Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Kalça Bozuklukları (Anomalileri) Neden Olur?

Çocuklarda doğumsal kalça çıkığı, femur başının avasküler nekrozu, femur epifizinde kayma gibi durumlar kalçada sık rastlanan bozukluklardır.

Çocuklarda sık görülen kalça anomalileri

Çocuklarda doğumsal kalça çıkığı, femur başının avasküler nekrozu, femur epifizinde kayma gibi durumlar kalçada sık rastlanan bozukluklardır. Çocuklarda Septik artrit gibi enfeksiyonlar ya da Toksik sinovit de kalçaya zarar verebilen durumlar arasındadır.

Çocuklarda kalça hastalıkları türleri

Çocuklarda meydana gelen farklı bozukluklar, kalça ekleminde değişik sorunlar meydana getirmektedir.

Doğumsal kalça çıkığı nedir? : Doğumsal kalça displazisi adı da verilen bu sorun doğum anından itibaren bulunabilir ya da doğumdan hemen sonra gelişebilir. Bu sorunda bebeğin bacağının üst kısmını oluşturan kemiğin (femur) başı kalça eklemine iyi yerleşmemiştir. Kemik başı eklemin tamamen dışında yer alabilir ya da çocuğun bacağının hareket ettirilmesi ile kolaylıkla eklem içine ve dışına doğru hareket edebilir.

Femur başının avasküler nekrozu nedir? : Femur başındaki kemik hücreleri bölgeye olan kan akımındaki azalmaya bağlı olarak ölmeye başlar. Oarak hücreli anemi gibi femura kan sağlayan damarları etkileyen hastalıklar avasküler nekroza neden olabilir. Uzun süreli kortikosteroid ilaç kullanımı da bu soruna yol açabilir. Özellikle kortikosteroid kullanımında bu hastalığın gelişme olasılığı doktor ile konuşulmalıdır.

Femoral epifizde kayma nedir? : Femurun başında kemiğin büyüme bölgesi olan epifız bölgesi anormal bir konuma kaymıştır. Femur büyüdükçe epifız kemikten ayrılmaya başlar ve bu bölgedeki kemik dokusu zayıflar. Nadir rastlanan bu sorunda erken ergenlik döneminde büyüme hormonunun kemiğe olan etkileri etken olarak düşünülmektedir. Genelde 11-13 yaşlarındaki aşırı kilolu çocuklarda rastlanmaktadır. Ayrıca spor yaralanmaları ya da düşmeler de epifizin yerinin kaymasına yol açabilir.

Çocuklarda kalça anomalileri belirtileri

Çocuklarda kalça bozuklukları farklılık gösterdiği için belirtileri de farklılık gösterir.

Doğumsal kalça çıkığı belirtileri : Yenidoğanda doğumsal kalça çıkığının saptanması kolay olmayabilir. Bebeğin bacaklarından birinin hareket etmesinde güçlük ya da bebeğin bacaklarındaki yağ kıvrımlarının simetrik olmayışı dikkat çekebilir. Genelde 3’üncü ay civarında bebeğin bacakları yan yana getirildiğinde eşit uzunlukta görünmezler. Bebeğin altı değiştirilirken bacakların ayrılması da güçleşmiştir. Bebek büyüyüp yürümeye başladıkça kalça çıkığı ve bacaklardan birinin kısalığı nedeni ile bir tarafa eğilerek yürüdüğü dikkat çekmeye başlar.

Avasküler nekroz belirtileri : Avasküler nekrozda nekrozun geliştiği tarafta ağrı ve eklem sertleşmesi görülür. Ayrıca çocuğun o taraftaki eklemi hareket ettirmesi de güçleşmiştir.

Femur epifiz kayması belirtileri : Femur epifiz kaymasında ise yine topallama ve dizde ağrı görülebilir. Çocuğun bacağı dışarı doğru dönebilir ya da çocuk bacağını tam olarak hareket ettiremeyebilir.

Çocuklarda kalça anomalileri teşhisi ve tedavisi

Doğumsal kalça çıkığı teşhisi ve tedavisi : Doğumsal kalça çıkığının doğumdan hemen sonra tanınıp tedavi edilmesi ile bacak boyunda kısalık, topallama, ağrı ve skolyoz gibi komplikasyonların önlenmesi mümkündür. Doktor her görüşmede bebeğin bacaklarını muayene eder ve çıkık olup olmadığını değerlendirir. Ailede kalça çıkığı öyküsü var ise, bebek ayakları önde gelecek şekilde doğmuş ise ve bebek kız ise doğumsal kalça çıkığı riski artmaktadır. Muayene sırasında eklemde çıkık olduğu saptanır ise veya bacak uzunluğu ya da kalça kıvrımlarında asimetri fark edilir ise ortopediste başvurulması gerekir.

Kalça çıkığı ile doğan çocuklarda femur kalça ekleminin içinden çıkmıştır. Tedavi için doktor eli ile eklemi yerleştirme yöntemine baş vurur. Ortopedist bebeğin femurunu yerine yerleştirerek kalça eklemini pelvik askısı adı verilen bir askı ile, alçı ya da bir diğer protez ile sabit hale getirir. 3 aylığa kadar olan bebekler için genelde bacağın alt kısmı da sabit hale getirilmektedir. Kemikte şekil bozukluğu var ise, çıkık erken dönemde tedavi edilmemiş ya da askı tedavisi başarısız kalmış ise cerrahi tedavi gerekebilir.

Avasküler nekroz teşhisi ve tedavisi : Avasküler nekroz tanısında radyonüklit tarama, manyetik rezonans görüntüleme ya da röntgen incelemesi kullanılmaktadır. Doktor ayrıca ağrı ve şişme için ilaç ve kalça hareketlerini tam hale getirmek için fizik tedavi de önerebilir. Cerrahi tedavi de avasküler nekrozun tedavisinde gerekebilir. Eğer nekroz erken dönemde tespit edilir ise ölü kemik dokusunun bir kısmının çıkarılarak yerine yeni kemik yerleştirildiği bir ameliyat da uygulanabilir. İleri evrelerde ise tüm kalça ekleminin değiştirilmesi gerekebilir. Leeg hastalığı olarak bilinen bir tür nekrozda ise iyileşme kendiliğinden olabilir.

Epifiz kayması teşhisi ve tedavisi : Epifız kaymasında ise tedavi cerrahidir. Kayan epifız, yerine yerleştirilir ve metal çiviler ile sabitleştirilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda kalça displazisi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Çocuklarda kırık oluşumu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Çocuklarda büyüme ağrıları nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Legg hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Çocuklarda çarpık ayak nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git