Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Davranış Bozuklukları Neden Olur?

Davranış sorunları nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Davranış sorunları, çocukların çoğunda sık görülen hafif ve kısa süreli kabul edilemez davranışlardan tutum bozuklukları ve okula gitmeyi reddetme gibi daha şiddetli sorunlara kadar uzanır. Davranış sorunları ara sıra her çocukta ortaya çıkabilir; sorunlar sıklaştıkça ve okul ve/veya aile yaşamını engeller hale gelince uzman tedavisine başvurulur.

Davranışçılık nedir?

Davranışçılık, 20. yüzyıl başlarında John Broadus Watson tarafından temelleri atılan Amerikan psikoloji ekolüdür. Watson’ın ileri sürdüğüne göre, diğer kişilerde gözlemlenen tek şey deneyim değil davranış olduğu için, psikolojinin tek temelini davranışın oluşturması gerekir.

Davranış A ve B tipi nedir?

Koroner arter hastalığı olan kişilerin davranış biçimlerini incelemek için çalışmalar yapıldığında, 1970’lerin başlarında tanımlanan iki kişilik tipinin davranış özellikleridir.

A ve B tipi davranış tiplerinin özellikleri nedir? : Belli bir davranış biçiminin (A tipi olarak adlandırılan) hipertansiyon (yüksek kan basıncı) gibi stres ile ilişkili hastalıklara karşı daha savunmasız olduğu ileri sürülmüştür. A tipi kişiliklerin birçok görevi aynı zamanda uygulamak için sürekli kendilerini baskı altında hissettikleri, rekabetçi ve kendi kendini eleştirebilen kişilikler oldukları söylenir. Bu kişiler ayrıca sabırsızdır ve başkaları tarafından kolayca sinirlendirilirler. Bunun aksine, B tipi kişiliklerin daha sakin ve daha rahat oldukları söylenir.

Davranış bozuklukları neden olur?

Bazı davranış sorunları çocuğun aile ve ev durumuna bakmaksızın ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda ev değiştirme veya ebeveynlerin boşanması gibi strese neden olan dış olaylar çocuklarda davranış sorunu süreçlerine neden olabilir.

Davranış bozuklukları türleri

Çocuklarda davranış sorunları ya da bozuklukları çocuğun yaşına göre değişebilir. Sık görülen ve yaş gruplarına göre görülen davranış problemleri altta sıralanmıştır.

 1. Bebeklerde sık görülen davranış sorunları : Küçük çocuklarda sık görülen davranış sorunları geceleri sık uyanmak gibi uyku sorunlarını içerir.
 2. 1-3 yaş arasındaki çocuklarda sık görülen davranış sorunları : Yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülen davranış sorunları nefes tutma nöbetleri, öfke nöbetleri, anneden kopma kaygısı ve kafa vurma gibi davranış sorunları; sürekli ve kontrollü bir yaklaşım ile en iyi şekilde ele alınan sorunlardır. Çocuk fiziksel ve duygusal olarak hazır olana kadar beklenir ise, tuvalet eğitimi ile ilgili sorunlar genellikle engellenir.
 3. 4-8 yaş arası çocuklarda sık görülen davranış sorunları : Dört-sekiz yaş arasındaki çocuklarda parmak emme ve tırnak yeme, yapışma, yatak ıslatma (enürezis, noktürnal) ve kabuslar nedeni ile gece uykusunun bölünmesi gibi küçük davranış sorunları normal denecek kadar yaygındır. İyi davranışı ödüllendirmeye yoğunlaşan pozitif yaklaşım ile bu tür sorunlar en iyi şekilde ele alınır. Çoğu durumda, çocuk büyüdükçe kendisi bu sorunun üstesinden gelir, ama tıbbi yardıma ihtiyaç da duyulabilir.

 Davranış ve bilişsel davranış terapisi nedir?

Davranış terapisi nedir

Davranış terapisi nedir

Psikolojik teoriye dayanan ve anormal davranışı değiştirmek veya kaygıyı tedavi etmek için kullanılan tekniklerin toplamı davranış terapisidir. Davranış terapisi iki temel düşünceye dayanır.

Davranış terapisi nedir? : Korkulan deneyimle güvenli şartlarda tekrar yüzleşme o deneyimi daha az korkutucu hale getirecektir ve arzu edilen davranış genellikle kendi kendine verilen ödüller sistemi ile teşvik edilebilir. Hala seyrek olarak kullanılmasına karşın, davranış terapisinin yerini bilişsel davranışsal terapi (BDT) almıştır.

Bilişsel davranış terapisi nedir? : Bilişsel davranış terapisi, psikolojik sorunların yanlış veya olumsuz düşünme şekillerinden (bilişlerden) kaynaklandığı düşüncesine dayanır ve dolayısıyla o yanlış bilişler düzeltilerek hastaya yardımcı olunabilir.

Davranış terapisi türleri

Özel davranış terapisi teknikleri arasında yüzleşme terapisi (duyarsızlaştırma olarak da bilinir), taşırma terapisi, tepki önleme terapisi ve modelleme terapisi gibi terapi türleri vardır.

 1. Davranış terapisinde yüzleştirme terapisi nasıl uygulanır?: Yüzleştirme (maruz bırakma) terapisi agorafobi (açık alanlardan ve/veya halka açık yerlerden korkma), hayvan fobisi ve uçma fobisi gibi fobi bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Hasta aşamalı olarak kaygıya neden olan şeyler ile yüzleştirilir: Örneğin terapist, agorafobik hastaya kısa bir gezintide eşlik edebilir. Aynı zamanda, hastaya gevşeme tekniklerini kullanarak kaygı semptomları ile başa çıkması öğretilir. Hasta en sonunda tüm durumu ele alabilecek hale gelinceye kadar yüzleştirmenin yoğunluğu artırılır.
 2. Davranış terapisinde taşırma terapisi nasıl uygulanır? : Taşırma terapisinde hasta kaygıya neden olan uyaran ile doğrudan ve uzunca bir süre karşı karşıya getirilir. Korkusu azalana kadar terapist tarafından desteklenir. Bu teknik, duygusal açıdan travmatik olabilir ve günümüzde daha az kullanılmaktadır.
 3. Davranış terapisinde tepki önleme terapisi nası uygulanır? : Hastanın saplantılı bir görevi uygulaması önlenir. Örneğin el yıkama saplantısı olan kişinin alışkanlığını yerine getirmesi önlenir. Bu teknik diğer yöntemler ile birlikte kullanılır.
 4. Davranış terapisinde modelleme terapisi nasıl uygulanır? : Bu yaklaşımda, terapist ilk önce kaygıya neden olan aktiviteyi uygulayarak ve hastayı taklit etmeye teşvik ederek hasta için model olarak davranır.

 Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Hiperaktivite bozukluğu nedir
 2. Tourette sendromu nedenleri ve tedavisi
 3. Ergenlerde depresyon neden olur
 4. Frajil X sendromu nedenleri ve tedavisi
 5. Çocuklar neden altını ıslatır
 6. Otizm hastalığı nedenleri ve tedavisi
 7. Çocuk yetiştirme ve eğitimi nasıl olmalı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git