Ağrılar ve Tedavileri

Çocuklarda Karın Ağrısı Neden Olur? Çocuk Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Çocuklarda karın ağrısının en önemli nedenlerinden biri rotavirüs enfeksiyonlarına bağlı ishallerdir.

Çocuklarda karın ağrısının en önemli nedenlerinden biri rotavirüs enfeksiyonlarına bağlı ishal sorunlarıdır. Bu durumla birlikte çocuklarda bulantı, kusma, gaz problemi, kabızlık, özellikle bebeklerde kolik denilen gaz şikayetleri görülür.

Çocukların bazı besinleri çok fazla yemesi sonucu (şekerlemeler, çikolatalar gibi gıdalar) çok fazla tüketilirse karın ağrısı olabilir. Ayrıca tavuk, balık gibi önceden kalmış gıdaların bozulmuş olması da karın ağrısına yol açabilir.

Çocuklarda apandisit iltihapları, mide-bağırsak hastalıkları, safra kesesi problemleri, böbrekler ile ilgili problemler çocuklarda karın ağrısına sebep olabilir. Ayrıca çocuklarda psikolojik olarak da karın ağrısı olabilir. Bazen bir şeylerden kaçmak isteyen çocuklar, okula veya ailenin gitmek istediği bir yere gitmek istemiyorsa karnım ağrıyor diyebilirler.

Çocuklarda karın ağrısına neden olan hastalıklar

İdrar yolları hastalıklarına bağlı karın ağrısı: Çok sık karnı ağrıyan çocuklarda idrar yolları sorunu olabilir. Çocuk sık sık idrar yapma ihtiyacı duyuyor, idrarını yaptıktan sonra yine çişim geldi diyor ise bu durumda idrar yolları ile ilgili bir problem (idrar torbası enfeksiyonları, idrar yolu iltihapları, üriner sistem enfeksiyonları, böbrek taşları gibi) durumlar söz konusu olabilir.

Gaz sorunlarına bağlı karın ağrısı: Özellikle bebeklerde kolik gazı genellikle 3 aylıktan daha küçük yaşta ağlama ile birlikte aralıklı olarak görülen karın ağrısı sebeplerinden biridir. Kolik ağrısı ani başlar ve saatler boyunca sürebilir.

Apandisite bağlı karın ağrısı: Apandisit (apandis iltihabı) çocukluk çağındaki en yaygın cerrahi işlem uygulanan, travmalar dışında akut karın ağrısı nedenlerindendir. 9-12 yaşlar arasında ve erkek çocuklarda daha sık görülür.

Gıda zehirlenmesine bağlı karın ağrısı: Tavuk, balık, mayonez, süt ile yapılan tatlılar, içinde krema bulunan tatlılar en sık gıda zehirlenmesine sebep olan gıdalardır ve gıda zehirlenmesi nedeniyle karın ağrısı, kusma, ishal gibi durumlar da görülebilir. Çocuk besini yedikten 2 saat veya 2 gün sonra bu belirtiler ortaya çıkabilir.

Bağırsak tıkanmasına bağlı karın ağrısı: Bağırsak tıkanıklığı genellikle acillik arz eden karın ağrısı sebeplerindendir. Bağırsak tıkanması sorunu olan çocukta karın ağrısına sarı-yeşil safralı kusma, karın şişkinliği, gaz ve dışkılama zorluğu gibi belirtiler de eşlik eder.

Mide ülserine bağlı karın ağrısı: Mide kısmında ağrı, yanma gibi şikayetlerin yanı sıra sabah ve gece karın ağrısı daha şiddetli hissedilebilir.

Gastroözofageal reflüye bağlı karın ağrısı: Reflü genellikle yemek borusu ile mide arasında ağrıya sebep olur ve bu ağrılara kusma da eşlik edebilir.

Hepatite bağlı karın ağrısı: Hepatit genellikle virüslerden meydana gelir ve karın ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, sarılık gibi şikayetler ile kendini gösterebilir.

Kadın hastalıklarına bağlı karın ağrısı: Ergenlik çağına gelmiş kızlarda adet dönemine bağlı karın ağrıları ve yumurtlama dönemi ağrıları olabilir. Bazen vajinal mantar enfeksiyonlarına bağlı da kız çocuklarında karın ağrıları görülebilir.

Strese bağlı karın ağrısı: Tekrarlayan karın ağrısı sendromu en sık 10-12 yaşları arasında ve kızlarda daha sık görülür ve bu çocuklar daha çok stresli durumlar sonrası doktora başvururlar.

Psikolojik etkenlere bağlı karın ağrısı: Çocuklar psikolojik olarak da karın ağrısı olduğunu söyleyebilirler. Psikolojik karın ağrısı olan çocuk, karnının neresinde ağrı olduğunu tarif edemez ve genel durumu daha iyidir.

Karın ağrısına neden olan diğer hastalıklar;

 • Pankreatit (pankreas iltihabı),
 • İntaraabdominal kitleler,
 • Portal hipertansiyon,
 • Meckel divertikülü,
 • Pilor stenozu,
 • İnkarsere herni,
 • Malrotasyon ve volvulus,
 • Sarılık,
 • Besin alerjileri,
 • Gastrointestinal sistem kanamaları,
 • Helikobakter pilori gastriti,
 • Kistik fibrozis,
 • İntestinal lenfoma,
 • Kolon (bağırsak) polipleri,
 • İrritabl bağırsak sendromu,
 • Bağırsak enfeksiyonları,
 • Bağırsak kurtları,
 • Bağırsak mantarları,
 • Kronik kabızlık, ishal, 
 • Crohn hastalığı,
 • Ülseratif kolit,
 • Çölyak hastalığı,
 • Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı,
 • Henoch-Schönlein purpurası,
 • Herediter anjiyonörotik ödem,
 • Orak hücreli anemi,
 • Akut romatizmal ateş,
 • Abdominal epilepsi,
 • Diyabetis mellitus,
 • Hiperoaratiroidi,
 • Endometriozis,
 • Pelvik enflamatuar hastalık,
 • Hiperkalsiüri,
 • Hidronefroz,
 • Pyelonefrit,
 • Taş hastalığı,
 • Üretropelvik tıkanıklık.

Çocuklarda hangi yiyecekler karın ağrısına neden olur?

Çocukların çok sevdiği şekerler, çikolatalar, gazlı içeceklerin çok fazla tüketilmesi, kızartmalar, mayonezli yiyecekler, tavuklu yemeklerin uzun süre durması nedeniyle bakterilere bağlı çocuklarda karın ağrısı olabilir.

Çocukların yediği gıdaları mümkün olduğunca taze hazırlamak, gazlı içeceklerin yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran vermek daha doğru olur. Yine çocukların çikolatalar, şekerlemeler, bisküviler gibi besinlerden mümkün olduğunca daha seyrek tüketmesi de önemlidir.

Çocuklarda karın ağrısının nedeni nasıl anlaşılır?

Çocuklarda ani başlayan karın ağrılarında beraberinde bulantı, kusma varsa 6-12 saat geçmesine rağmen karın ağrısı geçmiyorsa çocuk mutlaka doktora götürülmelidir.

Çocuklardaki karın ağrısı tanısı, doktorun yapacağı iyi bir fizik muayenede karın içerisindeki hangi organın tutulmuş olabileceğine dair bilgi verecektir. Muayeneden alınan bilgiye göre gerekli kan testleri, idrar testleri ve gerekirse ultrason, akciğer grafisi, karın bölgesi grafisi, bilgisayarlı tomografi istenebilir. Çok gereken durumlarda endoskopik yöntemler, uzun süreli özofagus pH izlemi, endoskopi, kolonoskopi gibi yöntemler de kullanılabilir. Ayrıca Helikobakter pilori enfeksiyonu için serolojik (IgG), üre nefes testi, fekal antijen aranması gibi testlerde yapılabilir. Bu veriler doğrultusunda karın ağrısının tedavi planı yapılır. 

Çocuklarda karın ağrısı nasıl teşhis edilir

Çocuklarda karın ağrısı nasıl teşhis edilir

Çocuğun karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısı ile birlikte mide bulantısı, kusma, ishal, ateş yüksekliği gibi şikayetler de varsa çocuğun durumunu önemsemek gerekir fakat bu ağrı çok şiddetli değilse, gazdan ya da yediği bir şeyden kaynaklanan bir ağrıysa çok sıcak olmayan bir sıcak su torbasının bir havluya sarılarak çocuğun karnına konulması, ayaklarının sıcak tutulması, çocuğun bağırsak bölgesinin karnın üzerinden sağdan sola masaj yapılması fayda sağlayabilir.

Çocukların karnı ağrıdığında sıcak su torbası ve masaj gibi yöntemler bebeklerin gaz sancılarında fayda sağlayabileceği gibi, daha ciddi sorunlardan veya hastalıklardan kaynaklanan karın ağrılarında bu yöntemi uygulamak doğru olmayabilir, çünkü karın ağrısı bu yöntemler ile azalırsa hastalığın teşhisi de gecikir.

Bu tür durumlar göz önünde bulundurulmalı ve sık sık karnı ağrıyan veya şiddetli karnı ağrıyan çocuk mutlaka doktora götürülmelidir. Bu yöntemler her ne kadar evde uygulanabilse de enfeksiyonlar ile ilgili karın ağrılarında da sıcak kompresler uygulamak doğru olmaz.

Çocuklarda karın ağrısı tedavisi

Çocuk karın ağrısı şikayetiyle doktora götürüldüğünde doktorun bunu dikkate alması gerekir. Tedavi planı yapılmadan önce çocuğun psikolojik durumunun göz önünde bulundurulması önemlidir, fakat karın ağrısını psikolojik deyip geçiştirmeden önce çocuğun genel durumunun da dikkate alınması gerekir.

Doktor, çocuğun karın ağrısının nedeni belli olduktan sonra nedene yönelik ilaç tedavileri, serum tedavileri veya gereken durumlarda cerrahi tedavi  için gerekli bilgiyi aileye verecektir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda ülseratif kolit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Çocuklarda irritabl bağırsak sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Çocuklarda Akdeniz ateşi hastalığı belirtileri
 5. Giardiyazis nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git