Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Kırık Oluşumu Nedenleri ve Tedavisi

Çocuğun kemiklerinde, kemiğin tamamını ya da bir kısmını içeren kırıklar görülebilir. Çocukların kemikleri genellikle düşme sırasında, spor yaparken ya da motorlu taşıt çarpışmalarında kırılmaktadır.

Kırık nedir? Kırık belirtileri

Çocuğun kemiklerinde, kemiğin tamamını ya da bir kısmını içeren kırıklar görülebilir. Çocukların kemikleri genellikle düşme sırasında, spor yaparken ya da motorlu taşıt çarpışmalarında kırılmaktadır. Çocuk istismarında da kemik kırıkları oluşabilmektedir. En sık kırılan kemikler boyun kemikleri, kol, el bileği, el kemikleri, bacak, ayak ve burun kemikleridir. Kırıklar kapalı ya da açık kırık şeklinde oluşabilir. Kapalı kırıkta kemik deriden dışarı çıkmaz. Açık ya da bileşik bir kırıkta ise kırılan kemik deriden dışarı çıkmakta ve çevre sinirlerine, kan damarlarına ve dokuya hasar vermektedir. Açık kırıklar daha ciddi tablolardır ve enfeksiyon kapma riski daha yüksektir.

Çocuklarda oluşan kırıkların belirtileri

Kırık belirtileri kırığın yerine ve hasarın derecesine göre değişiklik gösterir. Ağrı, şişme, hassasiyet ve zede yerinde morarma gibi belirtilere rastlanabilir. Kırık yerinde deformite oluşumu (şekil bozukluğu) gibi bulgular da izlenebilir. Kaburgalardaki ya da burundaki kırıklarda solunum güçlükleri görülebilir. Omurgadaki bir kırık sırt, bacak, kol ve boyunda uyuşma ve felce neden olabilir.

Çocukta bir kemik kırığından şüphe edildiğinde ilkyardım önlemleri uygulanmalı ve sonra hemen çocuk, doktora götürülmelidir. Kemikte kırık varlığının saptanabilmesi için kemik röntgenleri çekildiğinde kırığın yeri, tipi ve derecesi de değerlendirilir. Röntgen tetkikleri aynı zamanda tedavinin planlanması için de gereklidir.

Kırıkların türleri

Kemikler zorlanmanın yönü ve şiddetine göre değişik biçimlerde kırılırlar. 

Çapraz kırıklar nedir? :  Çapraz kırıklar genelde doğrudan ya da bir açıyla gelen darbeler sonucu kemiği boydan boya kesen kırıklardır. Kırılan kemiğin alçıya alınması ile tedavi edilirler.

Spiral kırıklar nedir? : Genelde kol ve bacaklarda ortaya çıkan bu kırıklar çoğunlukla çocuğun kol ve bacaklarının sert biçimde döndürüldüğü çocuk istismarı olgularında görülür. Kemik derinin üstüne çıkabilir ve çevre sinir ve dokular zedelenebilir. Spiral kırıklar genelde alçıya alınarak, bazen de traksiyon denen kemiğin sabit bir güç ile çekilmesi yolu ile ya da cerrahi tedavi ile tedavi edilirler.

Parçalı kırık nedir? : Kemiğin üç ya da daha fazla parçaya ayrıldığı parçalı kırıklar genelde şiddetli darbe ya da doğrudan darbe ile oluşurlar. Parçalanan kemiklerin düzgün bir biçimde yeniden yerleştirilmesi gerektiğinden bu tür kırıkların tedavisi oldukça zordur.

Yaş ağaç kırıkları nedir? : Bu tür kırıklarda uzun kol ya da bacak kemiği bir tarafından hafifçe ayrılmıştır. Genelde ciddi darbeler sonucu bu tür kırıklar oluşur. Çocukların kemikleri erişkinlerinkinden daha esnek olduğu için yaş ağaç kırıkları sıktır. Alçıya alınarak bu kırıklar tedavi edilebilir.

Kırık tipleri

Kırık türleri

Kırık türleri

Çocuklarda kırıkların tedavisi nasıl yapılır?

Kırıkların tedavisi hem kırığın tipine hem de hangi kemiğin kırıldığına göre değişiklik gösterir. Örneğin parmak kırıkları parmağın komşu parmağa bağlanması ile tedavi edilir iken, kalça kemiği ya da bacak kırıklarında traksiyon gerekebilir. Genel olarak ortopedistler kırılan ya da yeri değişen kemiği yeniden düzeltir ve sonra iyileşmesi için sabit hale getirirler. Kemiklerin uçlarında yer alan ve büyümenin olduğu “büyüme plaklarındaki” kırıklar için özenli bir tedavi gerekir. Çünkü bu alanlardaki kırıklar iyi tedavi edilmezler ise bacak ya da kolun gelişmesi durabilir ya da deformite (kırılan bölgede şekil bozukluğu) gelişebilir.

Ortopedistler dışarıdan girişim ile (alçı ile, traksiyon ile, sabitleme ya da elle düzeltme ile) veya içeriden girişim ile (vidalar, plakalar, tel ve çiviler takarak) kırıkları tedavi etme yoluna gidebilirler. Çocuklarda krıkların tedavisinde en sık başvurulan yöntem alçıya alma yöntemidir. Çocuklarda kırıklar erişkinlerdekinden daha hızlı iyileşir. Genelde bir kırığın iyileşmesi 3 hafta alırsa da bu süre kırığın tipi ve yerine bağıldır. Kırık düzgün biçimde iyileşmez ise çocuğa cerrahi girişim uygulanması gerekebilir.

Kırıklarda uygulanan traksiyon işlemi nedir?

Traksiyon işleminde, doktorlar uyluk kemiği ya da bacağın alt kısmında oluşan kırıklarda olduğu gibi kimi kırıklarda traksiyon yöntemini uygulayabilirler. Bu durumda kırığın üzerine sabit bir güç ile çekim uygulanmakta ve kırık uçlarının düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Traksiyon işlemi genelde hastanede yatış sırasında sürdürülür.

Kırıkları alçıya alma işlemi nedir?

Alçıya alma işlemi kırıkları sabitlemek amacı ile kullanılan maddeler arasında alçı ve plastik bulunmaktadır. Plastik özellikle daha hafif olduğundan ve röntgen sırasında daha az görünür olduğundan daha kullanışlıdır. Çocuk alçısı ile hastaneden çıkmadan önce, hemşire ya da doktor aileye genel bakım koşulları hakkında bilgi verir. Kırığın iyileştiği 8 haftalık dönem içinde çocuğun etkinlikleri kısıtlanmalıdır. Ciddi kırıklarkda uzun dönem fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekebilir.

Alçıya alınan kırıklarda nelere dikkat etmek gerekir?

1 – Alçı temiz ve kuru tutulmalı, alçısı olan çocuk veya yetişkin banyoya girdiğinde alçı naylon ile sarılarak ıslanması engellenmeli, alçı ıslanmış ise doktor bilgilendirilmelidir.

2 – Alçının çevresindeki deride tahriş ve kızarıklık gibi durumlar oluşmuş ise dikkat edilmeli, derinin temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir.

3 – Alçının kenarındaki derinin ve parmak aralarının temizliğinde alkol ve pamuklu çubuklar kullanılmalıdır. Losyon, yağ ve pudralar birikip deri tahrişine neden olabileceğinden temizlikte bunların kullanılmasından kaçınmak gerekir.

4 – Alçılı bölgede oluşan kaşıntıyı gidermek için alçının içine sivri uçlu nesneler sokulmamalı, çünkü bu tür maddeler tahrişi artırıp kan dolaşımın azalmasına neden olabilir.

5 – Alçılı bölgede kan dolaşımının iyi olduğu sürekli kontrol edilmeli, el ve ayak parmaklarının mor değil pembe renkte olduğundan emin olmalıdır. Parmakların uçları sıkıştırıldığında beyaz olmalı, sıkıştırma sona erdiğinde yine pembe renk almalıdır. Aynca derinin ısısı kontrol edilmelidir.

6 – Kırıktan 48 saat sonra şişmeyi azaltmak için kırık bölgesini kalp seviyesinin üzerinde tutmaya özen gösterilmelidir.

7 – Eğer çocuk bölgede karıncalanma, şişme ya da uyuşma hisseder ise, alçıdan kan ya da sıvı gelmeye başlar veya olağandışı bir koku oluşur ise hemen doktora başvurulmalıdır. Çatlayan, gevşeyen ya da bozulan alçılar da mutlaka doktor tarafından değiştirilmelidir.

Ortopedi hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Ayak bileği kırılması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Çocuklarda ve gençlerde spor yaralanmaları neden olur
  3. Dirsek ve dirsek çevresi kırıkları neden olur
  4. El bileği kırıkları nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Topuk kırıkları nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git