Ç

Çocuklarda Asemptomatik Bakteriüri Nedir? Çocuklarda Asemptomatik Bakteriüri Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardandır. Enfeksiyonun erken tanı ve tedavisi enfeksiyona bağlı oluşabilecek böbrek hasarlarının önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Klinik bulgusu ve pyürisi olmayan ve idrar kültüründe bakteri üremesi olan duruma asemptomatik bakteriüri denir. Asemptomatik bakteriüri sıklıkla okul çağındaki çocuklarda görülür, ancak sütçocukluğu döneminde de görülür.

ÇOCUKLARDA ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ TEŞHİSİ

Tanı koymada ilk ve önemli adım dikkatli bir öykü ve fizik muayenedir. 

Hastaların idrar yapma ve kabızlık öyküsü, aile bireylerinin ürolojik bir anomali olup olmadığı bakımından değerlendirilmeleri gereklidir. Aile anamnezinde (öyküsünde) ebeveynler ve kardeşler de idrar yolu enfeksiyonları ve vezikoüreteral reflü varlığının sorgulanması önemlidir.

Fizik muayenede çocuğun boy, tartı ve kan basıncı ölçülmelidir. Dış genitaller fimozis, labial füzyon ve vulvovajinit bakımından incelenir. Şiddetli kabızlığı olan çocuklarda rektal muayene yapılması gerekebilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarında uygun koşullarda idrar örneklerinden alınan kültürde anlamlı sayıda bakteriürinin tespit edilmesiyle kesin tanıya ulaşılır.

ÇOCUKLARDA ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ TEDAVİSİ

Asemtomatik bakteriürili çocuklarda, altta yatan anatomik patoloji veya disfonksiyonel işeme problemleri yok ise tedavi gerekli değildir. Patojen, immün yanıta neden olmaz, pyüri yoktur ve kendiliğinden düzelir. Fakat asemptomatik bakteriürinin, üriner sistem enfeksiyonlarından ayırt edilmesi çok ama çok önemlidir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Çocuklarda İdrar yolu enfeksiyonları
  2. Çocuklarda idrar yolu hastalıkları
  3. Vezikoüreteral reflü nedir
  4. Pyelonefrit (böbrek iltihabı) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git