Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Epilepsi (Sara) Hastalığı Neden Olur?

Epilepsi, beyinden kaynaklanan ve yineleyen nöbetler şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır. Beyin elektriksel ve kimyasal sinyaller ile iletişim kuran milyarlarca sinir hücrelerinden oluşur.

Çocuklarda epilepsi hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Epilepsi, beyinden kaynaklanan ve yineleyen nöbetler şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır. Beyin elektriksel ve kimyasal sinyaller ile iletişim kuran milyarlarca sinir hücrelerinden oluşur. Bu sinir hücrelerinin normal işlevini bozan ve çok fazla elektrik deşarjı hastanın davranışlarında, bilincinde değişikliğe sebep olur. Epilepsi bir nöbet hastalığı olduğu gibi, psikiyatrik bir hastalık değildir.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde nöbet atakları oldukça yaygındır. Nöbetler yüksek ateş, beyni etkileyen hastalıklar gibi pek çok sebepten meydana gelebilir. Çocuğun sadece bir kez nöbet geçirmesi durumu, epilepsi hastalığı varlığını kesinleştirmiş olmaz. Epilepsi hastalığında birden fazla nöbet geçirilmesi söz konusudur. Çocukluk döneminde başlayan epilepsi hastalığı genellikle ileri yaşlarda geçebilir.

Çocukluk döneminde nöbetlerin sık oluşmasının nedeni nöbet eşiğinin düşük olmasıdır. Nöbet eşiği, beynin nöbet geçirdiği seviyededir ve çoğunlukla beyin olgunlaştıkça nöbet eşiğinin seviyesi yükselir. Bu durum epilepsisi olan çocuklar büyüdükçe epilepsi nöbetlerinin neden geçme ihtimali olduğunu açıklayabilir.

Çocuklarda epilepsi (sara) hastalığı belirtileri

Bebeklerde sara nöbeti belirtileri : Oturan bebeğin arka arkaya tekrar tekrar öne doğru katlanması veya başını öne doğru düşürmesi gibi belirtiler görülür. Yatan bir bebekte iki kolu ile de arka arkaya kavrama hareketi yapması gibi belirtiler görülebilir.

Çocuklarda ve ergenlerde epilepsi belirtileri : Aniden dalgınlaşıp çevresinde ne olup bittiğini anlayamaz duruma gelmesi, kısa bir süre yanıt vermemesi, hafızasında boşluklar oluşması, ritmik bir şekilde kafasını sallaması, çok hızlı gözlerini kırpması, tekrar tekrar normal olmayan hareketler yapması, vücudunda, bacaklarında ve kollarında yineleyen sıçramaların olması, yeni uyanmasına rağmen uykulu ve huzursuz olması, herhangi bir nedeni olmadan aniden düşmesi, birden başlayan karın ağrısının ardından uykulu ya da aklının karışmış gözükmesi, Yediği bir şeylerin tadının garip gelmesinden, tuhaf koktuğundan ve göründüğünden, bir şeylerin sesinin farklı gelmesinden ya da dokunduğu şeylerin farklı hisler vermesinden şikayetçi olur. hiç bir nedeni olmadan korkması, paniklemesi ve çok öfkelenmesi gibi belirtiler, çocuklarda ve ergenlerde görülen sara nöbeti belirtileridir.

Çocuklarda Epilepsi Belirtileri

Epilepsi hastası çocukların çevresindeki kişilere bilgi verilmesi

Çocuklarda epilepsi (sara) hastalığı teşhisi

Epilepsi tanısı nöroloji uzmanının yapacağı fizik muayene ve çocuğun durumuna ait bilgileri çocuk verebiliyor ise çocuktan, çocuk veremiyor ise aileden alır. Doktor, epilepsi tanısını koymadan önce nöbete neden olabilecek her türlü rahatsızlık varlığını dikkatte alır. Çocuklarda ve ergenlerde düşük kan şekeri, yüksek ateş, kalsiyum seviyesinin çok düşük olması ve bazı kalp hastalıkları gibi benzeri rahatsızlıklar da nöbete yol açabilir.

Bu nedenle kan tahlilleri ve bazı tetkikler yapılır. Teşhis amacı ile yapılan tetkikler çocuğu korkutabilir. Bu yüzden aileler testin neden yapılması gerektiğini, nerede nasıl yapılacağını anlatmalıdır. Epilepsi tanısı için uygulanan tanı yöntemleri, elektroensefalografi (EEG), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografisi (PET), tekli foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) gibi farklı görüntüleme tetkikleri yapılır.

Çocuklarda epilepsi (sara) hastalığı tedavisi

Epilepsi hastası çocukların yarısından fazlasında nöbetler tek bir ilaç ile kontrol altına alınır. Diğerlerinde ise nöbetler birden fazla ilacın kullanılması halinde kontrol sağlanır. Epilepsinin türüne bağlı olarak çocukların büyük çoğunluğunda epilepsi hastalığı geçebilir ve bu çocuklar ilaç kullanmayı bırakırlar. Bazı çocuklar ise ilaçlarını düzenli kullandığı sürece uzun dönem nöbet geçirmeden hayatlarını sürdürebilirler. İlaç tedavisi epilepsi hastalığını iyileştirmez. Beyindeki nöronların aktivitelerini değiştirerek nöbetleri azaltır.

Bazı çocuklarda da nöbetler ilaç tedavisi ile geçmediği için ameliyat gerekebilir. Az bir kısım çocuklarda ise hem ameliyat hemde ömür boyu devam eden ilaç tedavisi gerekebilir. Bazı hastalarda uygulanan tüm tedavilere rağmen nöbetler durdurulamaz. Yani tedavi epilepsi hastalığının türüne göre değişiklik gösterir.

Epilepsi tedavisi

Epilepsi nöbet kaydı nasıl yaplır

Çocuklarda epilepsi nöbetini tetikleyen faktörler

Epilepsi hastası çocuklarda nöbetleri neyin tetiklediğini aileler bilir ise çocuk için daha güvenli ortam yaratabilirler. Çocuğun ilaçlarını düzenli kullanması, uykusuz kalmaması, stresten uzak durması sağlanır ise çocuğun epilepsi nöbetleri kontrol altına alınabilir. Düzenli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Düzensiz ve dengesiz beslenme ilaçların etkilerini azaltabilir.

Çocuklarda epilepsi nöbetlerine sebep olan etkenler, Bazen neyin ya da nelerin nöbete neden olduğunu anlamak mümkün olmayabilir. Aileler çocuklarının nöbetlerini nelerin tetiklediğini anlayabilir ise nöbetlerin engellenmesine yardımcı olabilirler.

Örneğin nöbet ilaçlarını içmeyi unutmak, uykusuz kalmak, öğün atlamak, stres, üzüntü, heyecan gibi nedenler, hastalık ya da ateş, nöbet ilacının dozunun düşük olması, kan seviyesinin düşük olması, (kansızlık) gibi, ışığa duyarlı epilepsi nöbeti geçirenlerde bilgisayar, televizyon, video gibi cihazların yanıp sönen ışıklarına maruz kalınması gibi faktörler çocuklarda epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir.

Nörolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Havle geçirme nedenleri ve tedavisi
  2. Epilepsi nöbetlerinde ilk yardım yöntemleri
  3. Epilepsi hastaları hamile kalabilir mi
  4. Çocuklarda bayılma neden olur
  5. Ateşli havale nedenleri ve tedavisi
  6. Absans nedir
  7. Konvülsiyon nedenleri ve tedavisi

12 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git