Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda İdrar Yolu Hastalıkları Belirtileri ve Tedavileri

Çocuğun idrar yollarında böbrekler, üreterler (idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan borular), mesane ve üretra (idrarı mesaneden dışarı çıkartan boru) gibi idrar yollarında oluşabilecek çeşitli yapısal defektler, idrarın normal akışını engelleyebilir.

İdrar yolu defektleri ve tıkanması neden olur?

Çocuğun idrar yollarında böbrekler, üreterler (idrarın böbreklerden mesaneye inmesini sağlayan borular), mesane ve üretra (idrarın mesaneden dışarı atılmasını sağlayan boru) gibi idrar yollarında oluşabilecek çeşitli yapısal defektler, idrarın normal akışını bozabilir. Bunun dışında idrar yollarını, idrar yollarındaki ya da yakınındaki böbrek taşları, tümörler ya da kan pıhtıları da tıkayabilir. Mesaneyi kontrol eden sinirlerin hasar görmesi de, çocuğun mesaneyi boşaltmasını engellediğinden idrar akışını engelleyebilir.

İdrar yolu tıkanmasına neden olan hastalıklar

Vezikoüreteral reflü nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Normal olarak üreterlerden mesaneye idrar akışını bir kapak ayarlar. Bazı çocuklar, mesane kasıldığı zaman idrarın mesaneden böbreklere geri akmasına yol açan hatalı bir kapak ile doğmuşlardır. ”Vezikoüreteral reflü” denen bu bozukluk böbrek harabiyetine yol açabilir. Vezikoüreteral reflü hastalığında sık görülen semptomlar idrar yapma sırasında ağrı, idrarda kan ve hastada yüksek ateştir. Çocukların çoğuna tanı bir idrar yolu enfeksiyonu geliştikten sonra veya sistogram denen mesanenin radyolojik tetkiki ile konulur. Doktor idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotik tedavisi verir. Olguların çoğu kendiliğinden düzelir. Ağır vakalarda defektli kapağı düzeltmek için cerrahi girişim gereklidir.

Böbrek taşları nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir?: Çocuğun böbreklerinde küçük ve katı kristaller oluşup üreterlere ya da mesaneye düşebilir ve idrar akışını engelleyebilir. Böbrek taşları boyut olarak küçük bir kum tanesinden golf topuna kadar değişebilir. Çocukta kolayca düşmeyen böbrek taşları var ise belde (kaburgaların hemen altında) şiddetli bir ağrı olup taş mesaneye doğru indikçe ağrı da kasıklara doğru iner. Çocukta idrar yapma sırasında yanma, kanlı idrar, bulantı ve kusma da bulunabilir. Taşlar bazen kendiliklerinden birkaç gün içinde düşebilirler; ancak bir yere takılır ise cerrahi yöntem ile çıkartılarak tedavi edilir ya da taşları kıran yüksek frekanslı ses dalgaları ile küçük parçalara ayırarak düşmeleri sağlanır.

Displastik böbrek hastalığı nedeni ile çocuklarda idrar tıkanması nedir? : Böbreği meydana getiren hücreler doğumdan önce anormal gelişim göstererek küçük, kötü çalışan ve az idrar üreten bir böbrek oluşturur. Genellikle sadece bir böbrek anormaldir. Doğumdan hemen sonraki fizik muayene sırasında doktor bebeğin karnında oldukça büyük bir kitle saptar. Bebekte idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan ve yüksek kan basıncı gelişebilir. Her iki böbrek de bozuk ise çocuk ölebilir. Doktorlar bazen doğumdan önce yapılan bir ultrason sırasında bu defekti saptayabilirler. Büyük çocuklarda ise yüksek kan basıncının sebebini araştırırken hastalığı yakalarlar. Doğumdan sonra ultrason ve sintigrafîk inceleme de tanıya yardımcı olur. Doktor hasta böbreği ameliyat ile çıkarmayı önerebileceği gibi bu durum çocuğun sağlığını etkilemiyor ise hiçbir tedavi de önermeyebilir, çünkü bir çocuk tek böbrek ile yaşayabilir.

Atnalı böbrek hastalığı nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Bazı bebekler, böbrekleri alt kısımlarından bir atnalı oluşturacak şekilde birleşmiş biçimde doğarlar. Vakaların çoğunda böbrekler hiçbir semptom vermeden normal olarak çalışır; ancak bazı çocuklarda idrar akışı engellenerek böbreğin harap olmasına yol açabilir.

Çift üreter hastalığı nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Bir bebek her bir böbreğinden bir çift üreter çıkacak şekilde doğmuş olabilir. Çoğu vakada bu defekt hiç semptoma yol açmaz ve bebeğin böbrekleri normal şekilde işlev yapar. Ancak bazen çift üreter defekti idrar akışında tıkanmaya ya da akışın ters yöne dönmesine, enfeksiyona ya da mesane kontrolünün kaybına neden olur. Bu tür vakalarda defektlerin düzeltilmesi için çocuğun ameliyat edilmesi gerekebilir.

Hidronefroz nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Üreter ya da böbreklerin kavşak yaptığı yerde doğumsal yapısal bozukluk ya da üreterlerin içinde veya çevresindeki böbrek taşı, tümör, damar darlığına veya sinir hasarına bağlı olarak idrar akımının kesilmesi sonucu idrarın böbrek içinde birikmesi ile oluşan hastalığa hidronefroz denir. Böbreklerin biri veya her ikisi de genişler, ciddi hasar görür veya büyük olasılıkla böbrek yetmezliği meydana gelir. Akut hidronefroz gelişen çocukta sırtın alt kısmında  ani ve keskin bir acı olur.

Tıkanma kronik ve iki yanlı gelişir ise güçsüzlük, bulantı ve iştahsızlık gibi kronik böbrek yetersizliği bulguları ortaya çıkar. Sadece bir böbrek etkilenir ise çocukta hipertansiyon gelişebilir. Hidronefrozun bir komplikasyonu olarak üriner sistem enfeksiyonu gelişebilir. Doktor fizik muayene sırasında bebeğin kanında bir kitle hissedebilir. Büyük çocuklarda röntgen ve ultrason tanıya yardımcı olur. Tıkanmayı düzeltmek için cerrahi tedavi gereklidir. Böbreklerden biri harap olmuş ise artık işlev göremeyeceği için ameliyat ile çıkarılmalıdır. Her iki böbrek de bozulmuş ise çocuğa böbrek nakli gerekir.

Posterior üretral kapaklar nedeni ile çocuklarda idrar tıkanması nedir? : Bir erkek çocuğun üretrasında idrar akışını kontrol eden kapaklar doğumdan önce anormal oluşarak idrar akışına engel olabilir. Bu defekt ile doğan bir bebekte üreteropelvik kavşak tıkanması (sol alt) bulguları ile birlikte genişlemiş bir mesane ve kabızlık da vardır. Büyük çocuklarda sık idrar yapma ihtiyacı, yetersiz mesane kontrolü, idrar yolu enfeksiyonu veya idrarda kan görülebilir. Bu hastalık tedavi edilmez ise kronik böbrek yetersizliğine yol açabilir. Bu defekte sistogram ile tanı konulur. Defektin cerrahi girişim ile düzeltilmesi en yaygın tedavidir.

Üreteropelvik kavşak tıkanması nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Fötal gelişimin ilk 3 ayında böbrek ve üreterlerin kavşak yerindeki bir defekt tıkanmaya yol açarak hidronefroz yapabilir. Bu defekt ile doğan bir bebeğin kanında oldukça büyük bir kitle ile birlikte kusma, idrarda kan, idrar yolu enfeksiyonu ve yüksek kan basıncı vardır. Daha büyük çocuklarda da idrar yolu enfeksiyonu ve yüksek kan basıncı gelişebilir. Doktor bu hastalığın ultrason, röntgen ve diğer tetkikler ile teşhis edilmesi yolllarına baş vurur. Bu bozukluğun tedavisi, bazen acil şartlarda yapılması gerekebilen cerrahi tedavidir.

Epispadias nedeni ile çocuklarda idrar yolu tıkanması nedir? : Nadir vakalarda, erkek çocuklar üretranın ucu penisin tam ucu yerine üst tarafında sonlanabilir. Epispadias adı verilen bu durumun bulunduğu bir çocuğun penisi yukarı doğru kıvrık da olabilir. Sünnet derisi kullanılarak üretraya cerrahi rekonstrüksiyon yapılması ve penisin ucunda bir delik oluşturulması gerekebilir. Bu sorunu düzeltmek için bebeğin birden çok kez ameliyat edilmesi gerekebilir.

Çocuk hastalıkları ile igili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Çocuklarda polikistik böbrek hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. İdrardan kan gelmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Vezikoüreteral reflü hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Hipospadias (peygamber sünneti) nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git