Ağrılar ve Tedavileri

Çocuklarda ve Gençlerde Spor Yaralanmaları

Spor yaralanmaları, çocuklarda ve ergenlerde sık görülen sakatlıklar ve yaralanmalardır. Çocuklar hızlı büyüme ve hızlı gelişmeye yatkın oldukları ve daha fazla sayıda fiziksel aktiviteyle ilgilenmeleri nedeni ile çok sık ve çeşitli yaralanmalara maruz kalırlar.

Sporcu hastalıkları nedenleri, belirtileri ve tedavileri

Spor yaralanmaları, çocuklarda ve ergenlerde sık görülen sakatlıklar ve yaralanmalardır. Çocuklar hızlı büyüme ve hızlı gelişmeye yatkın oldukları ve daha fazla sayıda fiziksel aktiviteyle ilgilenmeleri nedeni ile çok sık ve çeşitli yaralanmalara maruz kalırlar. Büyüme plakları açık durumda olan genç ve çocuk sporcularda büyüme plağı yaralanmaları ve avulsion kırıkları daha sık meydana gelir iken, erişkinlerde genellikle bağ, kas ve tendon yaralanmaları daha sık görülür.

Genç sporcularda kas darbelenmeleri (kas kontüzyonları) ve kas gerginliği oldukça sık görülen spor yaralanmalarıdır. Kas yaralanmaları erken ve orta çocukluk dönemi sporcularında daha seyrek görülür iken, ergenlik döneminde daha sık görülebilir.

Çocukları sporu yönlendirmenin amacı hareket alışkanlığını kazandırma, spor yapma alışkanlığını kazandırma, yaşam kalitesini yükseltme, kronik hastalıkları bir miktar önleme, sağlıklı toplumlar yetiştirme, çocuğun fiziksel gelişimini sağlama, çocuğun motor gelişimini sağlama, çocuğun bilişsel gelişimini sağlama, çocuğun sosyal ve emosyonel gelişimini sağlama gibi amaçlar içerir. Spor yaralanmaları genellikle kas dokusunda oluşur ve cerrahi tedavi gerekmeyebilir.

Çocuk ve genç sporcularda yaralanma neden olur?

Son yıllarda sporcu olmak isteyen çocuk sayısında artış gözlenmektedir. Çocuklarda ve gençlerde yaralanmaya ve sakatlanmaya neden olan en önemli faktörler çocuğun motor gelişiminin tam gelişmemiş olması, çocuğun kafasının vücuduna göre daha büyük olması, çocuğun vücut kitlelerine göre daha geniş vücuda sahip olması, spor sırasında çocuğa koruma amaçlı bir malzeme kullanılması için vücudunun küçük olması, Çocuğun büyüme bölgelerinin travmalara karşı hassas olması, çocuğun dayanma kapasitesinin az olması, çocuğun sosyal ve psikolojik durumu, spor sezonuna ara verildikten sonra antreman eksiliğinin olması gibi faktörlerdir.

Çocuk ve gençlerde görülen spor yaralanmaları

Çocuklarda ve gençlerde genellikle kas yaralanmaları, ligament yaralanmaları, kemik yaralanmaları ve kıkırdak yaralanmaları görülür. Çocukların gelişme aşamasında olan kemik dokuları ve epifizler, muskülotendinöz yapılara göre daha zayıftırlar. Bu nedenle çocuk kemik ve kıkırdak yapılarının yaralanmaları daha sık görülür. Ergenlerde ise yumuşak doku yaralanmaları daha sık görülür.

Çocuk ve gençlerde görülen spor sakatlıkları

Çocuklar daha olgunlaşmamış kemik yapısı nedeni ile kas ve kemik birleşke bölgesi sakatlanmalarına oldukça sık maruz kalır.

Çocuklarda büyüme plaklarının olduğu bölgelere denk gelen yaralanmalar nedeni ile kırıklar oluşur ve bu sakatlanma tipi çocuk sporcularda sık görülen sakatlanmalardır.

Sparin, strain ve stres kırıklarına neden olabilen overuse sakalıklarıdır.

Çocuk ve genç sporcularda genellikle atıcı omzu, atıcı dirseği, jimnastikçi bileği, osgood-schlatter hastalığı, sinding-larsen- johansson sendromu, sever hastalığı, stres kırıkları gibi hastalıklar şeklinde sakatlıklar meydana gelir.

Atıcı omzu nedir?

Atıcı omzu nedir

Atıcı omzu nedir

Atıcı omzu veya yüzücü omzu (İmpingement sendromu), humerus proksismal epifizinde yorulmaya bağlı kırıklar ve ayrılma oluşmasıdır. Atıcı omzu genellikle omzun yoğun kullanıldığı voleybol, basketbol, tenis sporu, halter kaldırma sporu, sutopu sporu ve yüzme sporu gibi spor dalları ile uğraşan sporcularda görülen bir rahatsızlıktır.

Atıcı omzu belirtileri : Sıkışma olarak adlandırılan bu durum, omuz ya da baş üstü aktivitelerde omuzda duyulan ağrı ile kendini gösterir. Bu hastalarda omzun arka bölümünde ağrı fırlatma, atma, tipi omuz harketlerinde artış gösterir. Belirtiler genellikle hastalığa özgü olmayabilir.

Atıcı omzu teşhisi : Bu hastalar omuz yapısı ve omuz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir ortopedist tarafından değerlendirilmelidir. Atıcı omzu iyi bir muayene ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri gibi yöntemler ile teşhis edilebilir.

Atıcı omzu tedavisi : Atıcı omzu tedavisinde genellikle omuz bölgesi ve kürek kemiği bölgesi ile ilişkili kaslar için fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygulanır. Fizik tedavi ile yeterli tedavi sağlanamaz ise artroskopik cerrahi tedavi gerekebilir. Artroskopik cerrahiden sonra spora dönme süresi 6-8 -10 hafta kadar sürebilir. Artroskopi cerrahisinden sonra da fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi gerekir. Atıcı omzu sorunu yaşamamak için yapılacak aktiviteye göre esneklik ve kuvvet sağlanmalıdır. Ayrıca egzersiz öncesi iyi ısınma (en az 10-15 dakika kadar) ve sonunda da  aynı süre soğuma egzersizleri oldukça önemlidir.

Atıcı dirseği nedir?

Atıcı dirseği özellikle dirsek medialinde valgus yönünde zorlanmaya bağlı meydana gelen bir rahatsızlıktır. Medial epikondiler apofizin genişlemesi ve ayrılması gibi bir durum meydana gelir. Bazen lateral kompartmanlarda capitellumun osteokondritis dissekansı görülebilir. Atıcı dirseği özellikle beyzbol ile uğraşan çocuk sporcularda kaşılaşılan bir durumdur.

Atıcı dirseği belirtileri : Kırık fragmanlar bazen ve bazı çocuklarda eklem faresine neden olarak kilitlenmelere yol açabilir. Çoğunlukla dirsek medialinde ağrı şikayeti vardır ve ağrıya uyuşmalar eşlik edebilir.

Atcı dirseği tedavisi : Atıcı dirseği genellikle koruyucu tedavi ile tedavi edilebilir. 3-4 hafta istirahat ve gereken vakalarda atel kullanımı medial apofizin tedavisinde yeterli olabilmektedir. İstirahat tedavisinden sonra kuvvetlendirici rehabilitasyon tedavisi ve travmalardan koruyucu antreman teknikleri uygulanır.

Jimnastikçi bileği nedir?

Jimnastikçi bileği sakatlanmalarında genellikle distal radius epifizinde (elin bilek kısmında) ayrılma, distal radius kırıkları (el bileği kısmında) kırılmalar, radius kırıklarına genellikle triangular fibrocartilage complex yırtıkları eşlik edebilir. Bu durum sporcularda sık sık el ve bilek üzerine yüklenme sonucu oluşur. Yüklenmeler çoğunlukla radius distal ucu üzerine olmaktadır.

Jimnastikçi dirseği belirtileri : Jimnastikçi bileği hafif şikayetlere neden olabildiği gibi, sporcunun yaptığı spora ve aktivitelere engel olabilecek kadar ağrı da yapabilir. Bazı sporcularda tekrar tekrar oluşan yüklenmeler nedeni ile gelişebilecek epifiz yaralanmaları kalıcı anatomik bozukluklara sebep olabilmektedir.

Jimnastikçi bileği teşhisi : Epifizel yaralanmanın erken teşhisi yaralanmanın önlenmesinde ve anatomik bozuklukların oluşmasını önlmede oldukça önemlidir. El bileğindeki ağrı kompresyon yapıldığında artar ve radyolojik görüntülemelerde bulgu verir ise epifizde genişleme ve metafizel sınırlarda düzensizlik görülebilir.

Jimnastikçi bileği tedavisi : Jimnastikçi bileği teşhisi erken konulur ise istirahat tedavisi ve uygun antreman programı tedavi için yeterli olabilir. Görüntüleme yöntemlerinde bulgu vermeyen vakalarda 4 hafta istirahat tedavisi yetmekte iken, radyolojik görüntüleme yöntemlerinde bulgu veren jimnastikçi bileği olgularında 3 ay civarı istirahat tedavisi verilir.

Osgood-Schlatter hastalığı nedir?

Çocuklarda spor sakatlıkları

Çocuklarda spor sakatlıkları

Osgood schlatter hastalığı sporcularda çok sık görülen yaralanmalardan dır. Pateller tendonun tibiayı anteriora çekmesi ile tibial tüberkülde epofizit oluşmasıdır. Osgoog schlatter hastalığı çocukluk dönemi görülen diz ağrısının en önemli sebeplerinden biridir.

Osgood-schlatter hastalığı belirtileri : Diz kapağının alt ucundan kaval kemiğine (tibia) yapışan pateller tendon ve yapışma kısmında ağrı ve hassasiyet olur. Genç sporcularda sık olarak karşılaşılan ve büyümenin hızlı olduğu dönemlerde (11-15 yaşa arası) bir durumdur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha fazla meydana gelir. Hastalığın tanısı iyi bir fizik muayene ve röntgen filmleri ile konulur.

Osgood-schlatter hastalığı tedavisi : Osgood schlatter hastalığı tedavisinde öncelikle koruyucu tedavi uygulanır. Çocuklara zorlanacakları oturma tarzından ve hareketlerinden kaçınmaları önerilir.  Dizin korunması için gerekli olan atel tedavisi verilebilir. Çok fazla ağrı olur ise antiinflamatuar ilaç tedavileri ve istirahat tedavisi verilir. Bu çocukların bazen spor yapmaları kısıtlanabilir.

Sinding-larsen-johansson sendromu nedir?

Sinding-larsen-johansson sendromunda pateller tendonun aşırı geriminin patellanın inferior polünde yangı oluşturmasıdır. Bu hastalık ekstansör tendinit olarak ta adlandırılır.

Sinding-larsen johansson sendromu belirtileri : Patella altında ağrı ve hassasiyet görülür. Osgood schlatter hastalığına benzer özellikleri mevcuttur. Temel fark, bölgesel hassasiyetin tibial tüberkülde değil, patellanın alt ucunda olmasıdır. Hastalığın belirtileri genellikle ekstansör mekanizmanın uzun süre ve aşırı kullanımından dolayı kendini göstermesidir. Hastalık, özellikle zıplama gerektiren spor dalları ile uğraşan ve büyüme döneminde olan çocuklarda daha sık görülür. Hastalarda genellikle diz  önü ağrısı ve koşma, zıplama, merdiven çıkma, uzun süre oturma nedeni ile ağrı oluşması veya ağrının artması şeklinde belirtiler görülür.

Sinding-larsen-johansson sendromu tanısı : Hastalığın tanısı genellikle iyi bir fizik muayene, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), röntgen çekilmesi, ultrasonografik görüntüleme gibi yöntemler ile konulabilir.

Sinding-larsen johansson sendromu tedavisi : Tedavi istirahat tedavisi, koruyucu tedavi ve fizik tedavi yöntemleri öncelik olarak verilen tedavi yöntemleridir.  Bu yöntemler ile iyileşme sağlanamayan olguların üçte birinde cerrahi girişimler ile tedavi gerekebilir. Uzun süredir devam eden şikayetlerin ani bir travma sonrası arttığı durumlarda 4-6 haftalık dinlenme tedavisi verilir.

Sever hastalığı nedir?

Spor yaralanmaları

Spor yaralanmaları

Sever hastalığı aşil tendonun kalkaneusu (topuk kemiği) fazla çekmesi sonucu topuk yangısı oluşturan bir tablodur. Sever hastalığı koşma ve zıplama hareketinin çok yapıldığı spor dalları ile uğraşan çocuklarda veya sporcularda daha sık görülür. Büyüme plaklarında oluşan bu durum 8-10 yaş arası kızlarda ve 11-12 yaş arası erkek çocuklarda görülür iken, erkek çocuklarda daha sık görülür.

Sever hastalığı belirtileri : Sever hastalığı olan bireylerde ayağın arka kısmında bulunan aşil tendon kasının kemiğe yapışma yerinin alt kısmında hassaslık ve ağrı olur. Ayak bileğinin etrafında bulunan kaslarda ise kısalık ve kuvvetsizlik vardır. Bazı hastalarda düz tabanlık görülebilir.

Sever hastalığı teşhisi : Sever hastalığının teşhisinde dikkatli fizik muayene, hastanın şikayetleri ve röntgen filmi gibi yöntemler kullanılır.

Sever hastalığı tedavisi : Sever hastalığı olan çocuk, genç, yetişkin ya da sporcunun geceleri topuk ağrısı oluyor ise tedavi için istirahat etmesi ve spora ara vermesi gereklidir. Bazı hastalarda alçı tedavisi uygulanabilir. Spor yaparken ya da spordan sonra topuk ağrısı çeken hastaların sadece ağrının olmadığı zamanlarda spor yapması önerilir. Bazı hastalarda germe egzersileri, ayak etrafı kaslarını güçlendirme egzersizleri, ağrı olan bölgeye masaj tedavisi gibi fizik tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Bu hastaların bazen topuk ağrısı için özel tabanlık kullanması önerilir. Sever hastalığında tedavi kişiye özel uygulanır.

Osteokondritis dissekans nedir?

Bu hastalık artriküler kıkırdak ve subkondral kemikte ayrılma ve kırık oluşması ile karakterizedir. Osteokondritis dissekans genellikle 13- 17 yaş arası çocuklarda ve gençlerde görülür. Çoğunlukla diz ekleminde görülebileceği gibi, ender olarak ta ayak bileği, dirsek, omuz ve el bileğinde de görülebilen bir durumdur.

Osteokodritits dissekans belirtileri : Hastalıkta tam olarak tanımlanamayan diz önü ağrısı ve aralıklı şilik en sık görülen belirtilerdir. Ağrılı dönemlerde hasta seke seke yürür. Oluşan yaralanma yerinden ayrılmış ise takılma, kilitlenme gibi makanik şikayetler de görülebilir.

Osteokondritis dissekans teşhisi : Fizik muayenede ilgili kondil elle muayene ederken hassas ve ağrılıdır. Tanıda iyi bir fizik muayene, direkt radyografik filmler, ön, arka ve yan grafilerin çekilmesi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi, kemik sintigrafisi, artroskopi gibi tetkiler de kullanılır.

Osteokondritis dissekans tedavisi : Hastalığın erken evrelerinde bir süre yük vermeden hastanın istirahat etmesi tedavide önemlidir. Kireçlenmeyi önlemek, hasta bölgenin kaslarını güçlendirmek için fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Koruyucu tedavilere rağmen hastalığın belirtileri 3-6 ay boyunca geçmez ise cerrahi tedavi yöntemi uygulanabilir. Cerrahi tedaviden sonra yeniden fizik tedavi yöntemlerine gerek duyulur.

Stres kırığı nedir?

Bölgeyi aşırı kullanmak ya da yaralanan bölgenin tekrar tekrar darbelere maruz kalması sonucu kemiklerde stres kırığı oluşabilir. Kemiğin içinde mikro seviyede meydana gelen bu kırılmalar, genellikle kaval kemiğinde ve ayak tarak kemklerinde oluşabilir.

Stres kırığı belirtileri : Stres kırıkları mikroskopik denilebilecek boyutta olduğundan hastada ağrı ve şilik gibi belirtiler görülür.

Stres kırığı teşhisi : Ağrı ve şişlik ile hastaneye baş vuran hastaların öncelikle fizik muayenesi yapılır. Stres kırığı yeni oluşmuş ise manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi ve tomografik görüntüleme yöntemi gibi tetkikler ile teşhis edilebilir. Stres kırığı genellikle röntgen filmlerinde belli olmaz ve bu durum atlanabilir.

Stres kırığı tedavisi : Stres kırığı tekrarlayan mikrotravmalar ve yük binmesi ile oluştuğu için hastanın istirahat etmesi gereklidir. Gereken durumlarda hastanın o bölgeye yük vermemesi için koltuk değneği verilir. Aşırı yük verme ve mikrotravmalar kesildikten sonra vücut bu kemikleri kendi kendine onarabilir. Bu şekilde kaynamayan ve sürekli tekrarlayan stres kırıklarında ultrason tedavi yöntemi, PRP tedavi yöntemi ve stres kırığı ayak tarak kemiklerinde olumuş ise özel tabanlık ya da özel ayakkabı tedavileri verilebilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Kas krampları neden olur
  2. Hızlı kas geliştirme yöntemleri
  3. Sporcularda kalp büyümesi neden olur
  4. Diz ağrısı neden olur
  5. Dirsek kırıkları neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git