Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocukların Kalbinde Üfürüm Neden Olur?

Kalp üfürümü teknik olarak basit bir ifade ile kalp vuruları arasındaki bir sestir. Doktorunuz kalbi dinlerken lub-dub, lub-dub, lub-dub şeklinde kalp seslerini duyar.

Çocuklarda kalpte üfürüm nedir?

Kalp üfürümü teknik olarak basit bir ifade ile kalp vuruları arasındaki bir sestir. Doktorunuz kalbi dinlerken lub-dub, lub-dub, lub-dub şeklinde kalp seslerini duyar. Sıklıkla bu lub ile dub ve dub ile lub arasındaki boşluk sessizdir. Eğer bu boşluklarda herhangi bir ses duyulur ise üfürüm olarak adlandırılır.

Üfürüm kelimesi aileyi heyecanlandırsa da, üfürümler çocuklarda son derece yaygındır ve çoğunlukla normaldir. Bu üfürümlere çoğu kez masum üfürüm denir ve basitçe kanın kalp içindeki akışı sırasında ortaya çıkarlar.

Masum üfürümler genellikle ateşli hastalıklar sırasında veya hiç bir neden olmadan meydana çıkabilen şiddeti düşük müzikal karakterlerdeki seslerdir. İki ile sekiz yaş arasındaki çocukların en az yüzde ellisinde masum üfürüm duyulabilir.

Bununla birlikte ilk altı ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum değildir ve çocuk kalp hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Çocukların kalbinde üfürüm belirtileri

Çocuklarda kalp üfürümü belirtileri

Çocuklarda kalp üfürümü belirtileri

 1. Kalpte üfürüm genelde bir hastalık olarak algılanmakla birlikte, aslında üfürüm bir muayene bulgusudur.
 2. Kalpte üfürüm doktorun muayene sırasında duyduğu kalbin normal seslerinden farklı bir sestir.
 3. Üfürüm bir kalp hastalığına işaret edebilir ya da masum üfürüm olabilir.
 4. Kalp hastalığına ait üfürümlerde hastalığın diğer belirtileri tanıda yardımcı olur.
 5. Bebeğiniz derisindeki renk değişikliği (maviye dönme), solunumu ve beslenme güçlükleri açısından gözlem altında tutulmalıdır.
 6. Büyük çocuklarda kalp hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, sık hastalanma, kalp hastalıklarına bağlı renk değişimleri (morarma) gibi belirtiler görülebilir.

Kalp üfürümlerinin nedeni nasıl teşhis edilir?

Çocuklarda kalpte üfürüm doktor muayenesinde kalbin dinlenmesi esnasında duyulan sesler ile teşhis edilir. Çocuğun standart muayeneleri yapılırken çocuğun gelişiminde bir anormallik yok ve üfürümün masum üfürüm olduğu ve sonradan çıkan bir üfürüm olduğu söz konusu ise emin olunması için akciğer filmi, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) gibi tetkikler yapılabilir. 

Bu durumu çocuğu takip eden doktor izleyebilir fakat çocuktaki üfürümün kesin nedenini öğrenmek için çocuk kardiyoloji uzmanına gitmek ve daha derin tetkikler yaptırmak gerekebilir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra cidi bir kalp hastalığı var ise tedavi ve takip hastalığa göre planlanır. 

Çocuklarda kalp üfürümü tedavisi

Çocuklarda üfürümler masum üfürüm ise hiç bir tedavi ve takibe gerek duyulmaz iken, bu üfürümler genellikle sekiz yaş civarında kendiliğinden düzelirler.

Masum üfürümlerde çocuğun yaşantısında herhangi bir kısıtlama yapmaya gerek yoktur fakat hastalığa ait üfürümler devam eder ise hastalık acil tedavi gerektirebilir ya da gerektirmeyebilir. Çocuklardaki üfürüm tedavisinde bu bulgunun tedavisi değil sebep olan hastalığın tedavisi yapılır.

Örneğin kalp deliği nedeni ile üfürüm duyuluyor ise deliğin ameliyat ile kapatılmasından sonra üfürüm sorunu da ortadan kalkar. Eğer üfürüm damar darlığından kaynaklanıyor ise balon tedavisi ile damar açıldıktan sonra üfürüm tam olarak geçmese bile azalır.

Çocukların kalbindeki üfürüm sorununda önemli olan hastalığın takibinin yapılmasıdır.

Kalp üfürümleri çocuklara zarar verir mi?

Çocuklardaki üfürümlerin geneli masum üfürümlerdir fakat üfürüm herhangi bir kalp hastalığına bağlı oluşuyor ise hastalığın ciddiyetine göre tehlike yaratabilir.

Çocuklarda yaş guruplarına göre üfürümün bir kalp hastalığı olabileceğini düşündürmesi söz konusu olabilir.

Örneğin yeni doğan bir bebekte bazen kalp hastalığı ciddi bile olsa üfürüm duyulmayabilir. Kalpte üfürüm daha çok süt çocuklarında veya daha büyük çocuklarda muayene bulgusu olabilir. Çocuklarda kalpte üfürüm sorununda hastalığın ciddiyetine göre zamana bırakılabilir ya da acil tedavi edilmesi gerekebilir.

Çocuklarda masum üfürümler neden olur?

Masum üfürümler herhangi bir hastalık olmadan da duyulan üfürümlerdir. İki ile sekiz yaş arasındaki çocuklarda % 50-70 arasında duyulabilen üfürümlerdir. Masum üfürümlerin genelde kalbe zararları olmadığı gibi herhangi bir tedavi veya takibi gerekmez.

Masum üfürümü olan çocuklar zorlanmadan spor yapabilir ve sporcu, yarışmacı olabilirler fakat önemli olan nokta üfürümün masum mu, bir kalp hastalığına bağlı mı yoksa başka bir sistemik hastalığın bulgusu mu bunların doğru tanınması gerekir.

Masum üfürüm çocuklarda belli bir nedene bağlı olmadan da çocuklarda duyulabilir. Örneğin geçirilen herhangi bir ağır travmaya bağlı durumlarda, gribal enfeksiyonlarda, soğuk algınlığında, heyecanlanma anında, çocuk koştuktan sonra gibi benzeri durumlarda şiddeti hafif olan ve çocuğun gelişiminde anormallik olmayan üfürümler genelde masum üfürümlerdir. 

Kalbinde üfürüm olan çocuklarda nelere dikkat etmeli?

 1. Çocuklarda kalpte üfürüm bir muayene bulgusudur ve üfürüm duyulduğunda ailenin haberi olması önemlidir.
 2. Üfürümün masum ya da bir hastalığa bağlı olup olmadığını anlamak amacı ile çocuk kardiyoloğuna başvurmak ve üfürümün önemli bir üfürüm mü yoksa masum üfürüm mü olup olmadığını anlamak gerekir.
 3. Üfürümün teşhisi konulduktan sonra üfürüm masum üfürüm ise çocuğun hayatında herhangi bir kısıtlama gerekmez ve her türlü spor ve yarışma gibi aktivitelere katılabilir ve normal sağlıklı çocuklar gibi günlük yaşantısına devam edebilir.
 4. Üfürüm başka bir kalp hastalığına veya sistemik bir hastalığa bağlı gelişmiş ise neden olan faktöre göre tedavisi ve takbibi gerekir ve altta yatan hastalığın tipine göre gerekli olan önlemler çocuğun doktoruna mutlaka sorulmalıdır.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda kalp çarpıntısı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Çocuklarda kalp yetmezliği nedenleri ve tedavisi
 3. Çocuklarda infektif endokardit nedenleri ve tedavisi
 4. Çocuklarda ve bebeklerde kalp deliği nedenleri ve tedavisi
 5. Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları neden olur
 6. Çocuklarda aritmi nedenleri ve tedavisi
 7. Hipoplastik sol kalp sendromu nedenleri ve tedavisi

73 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git