Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Ritim Bozukluğu (Kardiyak Aritmi) Neden Olur?

Kardiyak aritmi çocuklarda, oldukça sık rastlanan kalp atımlarının düzensiz olmasına denir.

Çocuklarda ritim bozukluğu belirtileri ve tedavisi

Kardiyak aritmi çocuklarda, oldukça sık rastlanan kalp atımlarının düzensiz olmasına denir. Kardiyak aritmi kalp atımlarının düzensizliği, kalp atımlarında yavaşlama ya da hızlanma şeklinde kendini belli eder. Bu ritim bozukluklarının çoğu iyi seyirli olup çok tehlikeli değildir. Aritmilerin geneli altta yatan başka kalp hastalığına işaret edebilir. Doğumsal kalp hastalıkları en önemli nedenlerden biridir.

Çocuklarda ritim bozukluğu nedenleri

Kalbinde yapısal bir bozukluk olmayan çocuklarda da ritim bozukluğuna rastlanabilir. Bu durum, kalbin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan elektrik ileti sisteminin farklı bölgelerinde arıza çıkaran gecikmelere veya fazladan uyarılara bağlı olarak ritmin bozulması durumu meydana çıkabilir. Günümüzde bir çok pediyatris (çocuk doktoru), ritim bozukluğu olan bir çocuk ile karşılaştığında bazen korkuya kapılabilir. Bu korku hastayı değerlendirme, karar verme ve sonuçta tedavinin başlaması aşamasında hastanın aleyhine işleyen vaktin gereksiz kaybolmasına sebep olur.

Kardiyak aritmilerin geneli olumlu olduğundan 12 derivasyon ve uzun ritim içeren bir standart elektrokardiyogram (EKG) dikkatli bir şekilde incelendiğinde tanıyı koymak daha kolay olabilir. Ayrıca diğer yaş gurubundaki hastalarda olduğu gibi çocukluk döneminde de kritik hastaların EKG’leri devamlı olarak takip edilmelidir. Bu takip kardiyak aritmilerin tespitinin yanı sıra, hastanın tedaviye vereceği yanıtın değerlendirilmesinde de yardımcı olur. Çocuklarda hipoksi, asidoz ve hipotansiyon gibi sebeplerden oluşan aritmiler genelde daha az görülür. Kalp ameliyatı geçiren ya da terapotik veya toksik dozda alınan ilaçlarda ritim bozukluklarına neden olabilir

Çocuklarda ritim bozukluğu belirtileri

Çocuklarda ritim bozukluğu neden olur

Çocuklarda ritim bozukluğu neden olur

Çocuklarda ritim bozukluğu, çoğu zaman doktor kontrolünde anlaşılmayabilir. Çünkü genelde ani olarak ritim bozulması ortaya çıkabilir ve aritmi bulunamaz. Tedavi edilemez ise çocuklarda ani bayılmalar olabilir. Ayrıca, geceleri idrar kaçırma, gelişme geriliği gibi sorunlara yol açabilir. Bu çocuklara kalıcı kalp pili takılması gerekebilir. Kalp hızı atım bozukluğunda ise ataklar uzun sürdüğünde, mesela 8 – 10 saati  geçiyor ise bu durum kalp yetmezliği belirtisi olarak düşünülür.

Çarpıntı olduğunda kalbin atış hızı 120 – 130’a kadar çıkabilir. Çocuğun bu kalp atış hızı ile uzun süre tedavi görmemesi halinde, kalp büyümesi ya da fonksiyon bozukluğu meydana gelebilir. Taşikardilerin diğer türü ise kronik taşikardi olup, kalbi aslında dakika da 90 defa atması gereken bir çocuğun kalbi dakika da 130 defa atıyor ise bu rakam çok yüksek görülmeyebilir. Çünkü çarpıntı başladığı zaman bu rakam 180-200’e kadar çıkabilir. Fakat kronik taşikardilerde 130 olan kalp hızı atımı ile hasta uzun süre yaşadığında kalbinde büyüme oluşabilir ya da kalp fonksiyonları bozulabilir.

Eğer ritim bozukluğu ataklar şeklinde görülüyor ise çarpıntı başladığında çocuklarda ani sararma, kusma, karın ve göğüs ağrısı, birden terleme, halsizlik, huzursuzluk, sıkıntı hissi gibi belirtiler görülebilir ve daha ciddi durumlar da bayılma gerçekleşebilir. Genelde ergenlik döneminde ritim bozukluğu daha fazla görülür iken, çocuk şikayetlerini daha  kolay belirtebilir. Kalp atımlarında yavaşlama (bradikardi) olduğunda ise çabuk yorulma, halsizlik, ani bayılmalar, gece uykudan ani uyanma ve bağırma şeklinde belirtiler ile kendini gösterebilir.

Çocuklarda ritim bozukluğu tedavisi

Altı aylıktan daha küçük bebeklerde kalp hızı kardiyak debiyi, öteki yaş gurubundaki çocuklardan daha çok etkilemektedir. Bu nedenle küçük çocuklarda bradikardinin etkisi ve sonuçta belirtileri daha aktif ve belirgin olarak görülmektedir. Klinik olarak belirgin bradikardi her yaş gurubunda tedavi edilebilir. Çarpıntı (taşikardi) olan çocuklarda, çocuğun genel durumunda bir bozukluk yok ise ilk olarak ilaç tedavisi verilir. Kalp atımlarında yavaşlama (bradikardi) şikayeti olan çocuklarda hastanın kalp atım sayısına ve genel durumuna bakılarak tedavi planı yapılır. Hastalarda genellikle kalp pili (pacemaker) takılması gerekebilir.

İkinci tedavi şekli ise 1990’lı yıllardan bu yana kullanılan radyofrekans ablasyon tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemi ömür boyu kalıcı olabilir. Fakat bu yöntem çocuğun hayatının risk altında olmadığı durumlarda büyüyene kadar beklenip 5-6 yaşından sonra yapılabilir. Son yıllarda aynı yönteme benzeyen yakma işlemi değil, dondurma işlemi ile cryo ablasyon tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Fakat iyon kanal hastalığı olarak da bilinen genetik olarak geçen aritmi tedavisinde ise ilaç tedavisi genelde daha çok tercih edilir.

Çarpıntı sırasında ne yapmak gerekir?

Büyük çocuklarda, derin derin nefes alıp ıkınması ve sonrasında soğuk buzlu su ile yüzünün yıkanması ve buzlu su içirilmesi o sırada yapılacak acil yardım işlemidir. Küçük çocuklarda, öğürtmeye ve kusturulmaya çalışılması, yüze naylon torbada (dondurulmuş buz torbası) uygulamanın yararlı olduğu bilinmektedir. Tabi bu uygulamalar evde veya acil durumlarda hastaneye gidene kadar uygulanabilecek uygulamalardır. Geçmeyen çarpıntılarda bir an önce doktora baş vurmak gereklidir.

Ritim Bozukluğu ile ilgili diğer sağlık yazıları

  1. Ritim bozukluğu neden olur
  2. Ritim bozukluğu belirtileri
  3. Ritim bozukluğu tedavisi ve korunma
  4. Atrial flutter nedenleri ve tedavisi
  5. Taşikardi nedenleri ve tedavisi
  6. Kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git