaçınılmalıdır. 

Benzer Yazılarımız

* Çocuklarda davranış bozuklukları neden olur

* Çocuklarda yatak ıslatma neden olur

* Çocuk yetiştirme ve eğitimi nasıl olmalı

* Çocuklarda kardeş kıskançlığı neden olur

* Anne babanın boşanması çocuğu nasıl etkiler

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git