Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Senkop (Bayılma) Neden Olur?

Senkop, çok uzun sürmeyen ve kendiliğinden düzelen, ani bilinç ve postür (duruş) kaybı anlamına gelir.

Çocukluk döneminde bayılma nedenleri

Senkop, çok uzun sürmeyen ve kendiliğinden düzelen, ani bilinç ve postür (duruş) kaybı anlamına gelir. Presenkop ise bilinç kaybı meydana gelmeden, görme bozuklukları ve halsizlik hissedilmesi ile duruş kaybı olmasına denir. Presenkop ve senkobun nedenlerinin aynı olabileceği için bayılma şikayeti veya şikayetleri olan çocuğa yaklaşım aynı olması gereklidir.

Senkop, serebral perfüzyonun (beyin kan dolaşımının bozulmasına neden olan rahatsızlıkların) ortak bir sonucu olarak meydana gelen bir durumdur. Bazı çocuklarda heyecan, aşırı stres, korku, kan kokusu, aşırı sıcak ve ağır egzersiz gibi ve benzeri duygusal nedenler bile bayılmaya neden olabilir. Bu tip bayılmalar sık karşılaşılan, çocuğa zarar vermeyen bayılmalardır. Toplardamar dönüşün azalmasına sebep olan generalize vazomotor değişiklikler, kalpte çıkım yolu darlıkları, debinin (kan akımının) azalmasına neden olan aritmiler ve beyin damar hastalıkları kan akımını azaltarak çocuklarda bayılmaya sebebiyet verebilir.

 1. Vazovagal (damarlardan veya vagus sinirinden) kaynaklanan sinirsel senkop, ortostatik hipotansiyon (ayakta durmaya bağlı tansiyon düşmesi), postural ortostatik taşikardi sendromu, bread holding spell, durumsal senkop, karotis sinüs hipersensitivitesidir.
 2. Nöropsikiyatrik nedenler, nöbet, migren, sara nöbetlerine bağlı bayılma, hiperventilasyon, konversiyon senkobu, intrakraniyal kitle gibi durumlardır.
 3. Metabolik nedenler, hipoglisemi, elektrolit bozuklukları, CO entoksikasyonu ve ilaçlardır.
 4. Ritim bozukluğuna bağlı nedenler, ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi, iyon kanalı defektleri (delikleri), long OT sendromu, bruguda sendromu, atrioventriküler blog, aritmojenik sağ ventrikül, pil disfonksiyonu, hasta sinüs sendromudur.
 5. Obstrüktif lezyonların neden olduğu bayılmalar, hipertrofik kardiyomiyopati, valvüler aort darlığı, pulmoner hiper tansiyon gibi nedenlerdir.
 6. Miyokardiyal disfonksiyonun neden olduğu bayılmalar, dilate kardiyomiyopati, akut miyokardit, kawasaki, anormal koroner arter, kalp tümörleri, kalp yetmezliği gibi nedenlerden senkop (bayılmalar) meydana gelebilir.
 7. Senkop (bayılma) oldukça sık rastlanan bir semptom olduğu gibi, çocuklarda ve adolesanlarda (ergenlerde) %15 -25’inde yaşamları süresince en az bir kere bayılma geçirdiği bilinmektedir. Görülme sıklığı 15-19 yaşları arasında kızlarda ve erkeklerde arttığı ve kızlarda daha fazla bayılma krizleri olduğu bildirilmiştir. Çocukluk döneminde rastlanan bayılmalar genelde iyi seyirli olduğu gibi, değerlendirmesi iyi yapılmalıdır.

Bayılan çocuğa nasıl müdahale etmek gerekir?

Bayılan her hastanın incelenmesi ve bayılmaya neden olan sorunun kesinlikle araştırılması gereklidir. Bayılma nedeninin bulunması ölüm riski taşıyan kalp hastalıklarına bağlı bayılmaların ve diğer nörolojik sorunların tanısını koymada ve uygun tedavinin erken başlamasında önemli yeri vardır. Baygınlık geçiren hastaların incelenmesindeki en değerli tanı yöntemi, hastanın şikayetleri, herhangi bir kalp hastalığının ve ya nörolojik rahatsızlıkların varlığının olup, olmadığının anlatılması ve fizik muayene bulgularıdır.

Bayılma esnasında olan bulguların iyi sorgulanması ve dikkatli fizik muayene bayılmanın nedenini bulmada yeterli bilgiyi verebilir. Fizik muayene ile tanısı konulmayan hastalarda kan tahlilleri, tam kan sayımı ve kan şekeri düzeyinin ölçülmesi çocuklarda yapılabilecek kan tahlilleridir ve ayrıca, idrar tahlilleri gerekebilir.

Nörolojik incelemeler, elektroensefalografi (eeg), tilt masa testi, nedeni bilinemeyen senkoplarda oldukça önemli bir tanı yöntemidir. Bilgisayarlı beyin tomografisi (magnetik rezonans görüntüleme), kardiyolojik incelemeler, ekokardiyografi (eko), elektrokardiyografi (ekg), efor testi, egzersiz sırasında bayılma geçiren her çocuğa uygulanması gereklidir. Efor testi, ritim bozukluğunun varlığını incelemede kullanılır. Bunların dışında psikiyatrik değerlendirme de gerekebilir.

Çocuklarda senkop (bayılma) tedavisi

Çocuklar neden bayılır

Çocuklar neden bayılır

Çocuklarda en fazla görülen vazovagal (heycanlanma, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortamlardan kaynaklanan) nörokardiyojenik senkoplarda hasta düz bir yere yatırılır ve ayaklar havaya kaldırılır.

Böylece hasta bir kaç dakika içinde kendine gelir. Sonrasında bayılmanın tekrarlamaması için hastanın aç ve susuz kalmaması ve havadar bir ortamlarda durması, bol sıvı alması, yatarken ya da otururken ani olarak ayağa kalkmaması gibi önlemler sayesinde bayılma atakları engellenmiş olur. Fakat bu önlemler alınmasına rağmen bayılmaları geçmeyen çocukların geciktirilmeden doktora götürülmesi ve gereken tetkiklerinin yaptırılması oldukça önemlidir.

Çocuklarda diğer bayılma nedenlerinin tedavisi altta yatan hastalığa bağlı yapılır. Örneğin kalp bloglarında kalp pili, ritim bozukluklarında ritim bozukluğunu düzenleme amaçlı ilaç tedavisi, kalp kapak hastalıklarında cerrahi tedavi, epilepsi (sara) hastalığında ilaç tedavisi ve diğer nedenler için de ilaç tedavisi uygulanabilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda ritim bozuklukları neden olur
 2. Çocuklarda havale geçirme nedenleri ve tedavisi
 3. Çocuklarda beyin tümörü nedenleri ve tedavisi
 4. Çocuklarda migren nedenleri ve tedavisi
 5. Çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri ve tedavisi
 6. Menenjit nedenleri ve tedavisi
 7. Çocuklarda sara hastalığı nedenleri ve tedavisi

62 Yorum

 1. Avatar

  yaren

  27 Mart 2016 at 01:50

  merhabalar, sinirden bayılan çocuk için nasıl bir müdahale yapmalı,ne yapabiliriz.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Mart 2016 at 19:11

   > Sinirsel bayılma genellikle bedensel hastalık varlığını düşündürür; ancak sinirsel bayılmalar çoğunlukla ruhsal sıkıntılara bağlı gelişir. Örneğin aile içi bir sorun, çökkünlük bayılmanın altında yatan bir neden olabilir. Çocuk veya birey çevresi ile iletişim kuramadığı için bayılma meydana gelebilir. Ailede bir yakının ölmesi, anne ve babanın boşanması gibi ruhsal sıkıntılar çözülemediğinde bayılma bir tepki olarak görülebilir.

   > Epilepsi nöbetleri gibi durumlarda da çocuklarda bayılma görülebilir.

   > Kan şekerinin ani düşmesi gibi bir durumda da bayılma görülebilir. Özellikle şeker hastalarında sinirlenme sırasında kan şekeri düşüklüğü ve bayılma veya koma gelişebilir.

   > Psikolojik bayılma genellikle çok hassas, kırılgan kişilerde, kendisinin yaptığı şeylerin başkaları tarafından önemsenmesini çok fazla takan kişilerde, duygu ve düşüncelerini içine atan kişilerde, başkaları tarafından ilgi ve şefkat isteyen kişilerde, arzularını, isteklerini sürekli kısıtlayan kişilerde görülür.

   > Çocuğun nörolojik olarak ya da psikiyatrik olarak değerlendirilmesinde fayda var. Bayılmalarda ilk yardım konusunda aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz.

   > http://www.saglikocagim.net/bayilmalarda-ilk-yardim-nasil-yapilir/

   > Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 2. Avatar

  Tuba

  30 Mayıs 2016 at 16:48

  6 yaşında ki oğlum düştüğünde ağlarken bayılıyo morarıyo dişleri kitleniyo ve dil geriye kaçıyo.bebekken bir kaç kez olmuştu sonra bida olmadı.enson 6 yaşında okuldayken oldu.nedeni ne olbilir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mayıs 2016 at 14:11

   – Beyinde kan akımının birden azalması sonucu ortaya çıkan geçici bilinç kaybı bayılma (senkop) olarak adlandırılır. Bayılma sağlıklı çocuklarda ve ergenlerde oldukça sık görülen bir sorundur.

   – Çocuklarda meydana gelen bayılmaların bazıları basit (vazovagal) bayılma şeklinde gerçekleşir.

   – Vazovagal tip bayılmanın nedenleri arasında ani ve şiddetli ağrı, aşırı korku-kaygı, aşırı heyecanlanma, uzun süre çocuğun ayakta kalması, kan görme ve çok fazla sıcakta kalma gibi nedenler vardır.

   – Fakat bayılma bazen ve bazı çocuklarda ciddi bir kalp hastalığının belirtisi de olabilir. Bazı kalp kası hastalıkları, doğumsal kalp anomalileri, kalp ritim bozuklukları ve kalp ritmini bozabilecek başka bir sistemik ya da kalp hastalığı veya diğer hastalıklar gibi etkenler çocuklarda bayılmaya neden olabilir.

   – Bu durum sık sık tekrarlıyor ve uzun zamandır sürüyor ise, bebekliğinde de bu sorun vardı ise doğumsal kalp deliği olabilir. Doğumsal kalp deliği bebek büyüdükçe kendiliğinden kapanabilir, ancak tam kapanamadığı zaman kalbin diğer işlevlerine zarar vererek bu tür şikayetlere yol açabilir. Bebekliğinde ve daha sonrasında kardiyolojik tetkikler yapılmadı ise öncelikle bir kardiyoloji uzmanına başvurmanızda fayda var.

   – Bu durum katılma nöbeti de olabilir. Katılma nöbeti olarak adlandırılan durum çocukların istediğini yaptırabilmesi için uyguladıkları yöntemlerden biridir. Bu çocuklar genellikle istedikleri bir şey yapılmadığında veya olmadığında yaklaşık 20 saniye kadar nefeslerini tutarlar. Katılma nöbetini çocuk sadece istediğini yaptırabileceği kişinin yanında (anne, baba, anneanne, dede, babaanne gibi) yapar, ancak sokakta tanımadığı bir kişinin yanında yapmaz.

   – Bunların dışında çocuklarda bayılmaya neden olan faktörler arasında sara hastalığına bağlı bayılma, migren atağına bağlı bayılma, beyinde bir kitleye bağlı bayılma, şeker düşüklüğüne bağlı bayılma, sıvı kaybına bağlı bayılma, sistemik veya metabolik hastalıkların, tiroid hastalıklarının, kansızlığın, vitamin, mineral eksiklerinin veya fazlalıklarının, kansızlığın, bazı kas hastalıklarının kalp ritmini bozmasına bağlı bayılma şeklinde çocuklarda bayılma görülebilir.

   – Nöroloji uzmanına da muayene olması gerekir veya kalp ritmini bozan diğer hastalıkların, vitamin ve mineral eksikliklerinin veya fazlalıklarının da araştırılması gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam ve iyilik dileğiyle.

 3. Avatar

  Damla

  2 Ekim 2016 at 15:10

  Benim 22 aylik kiz ikiz bebeklerim var.hocam bitanesinde hemanjiom var alninda biz ona cok dikkat ediyoruz dusmemesi icin.fakat cok haraketli bir bebek.bir keresinde koltuktan geri geri düstu ve dustukten sonra bayildi ayilttik tekrat bayildi sonra tekrar ayildi ve hemen hastaneye gittik birsey bulunmadi iste uyutmayin dikkat edin dediler.dun aksam yine sandalyeden dustu fakat cok sert dusmedi cok icli bir cocuk dusunce aldik yerden ve aglayamadi bayilir gibi oldu dili bogazina kacti ve cektik ve kendine getirdik yine jastaneye gittik birsey cikmadi.hocam buna ne sebep olabilir duygusal bir cocuk biz kizdigimiz zaman aglarken bile bole kendini sıkıyor icine agliyor.ne yapacagimi bilemuyorum cocuk bu dusebilir ama o en ufak dusmede sanki sok yasamis gibi davraniyor ne yapmam gerekiyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Ekim 2016 at 02:12

   Bazı geniş hemanjiomlarda kalp yetmezliği gelişebilir, bu nedenle bir de çocuk kardiyolojisine götürmeniz de fayda var.

   Hemanjiomlar iltihaplanır ise derin dokulara inerek osteomyelit durumuna yol açabilir.

   Belki daha derin araştırma gerekebilir.

   Bu durum katılma nöbeti de olabilir. Bu durumun araştırılması için nörolojik muayene ve tetkikler gerekebilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 4. Avatar

  Nurcan

  13 Kasım 2016 at 14:27

  Benim 11 yasında bi kızım var 2.3 ayda bir bayılırdı şimdi günde 2 sefer bayılıyor bunun nedeni ne olabilir cevaplarmısınız???

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Kasım 2016 at 12:39

   Bir nöroloji uzmanına gitmeniz doğru olur.

   Buradan bir sonuç alınmaz ise kardiyolojik değerlendirme de gerekebilir.

   Yine hormonsal değişimlere bağlı da bu tür sorunlar olabilir ve hormonsal durumların değerlendirilmesi için endokrinoloji bölümüne gitmek gerekir.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

   Çocuklarda bayılma bayılmanın tipine, süresine göre de değerlendirilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 5. Avatar

  ORHAN

  14 Aralık 2016 at 11:55

  Merhabalar

  Benim şu an 12 yaşında olan bir kızım var henüz 1-2 yaşlarında iken 3 defa bayılma veya havale geçirdi o zamanlar eeg çektirmiştik ve bir sorun görülmemişti o günden sonra bir daha böyle bir durum olmamıştı ta ki bu yaz sonu biz tatilde iken termal bir havuza girdik birlikte ve muhtemelen 15 20 dakika havuzda kaldık çıktıktan sonra gözlerim kararıyor dedi ve bayıldı hemen müdahale ettik dişlerini sıktı hatta annesi zor da olsa parmağı ile ağzını açtı bir iki dakika sonra kendine geldi çok uykusu olduğunu söyledi ve birlikte çıkıp uyuttuk bundan bir iki ay sonra bu sefer annesi ile birlikte kuaförde ama ona herhangi bir işlem yapılmadan daralıyorum deyince annesi tarafından dışarı çıkarılınca düzelmiş bunların sebebi ne olabilir nasıl bir yol izlememiz gerekir .

  ilginize şimdiden çok teşekkür ederim .

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Aralık 2016 at 15:36

   Bu durum refleks epilepsi olabilir veya beyin ile ilgili başka bir problemden kaynaklanabilir, bu durum için nörolojik inceleme önemlidir.

   Yine bu tür bayılmalar kalp yetmezliğinden, kalp deliğinden, aort darlığı gibi kalp problemlerinden kaynaklanabilir, bu durum için de kardiyolojik değerlendirme gerekir.

   Çocukta özellikle kalp ile ilgili bir duyarlılık olduğunda ergenlik döneminde aşırı kafeinli içecekler ve yiyecekler bayılma nedeni olabilir. Yine bu dönemlerde hormonsal değişimler de çocuğun kalp ritmini bozarak bayılma nöbetlerine neden olabilir. Kansızlık bu dönemde bayılma nöbetlerine neden olabilir. Stres bu dönemlerde bayılma nöbetlerine neden olabilir.

   Bazı çocuklarda bu yaşlarda psikolojik bayılma nöbetleri görülebilir, bu durum için psikiyatrik değerlendirme gerekir.

   Doktora tekrar gitmeniz de fayda vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 6. Avatar

  betul

  18 Aralık 2016 at 18:26

  merhaba.. oglum 5 yasinda ve kucuklugunden beri arabada yolculuk yaptigimizda midesi bulanir yuzu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Aralık 2016 at 09:51

   Yolculuklar birçok kişide ve çocukta bulantıya sebep olabilir. Araç tutması özellikle kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülür.

   Araç tutması aynı zamanda hareket hastalığı olarak adlandırılır. Bu duruma iç kulak, gözler, kas ve eklem reseptörlerinden beyine ulaşan çeşitli informasyonlar neden olur.

   Yine de bir KBB uzmanına veya nöroloji uzmanına götürmeniz faydalı olur.

 7. Avatar

  Mazlum

  23 Aralık 2016 at 19:04

  Mb hayırlı akşamlar 4.yaşındaki kızım şu ana kadar çok sağlıklı bir çocuktu grip dahi olmuslugu yoktu çok şükür.Bugün kıza süren bayılma oldu tam bilinç kapanmadı ama yarim dk bir bayılma oldu meydan kaynaklı olabilir ve ilk defa oluyor nasıl bu yol izlemeliim.litfn açık cvp

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Aralık 2016 at 09:12

   Çocuklarda bayılma psikolojik olabilir, kalp hastalığı kaynaklı olabilir, nörolojik bir hastalığa bağlı olabilir, orta kulak iltihabına bağlı olabilir, kansızlığa bağlı olabilir.

   Öncelikle bir nöroloji doktoruna götürmeniz ve sonrasında kadiyolojik ve KBB değerlendirmesi de önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 8. Avatar

  saliha

  21 Ocak 2017 at 11:48

  Hocam benim kızım her iğne vuruldğunda bayılıyor ve tansiyonu düşüyor.Bunun sebebi nedir ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ocak 2017 at 14:30

   Özellikle kız çocukları ve genç kızlarda aşı sonrası bu tür reaksiyonlar oldukça sık görülür.

   Acı, stres, korku, şiddetli öksürük veya uzun süre nefes tutmaya bağlı olarak vazovagal denilen refleks meydana gelir ve beyne giden kan akımı azalır ve mide bulantısı, soğuk soğuk terleme, baygınlık hissi ya da bayılmalar ortaya çıkar (iğne fobisi).

   Çocuk aşılar sonrası bu tür sorunlar yaşıyorsa çocuk aşı olacağı zaman rahat bir yere yatırılmalıdır ve aşıdan sonra 10-15 dakika istirahate alınmalıdır. Çocuk aşı olduktan sonra düşüp yaralanmaların olmaması için gözlemlenmelidir ve okulda aşı olacak ise bu durumu öğretmenlerine bildirmeniz önemlidir, aksi taktirde çocuk düşüp kafasını çarpabilir ve ciddi yaralanmalar oluşabilir.

   Çocuğun genç kızlık döneminde bile aynı belirtiler sürebilir, bu nedenle düşme ve yaralanmaların önlenmesi için iğne, aşı olacağı zaman iğneyi yapacak olan uzman ve çocuğun öğretmenleri bu durumdan mutlaka haberdar edilmelidir, çünkü bu şekilde ciddi kafa travmaları geçiren çocuklar da vardır (yani tedbir çok önemlidir). Kızınızla konuşacak yaşa geldiğinde onu konuşarak yüreklendirmeniz faydalı olur. Çocuk okulda aşı yapılacağı gün okuldan bile kaçabilir, bu nedenle ona bu aşıların önemi uygun dille anlatılmalı ve çocuk bu konuda cesaretlendirilmelidir.

   Yine de bu durumu bir psikiyatri ya da nöroloji uzmanı ile de görüşebilirsiniz ve çocuğun en azından bir muayene olması faydalı olabilir. Ayrıca kansızlık bakımından da inceleme faydalı olabilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 9. Avatar

  Serap

  21 Şubat 2017 at 03:28

  Merhabalar
  Oğlum bir kaç gün önce kalbini tutarak bayıldı kas katı kesilmişti vücudu bi süre sonra ayıldı ayıldıktan 15 dk sonra istifra etti fiziki muayene yapıldı normal görünüp eve gönderildik yurt dışında yaşıyorum burda kolay kolay hastaneye yönlendirme yapmıyorlar aile doktoru ilk muayeneyi yapıyor gerekirse hast yönlendiriyor ama benim içim hiç rahat değil ne yapmamız gerekiyor bilmiyoruz kan tahlili yapabiliriz dediler o da ısrarımızdan sebep sizce neden kaynaklandı buarada oğlum 8 yaşında şimdiden teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Şubat 2017 at 15:33

   Çocuklarda bayılmanın birden çok nedeni olabilir. İlk kez böyle bir durum oluyorsa bu durum katılma nöbeti olabilir. Katılma nöbetleri genellikle 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür.

   Bu ataklar tekrarlarsa nörolojiye götürülmesinde fayda vardır, çünkü nörolojik problemler de bayılma nöbetlerine neden olabilir. Kansızlığının olup olmadığının bakılması da önemlidir. Orta kulağa ve iç kulağa bağlı patolojiler de bayılma ataklarına yol açabilir.

   Katılma nöbetleri hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten de ulaşabilirsiniz.

   https://www.saglikocagim.net/cocuklarda-katilma-nobeti-nedenleri-tipleri/

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 10. Avatar

  özlem

  7 Mart 2017 at 13:41

  Merhaba hocam benim kızım 17 aylık iki gün önce oyun oynarken dengesini kaybetti düştü sonra nefesi kesildi ağzı açık kaldı ve bayıldı bu neden olabilir tam hastaneye götürecektik tabi bu sıradada müdahale ediyorduk hani sallıyorduk elimizle yanağını ttutup sağa sola çeviriyorduk işte dışarıya çìktık kendine geldi ve biz onu hastaneye götürmedik götürmemiz gerekirmiydi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Mart 2017 at 12:08

   Bu durum sebep ne olursa olsun bir nöroloji uzmanı tarafından ve kardiyolojik olarak değerlendirilmelidir. Çocuklarda bayılmanın birçok nedeni olabilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun…

 11. Avatar

  murat

  1 Nisan 2017 at 19:04

  Merhaba Hocam benim 12 yaşında bir oğlum var. 11 yaşına kadar herhangi bir bayılma olayı ile karşılaşmadık ama bir yıl içerisinde üç kere baygınlık geçirdi, ilki kurban bayramında oldu kan ile alakalı olduğunu düşündük, ikincisi ishal olduğu bir zamanda oldu ve aşırı sıvı kaybına bağladık ama üçüncüsü alışveriş merkezinde herhangi bir problem yokken oldu. Ne yapmalıyım nöroloji uzmanına gideyim mi yoksa farklı bir tavsiyeniz var mı?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Nisan 2017 at 20:45

   Çocuğunuz ergenlik döneminde olduğu için bu durum hormonal bir etkene bağlı da olabilir. Çocuklarda bayılmalar kalp ile ilgili bir probleme bağlı olabilir, kansızlığa bağlı olabilir, psikolojik bir duruma bağlı olabilir, ergenlik döneminde fizyolojik bayılmalar da görülebilir, bazı epilepsi türleri bu dönemlerde ortaya çıkabilir, bazı ritim bozukluğu türleri bu yaşlarda ortaya çıkabilir, vücut uzun süre aç ve susuz kaldığında bayılmalar olabilir.

   Hormonların değerlendirilmesi için Endokrinoloji Uzmanına, kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için Kardiyoloji Uzmanına, nörolojik problemlerin değerlendirilmesi için Nöroloji Uzmanına gibi bölümlerce değerlendirmeler yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 12. Avatar

  Yasemin Erçetin

  9 Nisan 2017 at 01:19

  Merhaba benim 1yaşında kızım var ilk 10aylıkken banyo yaptıktan sonra morardı bayıldı gözleri geri döndü sonra dilini cektiler acile götürdük film cektiler su yutmuş dediler 1ay sonra ic ateşi dişten yükselmiş havele gecirdi bayıldı dün yine banyo yaptırdık suyu cok seviyo küvetinden cıkardık havluya sardım küveti gidiyo diye anlamaya başladı yine bayıldı dilini artık bu beni cok korkutuyo bir ilçede yaşıyoruz nöroji doktoruna götürün dediler bu neden olabilir cok üzülüyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Nisan 2017 at 19:19

   Bu durum nörlojik olabileceği gibi kalp sorunlarına bağlı da olabilir. Hem nörolojik hem de kardiyolojik değerlendirmeler yapılması önemlidir.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 13. Avatar

  Betul alcu

  4 Haziran 2017 at 01:20

  Merhaba hocam. Benim 25 aylik bi kizim var. Internetten okuduguma gore bilimsel aciklama olarak katilma nobeti geciriomus. Nefesini tutup gozleri kayiyo. Rengi nobet sirasinda mosmor oluyor. Kendine gelince limon sarisi oluyor. vucutu kaskati kesiliyor. Biz buyukler ellerini ayaklarini acamadik bugun.. kafasina su doktuk 2 dakka falan gecmedi kendine geldi ama vucudu yumusak oldu. Ilk defa olan bisey deil.her zaman oluyor. Bazen gunde 2 kere bayildigi oluyor. Ama gunden gunden bayilma sekli agirlasiyor. Ne yapmaliyim. Bugun yasanan olay hepimiz cok korkuttu. Yardimci olursaniz sewinirim. Simdiden tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Haziran 2017 at 13:11

   Çocuklarda nöbetlerin basit katılma nöbeti dışında başka ama daha önemli nedenleri olabilir ve hiç bir değerlendirme yapılmadan sadece internetten araştırma ile teşhis koymak doğru olmaz ki, internet üzerinden de teşhis koymak mümkün değildir. Buralarda bulunan bilgiler kısa ve sadece bilgi amaçlı makalelerdir, fakat bunlar üzerinden teşhis ya da tedavi mümkün değildir.

   Çocuğun öncelikle gerekli uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu tür durumlarda nörolojik değerlendirme, psikolojik değerlendirme, kardiyolojik değerlendirme önemlidir.

   Katılma nöbetleri basit etkenlere bağlı olabileceği gibi, bu nöbetlerin de altında yatan ciddi nedenler de olabilir.

   Çocuğun nörolojik, psikiyatrik, kardiyolojik olarak iyi bir şekilde değerlendirilme gerekir ve ihmal edilmemelidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 14. Avatar

  Ercan

  6 Temmuz 2017 at 07:10

  Merhaba Hocam. 3buçuk yaşında bir kızım var ve sabah kahvaltı yapmaya başladığımızda bir anda baygınlık geçirdi dudakları bembeyaz oldu. Hemen yataga yatırdık agzına bi kaç lokma birşeyler verince bikaç dk içinde düzeldi. Bu olay oldugunda hiçbirşey yememişti yani daha kahvaltıya başlamamıştık acaba bu durum açlıktan kaynaklımıdır. Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Temmuz 2017 at 01:42

   Uzun süre aç kaldıysa, açlığa bağlı kan şekeri düşmüş olabilir. Fakat endokrinoloji ya da dahiliye bölümüne giderek şeker hastalığı bakımından tüm tetkiklerin yapılması en doğrusudur.

   Kardiyolojik olarak da değerlendirme yapılması önemlidir.

   İhmal etmemeniz gerekir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 15. Avatar

  Ayşe

  5 Ağustos 2017 at 20:16

  İyi günler hocam benim 3,5 yaşında bir oğlum var.Kreşe gidiyor ve kreşde bayılmış bakıcısının anlattığı oyuncak bisikletlerini binmiş ve diğer arkadaşlarıyla çarpışıyor ayağı kalktığında yan tarafa yığılıp bayılıyor.normalde bayılma sorunu hiç yaşamamıştık sadece bir yıl önce kaydıraçtan kayarken çocuğun ittirmedi sonucu düşme yaşadı bu sırada baygınlık geçirmişti o zaman da bu zamanda hastanede müşahade altında kaldık ekg ve eg si filan çekildi sonuç temiz çıktı acaba nedeni ne olabilir? Ama bu sefer 8 hafta sonra tekrar kontrol amaçlı kafadan EG si çekilecek sizce ne olabilir lütfen cevaplarsanız sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ağustos 2017 at 19:31

   Kardiyoloji bölümünde sadece EKG değil ekokardiyografik olarak da değerlendirme yapılmasında fayda vardır. Doğumsal koroner arter anomalileri bakımından kalp damar cerrahisi tarafından da değerlendirme yapılması gerekebilir. Şeker düşüklüğü ve bu düşüklüğe neden olabilecek durumlar bakımından endokrinolojik değerlendirme de gerekebilir. Psikiyatrik nedenler için psikayatri uzmanı tarafından da değerlendirme gerekebilir.

   Bu durum vazovagal senkop denilen durum da olabilir.

   VAZOVAGAL SENKOP (BAYILMA), nörokardiyojenik senkop olarak da adlandırılır. Bu durumda bazı tetikleyici faktörler, otonom sinir sistemi aracılıyla beyin sapındaki tractus solitariusun uyarılmasına neden olur. Bu da,vagus siniri aracılığıyla yoğun bir parasempatik uyarılmaya neden olarak belirtileri başlatır. Tetikleyici faktörler arasında uzun ayakta kalmak, sıcak ortam, banyo, duygusal ve fiziksel stres, heyecan, korku gibi durumlar bulunabilir.

   Çocuğun bisiklette çarpışırken ve kaydıraktan düştüğünde yaşadığı korku, heyecan gibi durumlar bu durumu tetiklemiş olabilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 16. Avatar

  Azra

  6 Ağustos 2017 at 10:43

  Benim oğlum 14 yaşında bir ay önce teog tercih döneminde istediği okul olamadığı için bayağı sıkıntı stres yaptı. Yemeği eskisi gibi yemedi.ve çok üzüldü. Sonra hiçbir şey yokken düşüp bayıldı.vücudta kasılma oldu uzun sürmedi hemen kendine geldi. Baş dönmesi fazla oluyor.elleri titredi geçen ama sadece elindeki tableti düşürdü bayılmadı.nöroloji de birşey çıkmadı sebebi ne olabilir.yardımcı olursanız sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ağustos 2017 at 18:56

   Yaşamış olduğu strese bağlı bir nöbet de olabilir. Düzensiz beslendiği için buna bağlı olabilir. Kansızlık olabilir. Kardiyolojik bir durum olabilir. Bazı vitamin ya da minerallerin eksikliğine bağlı olabilir. Şeker düşüklüğüne bağlı olabilir.Tansiyon düşmesine bağlı olabilir.

   Dahiliye ve kardiyoloji gibi alanlarda da değerlendirmeler yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı sonuçlar almanız dileğiyle.

 17. Avatar

  Serap

  12 Ağustos 2017 at 01:15

  Merhaba hocam benim kızım 22 aylık 7aylik ve pramature doğdu 1.300 kiloydu doğduğunda 27 gün kuvezde kaldı Dr. Kalbinde delik var dedi 1 yaşına girince konturolden getirin dedi götürdük kapanmamış dedi ve tekrar randovu verdi bir ay önce konturole gittik delikler kapanmış ama kalp kapakcigindaki daralma devam ediyor dedi ve tekrar bir yıl sonra ya randevu verdi asıl sorum şu bu güne kadar hiç bir rahatsızlık duymadık hastalığıyla ilgili bugün kanepeden düştü sürekli düşer ağlar ve susardi bugün ise ağlaması şiddetli ve aralıksız di sonra sesi kesildi nefesi kesildi ve rengi kaçtı bembeyaz oldu ardında baygınlık geçirdi yüzüne üfleyerek ve kalçasının cimcik leyerek kendine getirdi m önce derin bir nefes aldı sonra yüzünü yıkadım ve biraz su icirdim halsizdi ve derin derin nefes aliyordu bir 5 dj sonra uyumaya başladı tekrar yüzünü yıkadım ve uyutmadim sonra toparladı Dr goturmedim acaba ciddi bir durum olabilir mi Dr goturmelimiyim cvb verirseniz sevinirim hayırlı günler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Ağustos 2017 at 22:55

   Düşünce yaşadığı bayılma atağı korkuya bağlı da olabileceği gibi, ya doktorunuza ya da daha iyi bir kardiyoloji uzmanına götürmenizde fayda vardır. Bu tür doğumsal hastalıkları altında yatan başka hastalıklar veya bozuklar da olabilir. Kalp deliğinin farklı ana ve alt tipleri vardır, bu nedenle tipine göre altta yatabilecek başka bir neden değişebilir.

   Kardiyolojik değerlendirmenin yanı sıra nörolojik değerlendirme de faydalı olacaktır.

   Sağlılı yaşam dileğiyle.

 18. Avatar

  Gizem

  5 Eylül 2017 at 18:36

  Merhaba benim kuzenim 10aylık ve iğne vurulunca yada yere düşünce nefes alamiyo sonra alıyo ve ağladıktan bir süre sonra bayılo ne deni nedir?Cocuk doktoruna sorduklarında aciya dayanıklı olmadığı icin bayıldığını söyledi.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Eylül 2017 at 21:25

   Kuzeninizin bayılması ”vasovagal senkop” denilen duruma bağlı olabilir. Vasovagal senkop öncesinde korku, stres, heyecan, ağrı gibi tetikleyici bir etken bulunmaktadır. Senkop sırasında hastalar genellikle ayaktadır ve bulantı, terleme, solukluk ve fenalık hissi gibi belirtiler vardır. Senkop süresi çoğunlukla çok kısa (20-30 saniye kadar) olup bayılma atağından sonra bulantı, solukluk ve terleme gibi bulgular devam edebilir.

   Çocuğun, çocuk doktoru tarafından değil bir nöroloji ve psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi daha uygun olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 19. Avatar

  Leyla

  15 Eylül 2017 at 01:38

  Iyi geceler hocam benim kizim 3 yasinda yalanci emzik kullaniyor birakmak icin sakladim butun gun agladi bu arada 3 4 gundur burnu akiyo sesi gitti aglaya aglaya oglen uyudu aksam babasi yatirmaya goturdu meme meme diye aglarken sesi kesildi bayildi morarma fln yok yuzunu yikadik disari cikardik hic bsy yokmus gbi anne noldu bn yanindayim dedi normal konustu hic bisey hatirlamiyormus gibi 2 saat uyutmadim cok uykum geldi uyuya bilir miyim ddi uyudu ama icim hic rahat degil hocam napmam lazim nasil davranmaliyim ilk defa oldu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Eylül 2017 at 17:01

   Anlattığınız durum vazovagal senkop olabilir. Vazovagal senkop (bayılma), en sık görülen senkop tipidir. Bu duruma neden olabilen faktörler arasında uzun süre ayakta kalmak, açlık, kan alınması, enjeksiyon, sünnet, kalabalık ortam, sıcak, korku, ağrı, stres gibi durumlara maruz kalınması gibi durumlar sayılabilir. Vazovagal senkop bir kez olabileceği gibi, tekrarlayabilir de.

   Bu konuda kesin bir şey söylemek doğru olmaz, çünkü senkop’un birçok nedeni olabilir. Bu nedenle hem kardiyolojik hem de nörolojik olarak değerlendirmeler yapılması faydalı olacaktır.

   Kardiyak senkoplar çocuklarda nadir görülür, ancak ani ölüm riski taşıdıkları için dikkatli inceleme yapılması son derece önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 20. Avatar

  ÖMÜR

  10 Aralık 2017 at 18:29

  Merhabalar..Bugün sabah benim kızımda bi baygınlık geçirdi fakat kendine hemen geldi.Yüzunu yıkadım su vs verdim .sebebi ne olabilir.Kizim 8 yasinda 23 kg.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Aralık 2017 at 21:51

   Çocukların %15-50’si adolesan dönemi bitmeden en az bir kez bayılma (senkop) geçirmektedir.

   Senkoplar (bayılmalar) refleks senkoplar, ortostatik senkoplar, kardiyak senkoplar ve senkop benzeri durumlar şeklinde değerlendirilir.

   * Refleks senkoplar; vazovagal senkop, durumsal senkoplar ve karotis sinüs senkopu olarak değerlendirilir.

   * Ortostatik senkoplar; primer veya sekonder otonomik yetmezlik, ilaçlar ve volüm kaybına bağlı senkoplar olarak değerlendirilir.

   * Kardiyak senkoplar; aritmilere bağlı senkoplar, yapısal kalp hastalıklarına bağlı senkoplar olarak değerlendirilir.

   * Senkop benzeri durumlar; nörolojik nedenler, metabolik nedenler, psikojenik nedenler şeklinde değerlendirilir.

   SENKOPLARA NEDEN OLABİLEN HASTALIKLAR VEYA DURUMLAR:

   ORTOSTATİK SENKOPLAR: Diyabeik nöropati, amiloidoz, pernisiyöz anemi, spinal kord lezyonları, ilaçlar (sedatifler, fenotiyazinler, antidepresifler, antihipertansifler, nitratlar gibi), volüm kaybı (kanama, kusma, ishal gibi) nedenlere bağlı gelişebilir.

   KARDİYAK SENKOPLAR: Sinüs nod disfonksiyonu, arteriyoventriküler iletim bozuklukları, supraventriküler ve ventriküler taşikardiler, kalıtsal sendromlar (uzun QT, brugada sendromları gibi), kalp pili disfonksiyonu, kalp kapak hastalıkları (aort stenozu gibi), obstrüktif kardiyomiyopati, atriyal miksoma, perikard hastalıkları, pulmoner emboli/pulmoner hipertansiyon, akut miyokard enfarktüsü, aort diseksiyonu gibi nedenlere bağlı senkoplar görülebilir.

   NÖROLOJİK SENKOPLAR: Migren, nöbetler, subklavian steal sendromu, serebrovasküler hastalıklar, kafa içi basınç artışı gibi durumlara bağlı senkoplar gelişebilir.

   PSİKOJENİK SENKOPLAR: Anksiyete, depresyon, panik atak, konversiyon gibi durumlara bağlı senkop gelişebilir.

   METABOLİK SENKOPLAR: Hipoglisemi (şeker düşüklüğü), Hipokalsemi (kalsiyum düşüklüğü), hipoksi (oksijen azlığı), hipokapni (kanda karbondioksit düzeyinin normalin altında olması) gibi nedenlere bağlı senkop gelişebilir.

   Çocuğun durumunun kardiyolojik, nörolojik, psikiyatrik ve metabolik olarak değerlendirmeler yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 21. Avatar

  Harun

  14 Ocak 2018 at 09:54

  Merhabalar.benim kızım 6bucuk yasında bundan bir sene önce bayıldı ve bu senede iki defa oldu iki bayılmada kahvaltı yapmamıstı ama gecen seneninkini hatırlamıyorum kızım bayılırken karnım ağrıyor gözlerim karararıyo diyor ve kısa bir bilinç kaybı ve dudaklardan morarma ama uzun bir baygınlık değil doktora götürdüm ekg kan tahlili tansiyon bişey yokdediler ama yine de takip edin bidaha olursa çocuk doktoruna götürün dediler ne yapmalıyım ..bilgilendirir seniz sevinirim teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ocak 2018 at 12:11

   EKG ile EKG’nin çekildiği sırada var olan kalp atım anormallikleri fark edilebilir, ancak ara ara oluşan kalp atım anormallikleri çekilen EKG’de her zaman belli olmayabilir. Ekokardiyografi çekilmesi, 24 saatlik holter takılması kalp hastalıkları açısından daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olur. Doğumsal koroner arter anomalileri içinde başka tanı yöntemleri kullanılabilir.

   Örneğin ORTOSTATİK TAŞİKARDİ SENDROMU olarak bilinen bir durumda da çocuklarda arada bir bayılmalar olabilir. Bu durumda EKG, EKO ve tam kan sayımı normal olarak tespit edilebilir. Bu tür bayılmalarda tilt testi ile hastalık teşhis edilebilir. Bayılma sırasında oluşan göğüs ağrısını kızınız karın ağrısı gibi hissedebilir ya da tam tarif edemiyor olabilir. Bu tür bir bayılma da hasta genellikle kısa sürede kendine gelir. Bayılma ataklarına özellikle vücudun susuz kalması ve sıcak ortam tetikleyebilir. Bu durum için geçici olarak ilaç tedavisi ve belli bir süre izlem yapılabilir.

   Kızınızın kardiyolojik diğer testlerinin, nörolojik incelemelerin, kan şekeri ölçümünün yapılması önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Özellikle dudaklarda morarma olduğu için kalp ile ilgili gerekli diğer tüm incelerin yapılmasını kardiyoloji doktorunuzdan istemelisiniz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 22. Avatar

  Neşe

  27 Şubat 2018 at 01:31

  Hocam 3 yaşında kızım arkadaşıyla oynarken çarpıştı çocuğun kafası kızımın elmacık kemiğine geldi ve ağlamaya başladı ben yanina gittim kucağıma aldım ayıran yeri tutuyordu elini indirdim bakmak için gözleri gitti ve bütün vücudu ölü gibi oldu elu ayağı boşaldı nefes alamadı müdahale ettik suni tenefüs yapınca nefes almaya başladı bir kaç dk sürdü şu anda 1 ayda. Fazla oldu bidaha bişey olmadi doktora götürdük tahlil filim çekilmedi iyi görünüyo dedi acil travma ya götürdük o gün bu gün korkuyorum bidaha çarpışırsa bayılırsa bu neden oldu hocam ne yapmaliyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Mart 2018 at 11:28

   Tek bir nöbet veya yineleyen, ancak tetikleyici bir faktörle ortaya çıkan nöbetler epilepsi değildir.

   Çocuğunuzdaki nöbet şekli katılma nöbeti olabilir.

   Katılma nöbetleri soluk veya morarmalı tipte olabilir. Tipik başlangıç yaşı 6-18 ay olmakla birlikte yaşamın ilk haftalarında da başlayabilir. Acı, kızgınlık, korku gibi uyarıcı etmen ile nöbet başlar. Genellikle acı verici uyarılar sonrası çocuk kısa bir çığlık atar. Takiben nefes alma durur, saniyeler içinde apne ve morarma ve bilinç kaybı gelişir.Düzelme genellikle 1 dakika içinde başlar ve birkaç dakikada bilinç yerine gelir. Anemisi olan çocuklarda ataklar daha şiddetli olabilir. Bu durumda aneminin tedavisi atak sıklıklarını azaltabilir.

   Buradan kesin bu tür bir nöbet vardır demek doğru olmaz. Bu nedenle nörolojik olarak, kardiyolojik olarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır ve ihmal edilmemelidir. Çocukta anemi de (kansızlık) olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 23. Avatar

  Ayşe

  8 Mayıs 2018 at 18:52

  İyi günler benim oğlum 6 yasında eeg çekildi EMG çekildi tüm kan tahlilleri yapıldı çocuk kadrolıji muayene oldu hiç birşey yok diyorlar ama benim çocuğum bayılıyor 3 ayda bir napıcam şaşırdım bayılması saniye sürüyor bembeyaz oluyor napıcam bilmiyorumm

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Mayıs 2018 at 13:21

   Bayılma sorunu olan çocuklarda her zaman nörolojik veya kardiyak sebeplere bağlı bayılmalar olmayabilir. Örneğin ORTOSTATİK SENKOPLAR; diyabetik nöropatiye, amiloidoza, pernisiyöz anemiye, spinal kord lezyonlarına, bazı ilaçlara, kanamalı durumlara, kusma ve ishal gibi durumlara bağlı da oluşabilir. Bu nedenle tekrarlayan bayılmaları olan çocuklarda daha detaylı araştırmaların yapılması gerekir.

   İnternet sitesi üzerinden herhangi bir teşhis koymak veya net bir şey söylemek tabii ki mümkün değildir. Fakat Başka sebeplere yönelik araştırmalarda (örn. spinal kord hasarı olup olmadığı bakımından, diyabet bakımından, anemi bakımından gibi) yapılması gerekebilir.

   Yine bu bayılma şekli katılma nöbeti denilen duruma bağlı da olabilir.

   Kontrollerinizi devam ettirmenizde fayda vardır.

   Doktorlarınız ile daha detaylı görüşmenizde fayda vardır.

 24. Avatar

  Tuba

  11 Haziran 2018 at 08:12

  İyi günler benim 3 yaşında kızım var daha önce bebeklik döneminde yürüme başlarken düştü ve ağlarken yüzü morardı sili içeri kaçtı ve bayıldı 2 yaşında yine aynı sorunu yaşadım bu sefer yatakta zıplarken düşme sonucu bayıldı ve en son iki gün önce kardeşiyle oynarken çarpıştılar burnum acıyor dedi ve bayıldı ne yapa bilirim ne olabilir bu bayılmalar yardımcı olurmusunuz lütfen.
  Hayırlı günler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Haziran 2018 at 02:03

   Senkop (bayılma), serebral perfüzyonun (serebral kanlanmanın) bozulmasından dolayı oluşan minimal manevralarla hızlıca düzelen geçici bilinç kaybı olarak tanımlanır.

   SENKOP NEDENLERİ ve TİPLERİ:

   * Nörokardiyojenik senkop
   * Postural ortostatik taşikardi sendromu
   * Kardiyak senkoplar (tam atrio-ventriküler blok, 2. derece atrio-ventriküler blok, Wolf Parkinson White sendromu, ağır valvüler aort stenozu) gibi kardiyak nedenlere bağlı senkop
   * Nörolojik (epilepsi) gibi bir hastalığa bağlı senkop
   * Nöral kaynaklı (refleks) senkop (bu senkop tipinde hem miksiyon hem de vazovagal senkop kardiyoinhibitör veya vazodepresör senkop olarak kendini gösterir.)
   * Psikojenik senkop
   * Nonspesifik senkop.

   Kızınızdaki senkop tipi vazovagal senkop olabilir.

   Tekrarlayan senkobun (bayılmaların) en sık (% 50 gibi bir oranda) nedeni vazovagal senkoptur. Hastaların çoğunda yapısal bir kalp hastalığı bulunmaz. Bu hastalığın sistemik ve serebral perfüzyonu sağlayan nörokardiyovasküler sistemin anormalliği sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

   Uzamış ayakta durma esnasında, kanın alt ekstremite venlerinde göllenmesinden ve bazen kombine diğer provakatif faktörlerden dolayı, serebral kan akımındaki azalma neticesinde bu reaksiyon tetiklenir. Uzun süre ayakta kalmanın dışındaki diğer tetikleyiciler olarak; aniden hızla ayağa kalkma, ağrılı girişimler, kan alma, zorlu defekasyon (zorlanarak dışkılama), zorlu ürinasyon (zorlanarak işeme), ani ve aşırı duygulanma, açlık, öksürük, bazı ilaçlar, sıcak ve kalabalık ortamlarda bulunmak, efor sonrası ayakta durmak, kapalı bir alanda uzun süre ayakta durmak, ani duruş değişikliği, sıvı kaybı gibi tetikleyiciler sayılabilir. Tetikleyici faktörler hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

   Nöroloji ve kardiyoloji hekimleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması önemlidir.

   İhmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 25. Avatar

  Çiğdem

  23 Haziran 2018 at 22:15

  Merhaba hocam, 10 aylık bir kızım var. 12 gün önce hafif bir şekilde e eklemeye çalışırken düştü ve ağlamaya başladı. Kucağıma alıp susturmaya çalışmak isterken kızımın dengesini sağlayamadığını farkettim.gözleri açıktı. Herhangi bir kasılma yoktu, gözlerde kayma yoktu ama kas kontörlü de yoktu. Doktora götürdüm düşmeye bağlıdır denilip önemsenmedi. Ve 12 gün sonra bugün hiçbir şekilde düşme vs. Olmadığı halde yine öyle oldu. Yüzüne su sürdüğümde kendine gelir gibi oldu ama yine devam etti yarım dk kadar ne olabilir. Gözler açık bir şekilde bayılma olabilir mi.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Haziran 2018 at 23:39

   Non epileptik paroksismal olaylar (sinir sisteminin ani ve geçici krizler halinde gelen olayları); tekrarlayıcı, saniyeler veya dakikalar süren, ani başlangıçlı, ani sona eren ataklarıdır.

   ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN NON-EPİLEPTİK PAROKSİSMAL OLAYLARIN SINIFLANDIRILMASI

   * YENİDOĞAN DÖNEMİ: Asfitik reaksiyonlar, Selim yenidoğan miyoklonisi, Hiperpleksiya.

   * SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ: Katılma nöbetleri (pallid katılma nöbeti, siyanotik katılma nöbeti), Selim paroksismal vertigo, Selim paroksismal tortikollis, Siklik kusma, Gece terörü, Uyurgezerlik, Masturbasyon.

   * ÇOCUKLUK DÖNEMİ: Senkop (vazovagal senkop, kardiyopulmoner senkop, ortostatik hipotansiyon), Hareket bozuklukları (tikler, paroksismal koreastetoz), Migren, Alterman hemipleji, Psikojenik nöbet.

   Bu nonepileptik olaylardan herhangi biri olabileceği gibi, başka bir sebebe bağlı da olabilir. Tabii ki internet sitesi üzerinden net bir şey söylenemez. Bu nedenle iyi bir nörolojik değerlendirme önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 26. Avatar

  Musa

  27 Haziran 2018 at 21:28

  Merhaba 7yaşında oğlum 11yaşında kızım geçenlerde sabah yataktan kalkıp midemiz bulanıyor dediler ardından aniden yere yığıldılar apartopar hastaneye götürdüm serum bağladılar kan tahlili idrar tahlili yaptılar temiz çıktı doktorun bana dediği ortalıkta salgın var bişeyleri yok dedi fakat bu gün aynı şeyler yine oldu ne yapmam gerekiyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Haziran 2018 at 11:50

   Uzun süreli açlığa bağlı bu tür bayılmalar olabilir. Ancak iki çocuğunuzda da aynı anda bu şekilde bayılma olması yedikleri bir şeylerden zehirlenmeye veya enfeksiyon kapmış olmaya bağlı da olabilir. Bayılmalarda bu duruma neden olan faktörün iyi araştırılması önemlidir.

   Gıda zehirlenmelerinde kuluçka süreleri zehirlenmenin sebebine göre farklılık gösterebilir. Bazı zehirlenmelerde belirtiler 30 dakika içinde görülürken, gıda zehirlenmelerinin çoğunda belirtiler 12-48 saat içinde görülür. Diğer türlerde ise birkaç gün ile bir hafta gibi sürelerde belirtiler ortaya çıkabilir. Gıda zehirlenmeleri genellikle 1-3 gün sürer, ancak enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre bir hafta veya daha fazla sürebilir.

   Besin kaynaklı hastalıklara/besin zehirlenmelerine neden olan etkenler arasında kimyasal maddeler, doğal besin toksinleri, metaller, tarım ilaçları, deterjanlar, plastikler, parazitler, bakteriler, küf mantarları, maya gibi etkenler sayılabilir. Besin zehirlenmeleri halk sağlığını yakından ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında daha sık görülen yaygın hastalıklardan biridir. Besin zehirlenmeleri bazen beyni de etkileyebilir ve hatta ölümcül olabilir. Bu nedenle nöroloji uzmanı tarafından ve gastroentroloji uzmanı tarafından daha detaylı incelemelerin yapılmasında fayda vardır. Ayrıca çocuklarınızın dışkısını, dışkılama sayısını, dışkının rengini ve şeklini kontrol etmeniz de size ve doktorunuza yardımcı olabilir. Enfeksiyonun türüne, etkenin tipine, hastalığın şiddetine, hastanın yaşına, hastanın genel sağlık durumuna, alınan besinin ne kadar toksik oluşuna göre hastada görülen belirtilerin süresi, şiddeti değişiklik gösterebilir.

   Daha detaylı inceleme için doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Çocukların öyküsünün iyi anlatılması da önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 27. Avatar

  Hatice

  27 Eylül 2018 at 18:06

  Merhaba benim kızım 8 yaşında 6 yaşında ağzım ağrıyor dedi ve bayılıp kasildi eeg temiz çıktı. 7 yaşında elini tahta ile çizdiğini görünce bayıldı. 1 ay öncede sallanan dişini çekerek bayıldı ve şimdi ise okul değişikliği yaptık 1 hafta problem olmadı ama bu gün karnım ağrıyor diyereknokulda bayılmış ne yapmam gerekiyor .bilgi verirseniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Ekim 2018 at 19:19

   VAZOVAGAL veya REFLEKS ARACILI SENKOP: Genellikle nöral refleks aracılı senkop olarak da adlandırılır. Uygunsuz vazodilatasyon, bradikardi, uygunsuz vagal veya sempatik tonusun bir sonucu olarak genellikle artan sıcaklık hissi, sersemlik, terleme ve mide bulantısı ile birlikte olabilir.

   Bu durum, beklenmedik veya hoş olmayan görüntü, ses, koku, korku, şiddetli ağrı ve duygusal sıkıntıya maruz kalınmasından sonra ortaya çıkabilir. Aynı zamanda uzun süre ayakta kalma, kalabalık ortamda bulunma ya da eforla ilişkili olarak da bu senkop türü gelişebilir.

   Senkobun (bayılmanın) başlamasından önceki uyarıcı belirtiler genellikle çarpıntı, halsizlik, terleme, sıcak basması, karın ağrısı ve görme bozukluklarıdır. Vazovagal senkopta epizotlar (ataklar) kendini sınırladığından dolayı genellikle tehlikeli bir durum değildir. Fakat tekrarlayan atakları olan hastalarda yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenebilir.

   Bu durumun teşhisi ve ayırıcı tanısı için kardiyolojik incelemelerin yapılması da önemlidir. Yani nörolojik ve kardiyolojik araştırmaların yapılması gerekir.

   Doktora gitmeyi ve araştırılmasını istemeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

   • Avatar

    Ahmet seyhan

    29 Mayıs 2019 at 00:28

    Oğlum la 11 yaşinda ev içinde top oynadik cok yoruldu .o hâliyle sıcak bir duş aldı çıktı ve ayakta iken bi bardak su içti anindada bayıldı çok kısa sürdü yere yatırınca kendine geldi. Ondan sorada hiç olmadı şimdi 13 yaşında.sebebi ne olabilir.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     31 Mayıs 2019 at 09:24

     Çocuklarda bayılmaların büyük bir kısmını vazovagal senkop denilen, otonom sinir sistemi aktivasyonu sonucu gelişen bayılmalar oluşturur. Bu tip bayılmalar daha çok ani ağrı, uzun süre ayakta durma, kan görme, sıcağa maruz kalma gibi durumlarda görülür ve kısa sürelidir. Yine de kardiyolojik olarak incelemeler yapılması önemlidir. Çünkü bayılma çok önemli kalp hastalığının bulgusu da olabilir.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 28. Avatar

  Aysel

  24 Ekim 2018 at 17:56

  Merhaba benim kızım 2 yaşında korkunca yada sinirlenince gözleri yavaştan kayıp kapanıyor rengi simsiyah oluyor tam bayılmıyor ama kendinden geçiyo birkaç dk geçtikten sonra kendine geliyor nedeni ne olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Ekim 2018 at 17:37

   Vazovagal senkop olabilir. Beklenmeyen veya istenmeyen bir görüntü, ses, korku, ciddi ağrı, duygusal stres, uzun süreli ayakta kalmak, diz çökmek, egzersiz gibi nedenlerle ortaya çıkabilen senkoptur.

   Buradan net bir şey söylememiz tabii ki mümkün değildir. Kardiyoloji ve nöroloji alanlarında incelemeler yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 29. Avatar

  İnci

  22 Kasım 2018 at 21:32

  Bugün 11 yaşındaki oğlum okulda ders deyken sırtında yanma hissi gelmiş ve midesi bulanmaya başlamış öğretmenine söylemek için parmağını kaldırmış ve yere düşmüş.oğlum gözmü açtığımda yerdeydim dedi yerden kalkıp lavobaya gittim istifra ettim sonra sınıfımageldim başım ağrıyodiye eve geldim dedi evdede ikincilerle istifra etti neden olabilin yardımcı olursanız sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Kasım 2018 at 11:18

   ÇOCUKLARDA BAYILMA, KUSMA, BAŞ AĞRISI GİBİ DURUMLAR;

   * Yediği besinlerle ilgili bir durum (besin zehirlenmesi gibi) olabilir,

   * Aşırı acıkmasına bağlı (özellike reflü, gastrit gibi bir durum varsa) bulantı, kusma olabilir,

   * Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi bir enfeksiyon kaynaklı olabilir,

   * İç kulak, orta kulak iltihaplanmalarına bağlı olabilir,

   * Menenjit gibi beyin ile ilgili iltihaplanma durumlarına bağlı olabilir,

   * Kan şekeri düşüklüğüne (hipoglisemiye) bağlı olabilir,

   * Migren ataklarına bağlı olabilir.

   Vakit kaybetmeden doktora gitmeniz ve detaylı araştırılması çok önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 30. Avatar

  Umran

  5 Ocak 2019 at 20:02

  Slm Bu gün sabah kayak merkezine gittik hala şok tan çıkamadım evlatlarımızı rabbim korusun benimde kızım 10 yaşını doldurmak üzere kar da oynarlarken başım dönüyor midem bulanıyor dedi yığıldı kaldı hemen ayaklarını diktik kendine geldi acil götürdük tekrarlarsa getirin dediler ilk defa geldi basimiza ne olabilir lutfen bi oneride bulunursaniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ocak 2019 at 23:18

   Buradan net bir şey söyleyememekle birlikte, vazovagal senkop (bayılma) denilen durum olabilir. Vazovagal senkop, hem nöro-kardiyojenik senkopların en sık karşılaşılan formudur hem de bayılmaları en sık sebeplerindendir. Vazovagal bayılmaya giden olaylar zincirini başlatan afferent sinirsel uyarılar doğrudan santral sinir sisteminden kaynaklanabileceği gibi, mekanik ya da kimyasal uyaranlara (ağrı, korku, kan fobisi, ısı değişiklikleri ve benzeri) yanıt veren bir dizi periferik reseptörden herhangi birinden de kaynaklanabilir.

   Vazovagal senkop’u tetikleyen faktörler;

   * Sıcak ve kalabalık ortamlarda bulunmak,
   * Kapalı bir alanda uzun süre ayakta kalmak,
   * Egzersiz sonrası ayakta durmak,
   * Ani duruş değişikliği yapılması,
   * Zorlanarak işeme ve dışkılama,
   * Hızlı nefes alıp vermek,
   * Aşırı yemek sonrası egzersiz
   * Vücutta sıvı kaybı.

   Eğer acil servise götürmüşseniz, kardiyoloji ve nöroloji alanında ayrıca bazı incelemeler yapılması faydalı olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git