Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Böbrek Tümörleri Nedenleri Ve Tedavisi

Çocukluk dönemi böbrek tümörleri, bu dönem solid tümörleri arasında sık görülen önemli bir gurubu oluştururlar. En fazla görülen çocukluk dönemi böbrek tümörü olan vilms tümörüprognostik önemi de olan, çok çeşitli histopatolojik bulgular göstermekte ve tedavi nedeni ile mikroskopik görünümü değişmektedir. Vilms tümörü bütün çocukluk dönemi malign tümörleri içinde % 6 sıklıkla görülür. Böbrek tümörü vakalarının % 98'i 7 yaşın altında görülür ve hastalık en sık 3-4 yaşları arasında meydana çıkar. Tek taraflı ya da iki taraflı tümör varlığı farklı etkenler ile ortaya çıkma özelliğine sahiptir.

Çocuklarda böbrek tümörleri belirtileri

Çocukluk dönemi böbrek tümörleri, bu dönem solid tümörleri arasında sık görülen önemli bir gurubu oluştururlar. En fazla görülen çocukluk dönemi böbrek tümörü olan vilms tümörüprognostik önemi de olan, çok çeşitli histopatolojik bulgular göstermekte ve tedavi nedeni ile mikroskopik görünümü değişmektedir. Vilms tümörü bütün çocukluk dönemi malign tümörleri içinde % 6 sıklıkla görülür. Böbrek tümörü vakalarının % 98’i 7 yaşın altında görülür ve hastalık en sık 3-4 yaşları arasında meydana çıkar. Tek taraflı ya da iki taraflı tümör varlığı farklı etkenler ile ortaya çıkma özelliğine sahiptir.

Tek taraflı tümöre oranla iki taraflı tümör daha erken yaşlarda meydana çıkar. Çocukluk dönemi böbrek tümörleri Batı ülkelerinde hastaların ortalama % 15’ini bir yaş altında rastlanır iken, Asya ülkelerinde bu oran % 25-40 civarında olduğu bilinmektedir. Araştırmalarda çevresel risk faktörleri ile vilms tümörü arasında doğumdan önce, doğumdan sonrada bir ilişki belirtilmemiştir. Genetik ve kalıtsal risk faktörleri genetik mutasyonlar bazı hastalıkların oluşmasında rol oynamaktadır. Vilms tümörlü çocukların % 1-2’sinde bir ya da daha fazla yakınında aynı kanser türleri rastlanabilir. Bu çocuklar aileden gelen bir anormal gen yüzünden vilms tümörü oluşma riski taşıyabilirler.

Çocuklarda böbrek tümörleri belirtileri

Çocukluk dönemi böbrek tümörlerinde belirtiler, hastaların genelinde rutin doktor muayenesi sırasında, banyo yaptırılırken ya da giydirilirken tesadüfen fark edilen kitle ya da karın şişliği ile fark edilir. Karın ağrısı dışarıdan bile anlaşılıp, idrarda kanama (hematüri), yüksek ateş, kabızlık veya kilo kaybı diğer görülen belirtilerdir. Fiziki incelemede karındaki kitlenin yerleşimi ve büyüklüğünün dikkat edilmesi gereklidir. Hastaların % 25’inde hipertansiyon, testislerde varis oluşumu (varikosel) ve konjenital anomaliler görülebileceğinden fiziki muayenenin iyi yapılması önemlidir.

Çocuklarda böbrek tümörleri tanısı

Çocuklarda böbrek tümörü tedavisi

Çocuklarda böbrek tümörü tedavisi

Çocukluk dönemi böbrek tümörlerinde tanı, Böbrek tümörlerinden şüphelenilen çocuklarda laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımı, tam idrar incelemesi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri yapılır. Hastanın idrarında kanama var ise pıhtılaşma testi yapılması gerekebilir.

Radyolojik tanı yöntemleri ultrasonografi (USG) filmiyle yeterli bilgiye ulaşılmaz ise bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile genelde yeterli bilgiye ulaşılabilir. Radyolojik incelemeler ile genelde cerrahi tedavi veya kemoterapi, radyoterapi tedavisi kararı verilir.

Çocuklarda böbrek tümörleri tedavisi

Çocukluk dönemi böbrek tümörleri tedavisinde, tüm çalışmalarda tedavideki amaç en yüksek yaşam oranlarının yanı sıra en düşük morbiditeye neden olacak tedavi yaklaşımlarının uygulanmasıdır. Vilms tümörlü hastaların yaşam oranlarında ulusal ve uluslararası çalışmalarda önemli ilerlemeler vardır. Tümörün tedavisinde , radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi tümörün çıkarılması gibi işlemler uygulanmaktadır. Böbrek tümörlerinde erken tanının önemi oldukça fazladır. Bu nedenle ailede böbrek tümörü gibi kanser hastaları var veya oldu ise bu ailedeki çocuklarında yılda bir kez olsun bunun için tetkikler yaptırılması ve baş vurulan doktora aile geçmişinin anlatılması gerekmektedir.

Çocuklarda böbrek taşıBöbrek tümörleri nedenleriKarın ağrısı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git