Ağrılar ve Tedavileri

Çocuklarda Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Çocuklarda tekrarlayan ve açıklaması zor olan göğüs ağrıları oldukça sık rastlanan bir durumdur. Göğüs ağrıları baş ve karın ağrıları dışında en sık görülen ağrılardan dır.

Çocuklarda tekrarlayan ve açıklaması zor olan göğüs ağrıları oldukça sık rastlanan bir durumdur. Göğüs ağrıları baş ve karın ağrıları dışında en sık görülen ağrılardandır. Çocuklardaki göğüs ağrıları, genelde herhangi bir nedene bağlı olmadan da rastlanırken, kronik olarak devam eden ağrılar olarak görülebilir ve doktora başvurma süreci uzarsa nedeninin bulunması zorlaşabilir. Erişkinlerde göğüs ağrıları genelde kalp rahatsızlıklarına bağlı oluşurken, çocuklarda göğüs ağrıları nadir olarak kalp hastalıklarına bağlıdır. Ancak aileler, kalp hastalıklarından şüphelendikleri için doktora başvururlar.

Çocuklarda göğüs duvarını tamamlayan deri, kas ve iskelet sistemleri, solunum yolları, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistemlere bağlı farklı nedenlerden ve psikojenik sebeplerden dolayı da göğüs ağrıları meydana gelebilir.

Göğüs ağrıları genel olarak kardiyovasküler sisteme bağlı ve ya buna bağlı olmayan, tıpta kutanöz ve visseral ağrılar olarak iki ayrı gurupta incelenir.

Deriye bağlı (kutanöz) ağrılar, derinin ağrı liflerinden zengin olmasından dolayı belli bir bölgede hissedilen keskin ve yanıcı his oluşturan ağrılardır.

Organlara bağlı olan (visseral) ağrılar, organların ağrısal uyarımının deriye oranla daha az hissedilmesi nedeniyle ağrının bölgesi tam olarak belli olmayan, baskı hissi veren künt ağrılardır. Miyokarda bağlı ağrılar egzersiz sırasında ve ya soğuklarda üşütmeyle ortaya çıkan ve dinlenme ile geçen ağrılardır. Belli bir hareket ile hissedilen ağrılar, kas iskelet sistemine bağlı olabilir. Vücut ile ilgili, bedensel hissedilen ağrılar psikojenik (ruhsal durumlara bağlı) ağrılar olarak ortaya çıkabilir.

GÖĞÜS DUVARINA BAĞLI GÖĞÜS AĞRISI

Yumuşak dokuların herhangi bir travma sonucu zedelenmeleri ve kosta kırıkları, kasların gerilmelerinden dolayı da göğüs ağrıları gelişebilir. Son yıllarda, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla ilgilenmeleri nedeniyle kas gerilmeleri, kas spazmı ve stres kırıklarının neden olduğu göğüs ağrılarına rastlanmaktadır. Halter çalışanlarda ve jimnastik ile ilgilenenlerde daha çok stres kırıklarına bağlı göğüs ağrıları görülmektedir.

Bazı enfeksiyonlar da göğüs ağrılarına neden olur. Tietze sendromu (kaburgadaki iltihaplanma) sonucu göğüs ağrıları, kalp krizi ile karışabilen tietze sendromu göğüs kafesine alınan bir darbe ya da basınç nedeniyle ortaya çıkabilir.

Kız çocuklarında adet döneminde meme dokusunda oluşan değişikliklerden ve erkek çocuklarında ergenlik döneminde jinekomasti (göğsün çok fazla büyümesi) nedeniyle de göğüs ağrıları oluşabilir.

AKCİĞER HASTALIKLARINA BAĞLI GÖĞÜS AĞRILARI

Akciğer zarının primer enfeksiyonlarında ve zatürre ile birlikte jüvenil romatoid artrit gibi hastalıklarda seröz zarlarının tutulmaları, ailevi anjionörotik ödem, orak hücreli anemi, astım hastalığında egzersiz sırasında oluşan göğüs ağrıları, ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalığında nöbetler esnasında oluşan göğüs ağrıları olarak meydana çıkabilir.

GASTROİNTESTİNAL SİSTEME BAĞLI GÖĞÜS AĞRILARI

Gastrointestinal sistemin yapısal ve ya işlevsel bozukluğuna bağlı göğüs ağrıları gelişebilir. Derinden gelen ve yeri tam olarak belli olmayan ağrılar olarak kendini belli ederken, mide çukurunda ve göğüs kafesi kemiğinin arkasında hissedilen ağrılardır. Karın içi basınç artışından sonra hissedilen yanma hissi şeklindeki ağrılar genellikle özöfagial hastalıklardan reflü, mide ülseri, gastrit ve yemek borusu iltihabı gibi rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrılar olurken, yemek yeme ile başlayan kramp şeklindeki ağrılar ise bağırsağın motilizasyon bozukluklarından meydana gelebilir. Omuza ve göğse doğru yayılan ağrılardan splenik fleksura sendromu sorumlu olabilir.

PSİKOJENİK NEDENLERE BAĞLI GÖĞÜS AĞRILARI

Psikojenik nedenler göğüs ağrılarının oluşumunda oldukça önemli yeri bulunmaktadır. Pisikojenik nedenlerden biri olan hiperventilasyon sendromu (aşırı nefes alma), 1871 yılında tanımlanan bu sendromda göğüs ağrısı genelde yüzde elli ve ya yüzde yüz oranında görülmektedir. Karbondioksit basıncının düşmesi hücre içinde ve dışında alkaloza, hücre içi kalsiyumun artmasına neden olur ve göğüs ağrısına sebebiyet verir. Hiperventilasyon fazla hava yutma sonucu, fazla havalanan akciğerlerin basısı, fazla kullanım ve hücre içi alkaloza bağlı iskelet kaslarında spazmlar, artmış sinir aktivitesi, kuvvetli kalp atımları, katekolamin kardiyomiyopatisi ve koroner arterlerde büzülme gibi nedenlerden göğüs ağrısı meydana gelir.

Konversiyon ve somatizasyon, hiperventilasyon sendromu ile birlikte pisikojenik nedenlerden ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Bu duruma büyük çocuklarda ve kızlarda daha fazla rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra depresyonun da göğüs ağrısına sebep olduğu hakkında veriler vardır. Ayrıca, anksiyete göğüs ağrısı yapabileceği gibi, göğüs ağrısı da anksiyeteye neden olabilir.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEME BAĞLI GÖĞÜS AĞRILARI

Kardiyovasküler sisteme bağlı göğüs ağrıları, çocukluk dönemi göğüs ağrıları nedenleri arasında çok fazla görülmemeleri ne rağmen, önemlilik bakımından ilk sırada yer alırlar. Perikardit (kalp dış zarı iltihabı), miyokart enfarktüsü (kalp krizi) gibi edinsel kalp hastalıklarında, doğumsal kalp hastalıklarına oranla göğüs ağrısı daha fazla hissedilir.

Göğüs ağrısına neden olan kardiyovasküler sorunlar;

ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ NASIL ANLAŞILIR?

Göğüs ağrısı başladıktan 24- 48 saat içinde acile gitmeye neden olan göğüs ağrıları genellikle organik kökenli olabileceği gibi, inflamasyon (iltihaplanma) bulguları ağrıya eşlik eder.

 • Göğüs ağrılarının ortalama % 35’i kas iskelet sisteminden kaynaklanırken, genelde spor ya da travma nedeniyle hareket etme esnasında meydana çıkan ağrıların öyküleri çoğunlukla kısadır.
 • Solunum sisteminden kaynaklanan ağrılar, göğüs ağrılarının % 10’unu oluştururken, fizik inceleme bulguları ağrıya eşlik eder öyküleri çok uzun değildir.
 • Kardiyak kökenli göğüs ağrılarına genellikle bayılma ve kalpte çarpıntı eşlik ederken, efor sırasında artan ağrılardır. Fizik muayenede hastalığın varlığına bağlı bulgular saptanırken, elektrokardiyografi ve telekardiyografi tetkikinde hastalığın teşhisi konulabilir. Göğüs ağrılarının % 5 kadarı kardiyak nedenlerden oluşmaktadır. Bu gibi ağrılar çocuk kardiyolojisi tarafından değerlendirilir.
 • Okul çağındaki çocuklarda sınav stresleri, okul başarıları, aldıkları eğitimin derecesi ve gelecek kaygıları göğüs ağrısı nedenleri arasındadır.
 • Ataklar şeklinde ortaya çıkan göğüs ağrıları Akdeniz ateşi (FMF) hastalığından kaynaklanır.
 • Egzersiz ile ateşlenen ağrıların nedeni astım hastalığı olabilir.

Göğüs ağrısı çeken çocukların öncelikle bir an önce doktora götürülmesi gerekir.

Göğüs ağrısı olan çocuklarda doktor muayenesinde;

 • Çocuğun şikayetlerinin doktor tarafından dikkatlice alınması,
 • Ağrının başlangıç zamanı, bölgesi ve nasıl dağıldığı, nasıl geçtiği, ağrının hangi sıklıkta girdiği ve ne kadar devam ettiği, ağrının meydana gelmesinde herhangi bir etkenin olup olmadığı, ağrıya eşlik eden şikayetler, ağrı için daha önce herhangi bir tedavinin uygulanıp uygulanmadığı, okul ve ya günlük yaşamda nasıl etkilendiği,
 • Sigara, ilaç, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıkların varlığı,
 • Sinir sistemine bağlı yakınmaların olup olmadığı,
 • Ailede ve ya yakın akrabalarda aynı yakınmanın olup olmadığı,
 • Ailede ani ölümlerin, duygusal baskının olup olmaması,
 • Kalp hastalıklarının ve hırpalayıcı öykülerin olup olmadığını hasta çocuk veya yakını açık ve net şekilde anlatmalı ve doktor da iyi bir şekilde dinlemelidir.

Bunlardan sonra;

 • İyi bir fizik muayenede yara gibi travma izleri, kaburga birleşim yerlerinin elle derin muayenesi,
 • Meme başlarının, göğüs derisi ve kaslarının, solunum yollarının ve kardiyovasküler sisteminin dinleme sonucu verdiği bulgular, dinleme sırasında patolojik sesleri arttıran ve azaltan durumlar,
 • Ellerde titreme, tik ve seğirme benzeri anksiyete bulguların varlığı göğüs ağrısının nedeninin tanısını koymada yardımcı olabilir.

ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISININ TEDAVİSİ

Göğüs ağrısının kalp hastalığından kaynaklandığını düşünen aileye öncelikle bu konu hakkında bilgi verilip aile sakinleştirilir. Göğüs ağrısı olan çocuğun gereken durumlarda takip edilmesi gerektiği gibi, nedene yönelik tedavi uygulanır. Kardiyak kökenli ağrılarda hastanın çocuk kardiyolojisi tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Nedeni saptanamayan idiyopatik (ağrının oluşumunda nedenin bulunamadığı) kabul edilen göğüs ağrılarının takip sürecinde herhangi bir tedavi uygulanmayan çocuklarda zamanla ağrının sıklığı azalabilir ve bu ağrılar önemsizdir.

ÇOCUK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ BEZER YAZILARIMIZ

8 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git