Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Kalp Damar – Koroner Arter Hastalığı Olur mu?

Çocukluk çağında yetişkinlerden farklı olarak, koroner arter hastalığı ile ilgili nedenler doğumsal ve nadir olarak görülür.

Çocuklarda kalp damar hastalıklarına neden olan faktörler

Çocukluk çağında yetişkinlerden farklı olarak koroner arter hastalığı ile ilgili nedenler doğumsal ve nadir olarak görülür. Bunun yanı sıra günümüz beslenme koşulları ve genetik yatkınlık gibi ekenler de çocuklarda koroner arter hastalıklarına neden olabilir. 

Kanda bazı yağların yükselmesine bağlı koroner arterlerin erken damar sertleşmesi bulunan çocuklarda, aile öyküsü (genetik) faktörleri olan çocuklarda ve fiziksel muayenede obez ve ksantomları görülen çocuklarda koroner arter hastalığı araştırılmalıdır. 

Çocuklarda kawasaki hastalığına bağlı kalp damar hastalığı : Kavasaki hastalığının akut seyri sırasında koroner arter duvarlarında zayıflama kabarcık veya balonlaşma oluşması sebebi ile koroner dolaşım bozulabilir ve buna bağlı olarak çocuklarda kalp damar hastalıkları veya sorunları, kalp hastalığı belirtileri ortaya çıkabilir. 

Çocuklarda büyük damar transpozisyonuna bağlı kalp damar hastalığı : Bu bozuklukta aort damarı sağ ventrikülden ve pulmoner arter sol ventrikülden çıkar. Böylece iki ayrı dolaşım sistemi oluşur. Büyük damar transpozisyonu çoğunlukla patent duktus arteriozus (PDA), ventriküler septal defekt (VSD) ve atriyal septal defekt (ASD) gibi kalp hastalıkları ile birlikte görülür. 

Çocuklarda turunkus arteriozus’a bağlı kalp damar hastalığı : Embriyonik süreçte pulmoner arter ve aorta birbirinden ayrılmada başarısız kalır ve her iki ventrikülden sistemik ve pulmoner dolaşımı sağlayan iki arter yerine tek arter çıkar ve bu durum turunkus arteriozus olarak adlandırılır. Çoğunlukla bu duruma eşlik eden büyük bir ventriküler septal defekt (kalp deliği) vardır. 

Çocuklarda sol koroner arter anomalisine bağlı kalp damar hastalığı : Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner areter anomalisi nadir görülen ancak ciddi bir doğumsal kalp defektidir. Bu bozukluk çocukta konjestif kalp yetmezliğine neden olur ve buna bağlı belirtiler meydana gelir. Sol koroner arter anomalisinin kesin tedavisi genellikle cerrahidir.

Çocuklarda Eisanmenger sendromuna bağlı kalp damar hastalığı : Ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt ve patent duktus arteriozus gibi doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi geciktiğinde pulmoner arter direncinde artma, damara yakın kaslarda hipertrofi ve bağ dokusunda artma meydana gelir. Bu oluşumlar nedeni ile damar esnekliği kaybolur ve pulmoner yetmezlik meydana gelir.

Çocuklarda kalp damar hastalığı nedenleri

Çocuklarda kalp damar hastalığı nedenleri

Çocuklarda kalp damar hastalıklarının belirtileri

Çocuklarda kawasaki hastalığına bağlı kalp hastalığı belirtileri : Kawasaki hastalığına bağlı çocuklarda koroner arter genişlemesi olabilir. Kalp damarlarının akımı bozulur ve kalp ritim bozuklukları ortaya çıkar. Kawasaki hastalığının teşhisi gecikir ise bu çocuklarda damarların yapısı bozulabileceği için erken yaşlarda bile kalp krizi riski olabilir.

Çocuklarda büyük damar transpozisyonuna bağlı kalp hastalığı belirtileri : Yeni doğan döneminde siyanoz (morarma) ve egzersiz sırasında oksijen yetmezliği atakları görülür. Doğumdan itibaren kalp yetmezliği başlayabilir ve buna bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu çocuklarda doğumdan birkaç hafta sonra kalp büyümesi (kardiyomegali) ortaya çıkabilir ve bu duruma bağlı belirtiler görülebilir. Daha büyük çocuklarda çomak parmak, gelişme geriliği, solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık, polisitemi ve tromboembolik durumlar gibi belirtiler büyük damar transpozisyonu belirtileri arasındadır.

Çocuklarda turunkus arteriozus’a bağlı kalp hastalığı belirtileri : Bu çocukların genelinde morarma ve konjestif kalp yetmezliği vardır. Turunkus arteriozus’lu çocuklarda taşikardi (hızlı kalp atımı), çabuk yorulma, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner arterlerin büyüklüğüne bağlı olarak ciddi pulmoner ödem, solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel endokardit ve tedavisi geciken hastalarda kalp yetmezliğine bağlı ölüm gelişmesi gibi belirtiler görülebilmektedir.

Çocuklarda Eisanmenger sendromuna bağlı kalp hastalığı belirtileri : Bu çocuklarda nefes darlığı, morarma, beslenme güçlüğü, çabuk yorulma, çömelme polisitemi, çomak parmak, ventrikül hipertrofisi gibi belirtiler ortaya çıkar.

Çocuklarda kalp damar hastalığı tedavisi

Çocuklarda görülen kalp damar hastalıklarının veya doğumsal bozuklukların tedavisi bu duruma neden olan faktöre göre değişir. Yani nedene yönelik, gelişen komplikasyonlara yönelik, ilaç tedavileri, düzenli takip ve/veya cerrahi tedaviler uygulanır.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Hipoplastik sol kalp sendromu nedenleri ve tedavisi
  2. Çocuklarda kolesterol bozuklukları nedenleri ve tedavisi
  3. Patent duktus areteriozus nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda infektif endokardit nedenleri ve tedavisi
  5. Çocuklarda kalp romatizması nedenleri ve tedavisi
  6. Kalp hastası çocuklar nasıl beslenmeli

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git