Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda İşitme Kaybı Belirtileri ve Tedavisi

Seslerin kısmen ya da tamamen duyulamaması durumuna işitme kaybı adı verilir. İşitme kayıpları geçici ya da kalıcı olabilir ve bir kulakta ya da iki kulakta birden işitme kaybı görülebilir.

Çocuklarda işitme kaybı (sağırlık) neden olur?

Seslerin kısmen ya da tamamen duyulamaması durumuna işitme kaybı adı verilir. İşitme kayıpları geçici ya da kalıcı olabilir ve bir kulakta ya da iki kulakta birden işitme kaybı görülebilir. Her iki kulakta kalıcı ve tam işitme kaybı görülmesi nadirdir ve genelde her iki kulakta oluşan işitme kaybına doğumsal olarak rastlanır.

Ses dalgaları dış kulaktan kulak kanalı yolu ile kulak zarına ulaşır ve zarı titreştirir. Kulak zarından kalkan titreşimler orta kulağa gelerek orada yer alan üç küçük kemiği hareket ettirir. Bu hareket de sesi iç kulak zarına iletir. İç kulak zarına gelen ses dalgaları burada elektrik iletilerine dönüşür ve daha sonra da ses siniri aracılığı ile beyne iletilir.

Çocuklarda geçici işitme kaybının en sık nedeni orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bu durumda orta kulakta sıvı birikmiştir. Biriken sıvı, ses dalgalarının kulak içinde iletilmesini engellemektedir. Okula başlayan her dört çocuktan birinde önceden geçirilmiş orta kulak enfeksiyonu öyküsü bulunmaktadır.

İşitme kaybı tipleri

İki tip işitme kaybı mevcuttur ve ileti tipi ve sinirsel tip işitme kaybı şeklinde değerlendirilir.

İleti tipi işitme kaybı nedir? : İleti tipi işitme kayıplardan dış kulaktan iç kulağa sesin iletilmesini engelleyen bir etken sorumludur. Kulakta oluşan buşonlar, tıkanmalar, kulak zarının zedelenmesi ve orta kulaktaki kemiklerden birinin zedelenmesi ileti tipi işitme kaybı oluşturur.

Sinirsel tip işitme kaybı nedir? : Sinirsel tip işitme kaybında iç kulağa gelen ses dalgalarının beyne iletilememesi söz konusudur. Buna iç kulaktaki yapıların ya da sinirlerin hasarı neden olabilir ve sorun doğumsal ya da edinsel olabilir. Doğumsal sinirsel tip işitme kaybı nadir görülür. İç kulak hasarlarının nedenleri kalıtsal olabileceği gibi genellikle doğum öncesinde oluşabilir ya da yüksek seslere maruz kalma, viral enfeksiyonlar ve bazı antibiyotikler gibi ilaçların kullanılması ile daha sonraki yaşlarda oluşabilir. Akustik sinirdeki tümörler ya da bakteriyel menejit gibi enfeksiyonlar da sinir hasarına yol açabilir.

Çocuklarda işitme kaybı belirtileri

Çocuklarda işitme kaybı hafif ya da ileri düzeyde olabilir. Bebeklerde işitme kaybının ilk belirtisi bebeğin çevredeki seslere başını döndürerek tepki vermemesidir. Bebeğin konuşma sesleri çıkarması gecikmiştir. Tam işitme kaybı olan bebeklerin konuşmayı öğrenmesi imkansız olmasa da hayli güçtür.

Sesleri duymada yaşanan zorluğun yanı sıra çocuğun kulaklarında çınlama, ağrı, baş dönmesi ya da denge kaybı olabilir. Çocuğun seslere yalnız bir tarafa bakarak tepki verdiği ya da kişilere sık sık soru sorduğu izlenir. Çocuğun konuşmayı sürdürmesi zorlaşmaya başlar. Tam işitme kaybı olan çocuk hiçbir ses duyamaz. Bazen fiziksel nesnelerin yaydığı ses dalgalarının titreşimlerini yerde ve duvarlarda hissedebilir ya da çok düşük tondaki sesleri işitebilir. Ancak normal konuşma seslerini işitemediğinden konuşması ileri derecede zordur.

Çocuklarda işitme kaybı teşhisi

Çocuğun işitme kaybı konuşmasını ve okul başarısını belirgin olarak etkileyebileceğinden çocuktaki işitme kaybı belirtilerini hemen çocuğun doktoruna iletmek gerekir. Bu durumda doktor aileyi bir kulak-burun-boğaz uzmanına sevk eder ve kulak-burun-boğaz uzmanı çocuğun kulaklarını ve işitmesini değerlendirir.

Çocuklarda işitme kaybı tedavisi

Çocukta işitme kaybına neden olan ve kulak kanalında yer alan bir buşon (kulak kiri) ise doktor bunu temizleme yoluna gider. Enfeksiyon var ise antibiyotik kullanımı gerekebilir. Kulakta sıvı birikimi durumunda bunun cerrahi olarak boşaltılması uygundur. Kulak zarında delinme kendiliğinden iyileşebilir. Ancak iyileşme olmaz ise cerrahi düzeltme gerekebilir. Ciddi işitme kayıplarında çocuğun işitme cihazı kullanması gerekebilir. Bazı tür sinirsel tip işitme kayıplarında doktor koklear implant tedavi yöntemini önerebilir. Çocuğun ayrıca konuşma terapisi, dudak okuma dersleri, işaret dili eğitimi ve okulda özel eğitim alması gerekebilir.

İşitme cihazları nasıl çalışır?

İşitme cihazı pille çalışan ve çocuğun işitmesine yarayan elektronik bir cihazdır. Alet bir mikrofon yardımı ile sesleri toplamakta, bu sesleri yükseltmekte ve sonra bunları elektriksel bir iletiye dönüştürmektedir. Ses yükseltici kısım (amplifikatör) akımı artırmakta ve akımı tekrar büyüten bir diğer parçaya aktarmaktadır. Çocuk işitme cihazını kullanırken ses şiddetini azaltıp artırabilir.

Koklear implant nedir?

Koklear implant ciddi sinirsel tip işitme kaybı olan çocukların iç kulaklarına yerleştirilen bir elektronik cihazdır. Böylece çocuğun konuşma seslerini daha iyi ayırt etmesi amaçlanır. Çevredeki sesler bir mikrofon aracılığı ile toplanır ve konuşma işlemcisi denen bir başka parçaya gönderilir. Burada da sesler elektronik sinyallere dönüştürülür. Bu sinyaller kulağın arkasına konulan bir transmittere, oradan da implante edilen bir alıcı/uyarıcıya gitmektedir. Daha sonra bu ileti kokleaya (iç kulakta yer alan ve ses dalgalarını sinir iletisine dönüştüren organ) iletilmektedir. Koklear implant, işitme cihazının yaptığı gibi sesi büyütmez ama sinir liflerini uyararak ses bilgilerinin hazırlanmasını sağlar.

Kulak hastalıkları ile ilgili benzer sağık yazıları

  1. Doğumsal kulak bozuklukları nedenleri ve belirtileri
  2. Kulakta sıvı toplanması nedenleri ve belirtileri
  3. Kulak tıkanıklığı nedenleri ve belirtileri
  4. Çocuklarda orta kulak iltihabı nedenleri ve tedavisi
  5. Çocuklarda kulak ağrısı nedeleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git