Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Beyin Tümörü Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Beyindeki dokuların anormal gelişimi nedeni ile oluşan beyin tümörleri, çocukluk dönemi kanserleri arasında lösemi'den sonra üçüncü sırayı alır.

Beyin tümörü nasıl bir hastalıktır?

Beyindeki dokuların anormal gelişimi nedeni ile oluşan beyin tümörleri, çocukluk dönemi kanserleri arasında lösemi’den sonra üçüncü sırayı alır. Neden oluştuğuna dair kesin bir bilgi olmayan beyin tümörleri, çevre kirliliği, ailesel (genetik) faktörler, dengesiz beslenme gibi sebeplerden meydana geldiği düşünülmektedir. Beyin tümörleri tedavi edilmez ise çocuklarda kalıcı nörolojik hasarlara neden olabilir.

Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık % 55’i posterior fossada yerleşim gösterir. Çocuklarda beyin tümörü, çocuklarda görülen kanserlerin % 20’sini oluşturur. Günümüzde cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi tedavisindeki gelişmelere bağlı olarak tüm beyin tümörlü çocuklarda 5 yıllık yaşam hızı ortalama % 50- 60 civarındadır. Fakat, tümörün tipi yaşam oranını etkileyebilir. 7 yaş altındaki çocuklarda geç ergenlik dönemindeki çocuklara oranla daha sık beyin tümörü görülür.

Çocuklarda beyin tümörü neden olur?

Çocuklarda beyin tümörüne neden olan etkenler, ailesel (genetik geçişli ve genetik bazı hastalıklar), radyasyona maruz kalınması örneğin daha önceki tümör nedeni ile radyoterapi tedavisi görmüş çocuklarda 2-24 sene sonra ikincil santral sinir sistemi tümörü geliştiği bildirilmiştir. Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi gören çocuklarda ve erişkinlerde beyin tümörleri riski artmaktadır. Çevresel faktörler, bazı organik bileşimler (genellikle nitrozaminler, nitrozüreler, hidrazinlerpolisilik hidrokarbonlar) anne karnında ya da doğumdan sonra bu tür maddelere maruz kalan çocuklarda beyin tümörleri sık görülmektedir.

Çocuklarda beyin tümörü olduğu nasıl anlaşılır?

Beyin tümörü belirtileri, tümörün dokusuna, yerleşim yerine ve hastanın yaşına göre değişir. Beyin tümörü normal santral sinir sisteminin yapılarına sızarak veya beyin omurilik sıvısı birikimi (BOS) dolaşım yollarını tıkayarak kafa içi basınç artışına yol açar ve nörolojik bozukluklara neden olur. Kafa içi basınç artışı beyin tümöründe erken belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Bu belirtiler baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge kaybı, bayılma, görme bozuklukları, konuşma bozukluğu ve uykuya eğilim (uyuklama) gibi belirtilerdir. Küçük çocuklarda baş ağrısı ilk yakınma olmayabilir. Bebeklerde beyin tümörü belirtileri huzursuzluk, kusma, her iki gözde veya tek bir gözde dışa bakış kısıtlılığı, gelişme geriliği ve ilerleyici başın veya beynin büyümesi gibi özgül olmayan belirtiler bebeklerde görülen beyin tümörü belirtileri olabilir.

Çocuklarda beyin tümörü tanısı

Çocuklarda beyin tümörü tanısında nörolojik muayene önemlidir. Tüm çocuk muayenelerinde nörolojik muayene de yapılmalıdır. Muayene sırasında refleksler, kas gücü, göz ve ağız hareketleri, kas koordinasyonu ve bilinç durumu en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Beyin tümörlerinde bilgisayarlı tomografi vazgeçilmez tanı yöntemidir. Kafa grafisi birinci basamak kullanılabilecek yöntemdir. Bunların yanı sıra manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyogram gibi tanı yöntemleri de kullanılır.

Çocuklarda beyin tümörü tedavisi

Beyin tümörleri tedavisinde genellikle ilk uygulanan yöntem cerrahi tedavidir. Lakin bazı durumlarda cerrahi tedavi uygulamak mümkün olmayabilir. Kemoterapi, radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi ve ventriküloperitoneal şant yerleştirme işlemi gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Cerrahi olarak çıkarılan ve iyileştirilen tümörlerde cerrahi tedavi uygulanır. Bazı tümörlerde cerrahinin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gerekebilir.

Farklı tedavi yöntemleri tümörün türünün yanı sıra genellikle çocuğun yaşı ve işlevsel durumu göz önünde bulundurularak seçilir. Erişkin beyin tümörlü hastalarda radyoterapi önemli bir yöntem olur iken, radyasyon tedavisinin çocuğun gelişmekte olan beyni üzerinde kötü etkileri olabileceği göz önünde bulundurularak küçük çocuklarda kemoterapi tedavisi daha fazla tercih edilir.

Çocuklarda beyin tümörü tedavisi

Çocuklarda beyin tümörü tedavisi

Beyin hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Beyin tümörü tedavisinde uygulanan yöntemler
  2. Beyin apsesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Sara (epilepsi) hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda baş ağrısı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Mikrosefali nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Nöral tüp defektleri nedenleri ve tedavileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git