Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Göğüs Şekil Bozukluğu Neden Olur?

Çocuklarda iki tip göğüs şekil bozukluğuna rastlanır. Pectus excavatum adı verilen baca göğüs ve pectus carinatum adı verilen kuş göğsü gibi göğüs şekil bozukluklarıdır.

Göğüs deformiteleri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda iki tip göğüs şekil bozukluğuna rastlanır. Pectus excavatum adı verilen baca göğüs ve pectus carinatum adı verilen kuş göğsü gibi göğüs şekil bozukluklarıdır. Her iki şekil bozukluğunda da göğüs kemiğinin (sternum) ve kaburgaların anormal oluşumu söz konusudur. Göğüs şekil bozukluklarına erkeklerde kızlara oranla daha sık rastlanır ve ailesel olma eğilimi (genetik yatkınlık) söz konusudur.

Genelde baca göğüs ve kuş göğsü kozmetik sorunlara neden olur ve sağlık üzerinde belirgin bir etkileri olmaz. Çocukların yaşı büyüdükçe erkeklerdeki göğüs kasları kızların da meme gelişimleri deformitenin gizlenmesine yaramaktadır. Ciddi şekil bozuklukları çocuğun kendilik algısını etkileyebilir ve nadir durumlarda da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Göğüs şekil bozukluğu tipleri ve belirtileri

Baca göğüs nedir? : Çocuğun göğüs kemiği ve omurgası arasındaki mesafe kısa olduğundan göğüs kafesi içe çöküktür. Genelde bu şekil bozukluğu doğumdan itibaren mevcuttur ve anomalinin fetüs anne karnındayken oluştuğu düşünülmektedir. Turner sendromu adı verilen bir tür Kromozom anomalisi ile ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca baca göğüs doğum sonrasında Marfan sendromu adı verilen bir genetik bozukluk ile de ilişkili olarak gelişebilmektedir. Nadiren diğer sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Ancak bozukluk ciddi derecede ise küçük çocuklarda soğuk algınlığı ve Pnömoni’ye sık olarak rastlanır. Ciddi göğüs şekil bozukluğu olan çocuklarda solunum zorluğu, göğüs ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonlarına eğilime gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Omuzları yuvarlak, omurgaları anormal olarak kıvrık ya da düz olabilir.

Kuş göğsü nedir? : Göğüs kemiği ile omurga arasındaki mesafe olması gerekenden daha uzun olduğu için çocuğun göğsü ileriye doğru çıkıktır. Kuş göğsü genelde erkeklerde ergenliğin erken dönemlerinde (11-14 yaşları arasında) kızlarda da biraz daha erken dönemde görülmeye başlar. Kuş göğsü kimi zaman göğüste ağrı ve hassasiyete, bazen de amfizem adı verilen ve nefes darlığı ile solunuma ya da kalp yetmezliğine yol açan bir duruma neden olabilir.

Çocuklarda göğüs şekil bozuklukları teşhisi

Doktor muayene sırasında göğüs şekil bozukluklarını fark edebilir. Göğüs ağrısı ya da solunum güçlükleri olan ya da egzersiz yapamayan çocuklarda göğüs röntgeni, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi şekil bozukluğunun neden olduğu sorunların değerlendirilmesi için gerekli olabilir.

Çocuklarda göğüs şekil bozukluğu tedavisi

Göğüs şekil bozukluğu tespit edilen çocuk şekil bozukluğundan rahatsız değil ise ve şekil bozukluğunun yol açtığı herhangi bir sağlık sorunu yok ise tedavi gerektirmez. Bu durumda göğüs kemiğinin yerini değiştirmeye yönelik kozmetik cerrahi girişimler şekil bozukluğunu ve ilgili sorunları ortadan kaldırabilir. Çocuğun cerrahi girişim için hastaneye yatırılması ve ameliyattan sonraki 6-8 hafta boyunca alçıda kalması gerekebilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda kalça bozuklukları nedenleri ve tedavisi
  2. Çocuklarda kırık oluşumu nedenleri ve tedavisi
  3. Çocuklarda çarpık ayak nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda doğumsal kulak bozuklukları nedenleri ve tedavisi
  5. Çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git