Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Çocuklarda Behçet Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Behçet hastalığının nedeni bulunamadığından çocuklarda da önlenmesi veya engellenmesi mümkün olmamaktadır.

Çocuklarda Behçet hastalığı neden olur?

Behçet hastalığının nedeni bulunamadığından çocuklarda da önlenmesi veya engellenmesi mümkün olmamaktadır. Behçet hastalığı erişkinlere oranla çocuklarda daha az rastlanır. Bu hastalığında genetik bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle aileden de geçebilme ihtimali olduğu bilinmektedir. Çoğu hastalarda da virüs veya ağız uçuklarının da Behçet hastalığına sebep olabildiği sanılmaktadır. Behçet hastalığı çocuklarda da büyüklerinkinden farklı değildir.

Çocuklarda Behçet hastalığı belirtileri

Çocuklarda Behçet hastalığı belirtileri, ağız yaraları, genital bölge yaraları, deri tutulumu, göz tutulumu, eklem tutulumu, nörolojik tutulum, gastrointestinal rahatsızlıklar şeklinde yaşanmaktadır. Hastalık her çocukta aynı değildir. Bazı çocuk hastalar oral ülserler ile seyreden hafif sendromlar yaşayabilir iken, bazı çocuklarda göz ve sinir sistemi tutulumu görülebilmektedir. Aynı zamanda kız ve erkek çocuklar arasında değişik sendromlar ile seyreder. Erkek çocuklarda daha çok göz ve damar şikayetleri daha yoğun olur. Ayrıca çocuklarda ergenliğe geçiş döneminde farklılıklar görülebilir. Ergenlik dönemi sonrası gençlerde Behçet  hastalığı daha çok büyüklerin hastalığına benzer belirtiler gösterir.

Behçet hastalığında belirtilerin görülme oranları

Behçet hastalığında belirtilerin görülme oranları

Behçet hastalığı çocuğun günlük yaşamını nasıl etkiler?

Behçet hastalığının çocuğun ve ailenin günlük yaşantısına mutlaka etkileri olacaktır. Fakat hastalık göz veya diğer organ tutulumu olmadan devam ediyor ise genel olarak aile ve çocuk normal yaşantısına devam edebilir. Bu gurupta en çok problem olan rahatsızlık genelde yineleyen ağız yaralarıdır. Ne yazık ki bu yaralar çoğu çocuklarda sorun olabilir. Bu lezyonlar şiddetli ağrılara sebep olduğundan çocukların yeme gibi ihtiyaçları zorlaşır.

Göz tutulumu da çocuklarda zorluklara neden olabilir. Behçet hastası çocuklar okul hayatında bir takım zorluklar yaşayabilir. Behçet hastalığı olan çocukların eğitiminde eğer ağır göz tutulumu veya diğer organ tutulumu yok ise okul hayatında çok sorun olmadığı bilinmektedir. Lakin görmede zorluk yaşanıyor ise özel eğitim programları gerekebilir.

Behçet hastası çocuk aşı olabilir mi?

Behçet hastası olan çocukların her hangi bir aşı olabileceğini hastayı takip eden doktor karar vermelidir. Eğer çocuk immün baskılayıcı ilaç tedavisi görüyor ise steroid, azatioprin, siklosporin, Asiklofosfamid, anti TNF canlı zayıflatılmış virüs aşıları ile, kızamıkcık, kızamık, kabakulak, aralpolio, gibi aşılarda aşılanma ertelenmelidir. Canlı virüs içermeyip enfeksiyöz protein içeren tetanoz, difteri, poliosalk, hepatit B, boğmaca, ponomokok, hemofilüs, meningokok, aşılarını olabilirler.

Romatolojik hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Behçet hastalığı neden olur
  2. Behçet hastalığı belirtileri
  3. Behçet hastalığı tedavisi
  4. Behçet hastalığı ve hamilelik
  5. Kawasaki hastalığı nedenleri ve tedavisi
  6. Gut hastalığı nedenleri ve tedavisi
  7. Sarkoidoz hastalığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git