Hastalıklar ve Tedaviler

Çocuklarda İnmemiş Testis Nedir? (Kriptorşidizm)

İnmemiş testis çocukluk çağının en sık karşılaşılan erkek genital sistem anomalisidir. Kriptorşidizm Yunanca cryptos (gizli) ve orchis (testis veya yumurtalık) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Testis lerin birinin ya da her ikisinin birden skrotumda (yumurtalık torbasında) yer almasıdır. Kısacası tetislerin birinin ya da ikisininde boş olması durumudur. Testisler halk arasında anılan ismi ile yumurtalıklar, hem erkek olarak gelişmeyi sağlayan hormonların salgılanmasında hemde çocuk sahibi olmanın sağlanmasında görev alırlar.

İnmemiş testis belirtileri ve tedavisi

İnmemiş testis çocukluk çağının en sık karşılaşılan erkek genital sistem anomalisidir. Kriptorşidizm Yunanca cryptos (gizli) ve orchis (testis veya yumurtalık) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Testis lerin birinin ya da her ikisinin birden skrotumda (yumurtalık torbasında) yer almasıdır. Kısacası tetislerin birinin ya da ikisininde boş olması durumudur. Testisler halk arasında anılan ismi ile yumurtalıklar, hem erkek olarak gelişmeyi sağlayan hormonların salgılanmasında hemde çocuk sahibi olmanın sağlanmasında görev alırlar.

Normalde iki adet olan testislerin normal fonksiyonlarını görebilmeleri için, karın dışında daha düşük ısılı bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle bebeğin oluşum aşamasında, karında bulunan testisler bazı hormonların ve mekanik faktörlerin etkisi ile kasık kanalı yolundan genital bölgedeki skrotum (yumurta torbası) adı verilen yuvalarına inerler. Testislerin karın içinden skrotuma yerleşmeye kadar süren yolculuğu tamamlayamayıp, skrotum dışında bir yere yerleşmesine ”inmemiş testis” denir.

İnmemiş testis (kriptorşidizm) tipleri

İnmemiş testis (kriptorşidizm) farklı tiplerde görülebilir. Örneğin, anorşidi, retraktil testis (testis göçü), ektopik testis ve inmemiş testis tipleri şeklinde gelişebilir.

Anorşidi tip kriptorşidizm : Testisin kanjenital (doğuştan) olarak olmamasına verilen addır. Bu vakaların % 8’inde bu durum tek testiste görülür. Bu durumda erkek eksternal genitalyasının gelişmesini, fötal testisin stimülasyonu sağladığı için bileteral yani her iki testisin olmaması durumunda çocuğun dış cinsiyet organları dişi görünüme sahiptir. Anorşidiyi palpe edilemeyen inmemiş testisten ayırt etmenin tek yolu cerrahi bir operasyon ile spermatik arterin kör olarak sonlandığının gösterilmesidir. Ayrıca bu durum insan korionik gonadotropin (hCG) testi ile de ayırıcı tanı konulabilir. Herhangi bir görüntü yöntemine bakılarak anorşidiye karar verilmez.

Ektopik testis tipi kriptorşidizm : Testisin normal iniş yolunu takip ederek inguinal kanaldan (kasık kanalı) geçerek eksternal ringden çıktıktan sonra, skrotum kısmında başka bir yere giderek yerleşmesi durumuna ektopik testis denir. Ektopik testis, suprapubik bölgede cilt altında, perinede (makat ile penis kökü arasında bulunan bölge), uyluk iç yüzeyinde, penisin kök kısmında veya karşı skrotum içinde yerleşebilir. En sık karşılaşılan ektopik testis yerleşimi suprapubik bölgeye yerleşim gösteren şeklidir.

Retraktil testis (göçmen testis) tipi kriptorşidizm : Kremaster kası (testisleri soğuktan korumak amacı ile, soğuk havalarda testisleri karın kısmına doğru çeken kaslar) çocuklarda erişkinlere oranla daha fazla gelişmiştir. Bu nedenle uyluğun, perinenin uyarılması sonucu ya da soğuğun etkisi ile ortaya çıkan kremasterik refleks çocuklarda daha belirgin haldedir. Bu refleks söz konusu uyaranlar ile testisin yukarı doğru çekilmesine neden olur. Retraktil testis denen bu durumda muayene sırasında testis skrotumda bulunmaz. Fakat yüksek skrotal pozisyonda, yüzeyel inguinal poşta ya da inguinal kanalda palpe edilebilen testis sıvazlanarak normal yerine kadar indirilebilir. Ayrıca çocuk ılık bir banyo küvetinde 5-20 dakika bekletildiğinde testislerin kendiliğinden torbaya indiği ebeveynler tarafından gözlenmiştir. Bırakıldığı zaman tekrar yukarıya çıkan retraktil testis sorununda tedaviye çok fazla gerek duyulmaz.

Doğum zamanına ve kilosuna göre inmemiş testisgörülme sıklığı

Prematür (erken doğmuş) bebeklerde görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 30.3 oranındadır.

Terminde (zamanında doğan) bebeklerde görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 3.4 oranındadır.

1 yaş civarında görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 0.8′ erişkinlerde görülen inmemiş testis oranı ile aynıdır.

Doğum kilosuna göre inmemiş testis oranları

2000 gram (2 kilogram) altında doğan bebeklerde inmemiş testis hastalığı görülme oranı % 7.7 civarındadır.

2000 – 2499 gram (2 veya 2 buçuk civarı kilogram) doğan bebeklerde görülen inmemiş testis oranı % 2.5 civarındadır.

2500 gram üzerinde /2 buçuk kilogram üzerinde) doğan bebeklerde görülen inmemiş testis oranı % 1.41 civarındadır.

Çocuklarda inmemiş testis belirtileri ve bulguları

Ektopik ve gerçek inmemiş testisin en önemli belirtisi torbada bir ya da iki testisin bulunmamasıdır. Testisler incinebilir bir pozisyonda (pubis kemiğinin üzerinde) ise hasta testis travması ile gelebilir. Yetişkin hastalar kısırlık (infertilite) şikayeti ile başvurabilir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimden gelen ebeveynler, çocuklarının testislerinin yukarı kaçtığından şikayet ederler. Bu ailelere bu ifadenin doğru olmadığını ve testislerin gerçek anlamda inmediği anlatılmalıdır.

Aileye veya yaşı uygun ise hastaya, testislerin zaman zaman (özellikle sıcak banyoda) torbaya inip inmediği sorulmalıdır. Üroloji uzmanının yapacağı fizik muayenede, torbanın boş olduğu tespit edilir. Gerçek hatalı inişte hastalıklı testis normalden küçüktür. Testis genellikle ele gelmez. Çünkü testis, kasık kanalının içinde ya da karın içindedir veya kasık halkasının dışında henüz torbaya inmemiş durumdadır. Testis, bu durumda ise sıvazlama ile torbaya inmez. Elle muayene sırasında ele gelmeyen testis genellikle kasık kanalının içindedir ve üzerindeki kalın fasiyadan dolayı elle muayene hissedilmez ve bu durum kasık fıtığı da bulunabilir. Deri altında ele gelen testis ektopik tip testis tir.


Muayene dışında hormon düzeylerinin incelenmesi için kan tetkikleri, radyolojik tetkikler gibi tetkikler yapılır. Radyolojik tetkikler, selektif gonadal venografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, laparoskopik yöntem gibi radyolojik yöntemler uygulanır.

İnmemiş testis tedavisi

İnmemiş testis tedavisinde amaç, inmemiş testis ile ilişkili olarak azalmış infertilite gelişme riskinin düzeltilmesi, artmış kanserleşme riskini azaltma olasılığı veya erken tanının konulmasını sağlamak, inmemiş testis ile birlikte sık görülen kasık fıtığını onarmak, oluşabilecek testis torsiyonunu önlemek, yumurtalık torbasının boş olması nedeni ile hastada veya çocuğun ailesinde oluşabilecek psikolojik sorunları önlemek gibi hedefler için inmemiş testis problemi tedavi edilir.

Tedavinin temeli testislerin skrotuma (yumurtalık torbasına) indirilmesidir. İnmemiş testis tedavisinde hormonal tedavi ve cerrahi tedavi metotları uygulanır. Tedavide önemli olan nokta, tedavinin uygulama zamanıdır. Elde bulunan verilere göre çocuğun 2 yaşına kadar testiste sperm üreten hücreleri içeren tüplerde değişiklikler oluşmakta ve yapılan izlemlere göre 1 yaşına kadar inmemiş olan testisler genellikle inmemiş olarak kalır. Bu bilgilere dayanarak inmemiş testis tedavisi 2 yaşından önce yapılmalıdır. Fakat inecek olan inmemiş testislerin büyük çoğunluğu bebek 3 aylık iken indiği için, ilk 3 aydan sonra ve 1 yaşından önce tedavinin tamamlanması gerektiğini bildiren görüşler de vardır.

Hormonal tedavi inmemiş testisler için kullanılan ilaç tedavisi yöntemidir. İnmemiş testis ile birlikte kasık fıtığı da var ve hasta daha önce inmemiş testis ameliyatı yada kasık fıtığı ameliyatı geçirmiş ve inmemiş testis tipi ektopik testis ise hormonal tedavi yapılmaz. Hormonal tedavi yan etki olarak skrotumda buruşukluk, testis cildinin koyu renk alması, peniste hafif büyüme ve tedavinin durdurulması ile duran pubik bölge kıllanması gibi yan etkileri görülebilir.

Hormon tedavisi başarısız olur ise veya kasık fıtığı var ise, fıtık onarımı ile birlikte orşiopeksi (testislerin cerrahi olarak torbaya indirilmesi) ameliyatı yapılır. Cerrahi tedavi için çocuklarda en doğru yaş 2 yaş öncesidir. Orşiopeksi ameliyatı farklı yöntemler şeklinde uygulanabilir. Bu yöntemler, basit orşiopeksi (standart loop orşiopeksi), basamaklı orşiopeksi (staget orşiopeksi), fowler – stephens orşiopeksi, ototransplantasyon, laparoskopik orşiopeksi ve orşiektomi (testislerin ameliyat ile alınması) gibi cerrahi tedavi yöntemleri ile inmemiş testis ameliyatları uygulanır.

Testis hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Testis torsiyonu neden olur
  2. Testis kanseri nedenleri ve tedavisi
  3. Varikosel belirtileri ve tedavisi
  4. Erkeklerde kasık ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git