Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Reye Sendromu Neden Olur?

Reye sendromu, viral bir enfeksiyon özellikle influenza, suçiçeği ya da üst solunum yolu (burun ve boğaz) enfeksiyonunu izleyerek beyin ve karaciğerde şişme olan nadir, yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

Reye sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Reye sendromu, viral bir enfeksiyon özellikle influenza, suçiçeği ya da üst solunum yolu (burun ve boğaz) enfeksiyonunu izleyerek beyin ve karaciğerde şişme olan nadir, yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Şişme karaciğer ve beyinde çeşitli derecelerde zedelenmeye neden olabilir. Reye sendromu en sık olarak 4-16 yaşlar arasındaki çocukları etkilemekle birlikte, her yaştan çocukta görülebilir.

Çocuklarda Reye sendromu en sık olarak, viral enfeksiyonların en sık olduğu kış aylarında ortaya çıkmaktadır. Reye sendromu vakalarının en az üçte biri, suçiçeği geçiren çocuklarda gelişir. Araştırmalarda Reye sendromu ile viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan aspirin ve diğer salisilat içeren ilaçlar (örneğin soğuk algınlığı ilaçları gibi) arasında bir ilişki bulunmuştur. On sekiz yaşından küçük çocuklara aspirin ya da aspirin içeren ilaçlar verilmemelidir; asetaminofen ya da ibuprofen verilebilir.

Çocuklarda reye sendromu belirtileri

Reye sendromu belirtileri hafif ile yaşamı tehdit edecek şiddet arasında değişir. Çocuk grip, suçiçeği ya da başka bir tipte viral enfeksiyon olduktan 3-7 gün sonra kusmaya başlar. Kusma daha sonraki 3 saat-3 gün arası sürede kusmayı sürdürebilir. Baş ağrısı da bulunabilir. Sendrom ilerledikçe çocukta ansefalopati (beyin işlevlerinde anormallik) işaretleri gelişebilir (bakışların sabitleşmesi nöbetleri, konfüzyon, hafıza kaybı, dezoryantasyon, konuşma bozukluğu, huzursuzluk, sersemleme, halüsinasyonlar ya da aniden patlak veren saldırgan davranışlar gibi). Çocukta kalp vuruşları hızlanabilir. Çocuk hızlı ve derin soluk alıp vermeye başlayabilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde konvülsiyonlar ya da koma gelişebilir veya beyinde aşırı şişme ve zedelenme sonucunda solunum durabilir.

Çocuklarda reye sendromu teşhisi

Çocukta Reye sendromu belirtileri var ise onu hemen hastanenin acil birimine götürmek gerekir. Acil serviste doktor kan şeker düzeyini izleme ve belirli karaciğer enzimlerinin yükselip yükselmediğini belirleme amacı ile kan tahlilleri isteyecektir. Hekim karaciğerde büyüme olup olmadığına bakmak için fizik muayene de yapar. Ayrıca karaciğer hasarını araştırmak için karaciğer biyopsisi ve beyin dalgası aktivitesini saptamak için elektroansefalogram çekilmesini isteyebilir; başka hastalıklar bulunmadığını gösterme amacı ile de lomber ponksiyon yapabilir. Beyinde şişmenin boyutlarını saptamak için bilgisayarlı tomografiye ya da manyetik rezonans görüntülemesine gerek duyulabilir.

Çocuklarda reye sendromu tedavisi

Çocuğunuzda hafif bir Reye sendromu bulunsa bile, hastaneye yatırılması gerekir; böylece doktor kusarak kaybedilen sıvıları intravenöz yoldan (damar yolundan) yerine koyabilir. Reye sendromunda tam şifa sağlayan bir tedavi yoktur; ancak cerrahi yoldan beyinde basıncı saptayan monitörler yerleştirilmesi ve beyinde şişmeyi kontrol altına alacak ilaçlar verilmesi mümkündür.

Çocuğa kan nakli ya da diyaliz yapılması gerekebilir. Solunum hızını artırarak beyindeki basıncı kontrol altına almaya yardım etmek üzere, çocuk, ventilatör adı verilen mekaniz solunum aygıtına bağlanabilir. Bazı vakalarda sendromun semptomları ilerlemez ve çocuk 5-10 gün içinde tam olarak iyileşebilir. Bazı vakalarda da, çocuk hayatta kaldığı halde kalıcı beyin hasarı oluşabilir. Eskiden Reye sendromu bulunan çocuklarda ölüm hızı yüksekti, ancak erken girişim ve daha iyi tedavi yöntemlerinin uygulanması sayesinde günümüzde ölüm hızında çarpıcı bir düşme olmuştur.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Suçiçeği hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Mevsim gribi nedenleri ve tedavisi
  3. Çocuklarda boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi
  4. Kusma nedenleri ve tedavisi
  5. Çocuklarda baş ağrısı nedenleri ve tedavisi
  6. Çocuklarda menenjit belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git