C

Ciproxin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ciproxin İlacın Yan Etkileri

CIPROXIN 750 mg film kaplı tablet kullanma talimatı nedir?

Ciproxin’in etkin maddesi: Her bir film kaplı tablet, 750 mg siprofloksasine eşdeğer 873 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

Ciproxin’in yardımcı maddeleri: Avicel, mısır nişastası, polyplasdone XL, aerosil, magnezyum stearat, HPM – sellüloz 15 cp, PEG 4000, titan dioksit gibi yardımcı maddeleri içerir.

Ciproxin ağız yoluyla alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

CIPROXIN nedir ve ne için kullanılır?

Ciproxin film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. Ciproxin‘in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

Ciproxin, 10 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

Ciproxin yetişkinlerde aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • Solunum yolları enfeksiyonlarında,
 • Orta kulak enfeksiyonlarında,
 • Sinüzit’de,
 • Göz enfeksiyonlarında,
 • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında,
 • Adneksit’de (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabında),
 • Bel soğukluğunda (gonore),
 • Prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında,
 • Sindirim sistemi ve safra yolları enfeksiyonlarında,
 • Karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında,
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlarında,
 • Kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda,
 • Bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında,
 • Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda.

Ciproxin çocuklarda aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • Ciproxin, 1 -17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarında 2. ve 3. basamak olarak kullanılır.
 • Kistik fibrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Ciproxin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

CIPROXIN kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (CIPROXIN’in kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya Ciproxin’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise Ciproxin kullanılmamalıdır.
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Ciroxin kullanılmamalıdır.

CIPROXIN kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • 18 yaşından küçükseniz,
 • İlk uygulamadan sonra alerjik reaksiyon görülürse,
 • Ciddi ishal gelişirse,
 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,
 • Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,
 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,
 • Depresyon veya psikoz durumu varsa,
 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
 • Işığa duyarlılığınız varsa,
 • P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Teofilin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız
 • Kalp ritminde bir bozukluk olan QT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Yaşlıysanız,
 • Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa, Ciproxin kullanımı sırasında dikkatli olunuz veya doktorunuzun gözetimi altında ilacınızı kullanınız.

Ciproxin kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.

Ciproxin karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, Ciproxin almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

Eğer glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa Ciproxin kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

Ciproxin kullanılırken Mycobacterium spp. kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

Ciproxin’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

Ciproxin gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda CIPROXIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Ciproxin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ciproxin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Ciproxin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ciproxin anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Ciproxin kullanımı: Orta derece böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Araç ve makine kullananlar Ciproxin kullanabilir mi? Ciproxin araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

Ciproxin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Ciproxin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte CIPROXIN kullanımı nasıl olmalı?

Ciproxin’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Probenesıd (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • Omeprazol (mide ilacı),
 • Tizanidin (kas gevşetici),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,
 • Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Steroid olmayan antiinflamatuarlar (NSAII) (kortizon dışı iltihap gidericiler),
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),
 • Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Lidokain (lokal anestezi ilacı),
 • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil),
 • Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin.

Ciproxin aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

 • Demir,
 • Sukralfat (mide ilacı),
 • Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),
 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum içeren ilaçlar,
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CIPROXIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Ciproxin’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Ciproxin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanılması tavsiye edilen Ciproxin dozu: 

Ciproxin Kullanımı ve Doz Uygulama

Ciproxin’i ne kadar süreyle kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler. Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir.

Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

 • Alınacak olan doz
 • Tedavi programı
 • Tedavi süresi.

Uygulama yolu ve metodu:

Ciproxin tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç karnına ya da tok karnına alınabilir. Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Çocuklarda Ciproxin kullanımı:

 • Ciproxin 5-17 yaş arası kistik fibrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg /kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg /kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır.
 • İdrar yolları ve böbrek enfeksiyonlarında 8 saate bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır.

Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda Ciproxin kullanımı:

Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Ciproxin kullanımı:

Orta derece böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır.

Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Ciproxin kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Eğer Ciproxin’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Ciproxin kullandıysanız: Ciproxin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ciproxin kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

CIPROXIN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Ciproxin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciproxin’in yaygın yan etkileri (100 kişiden 1 ile 10’unu etkiler):

 • Bulantı,
 • İshal.

Ciproxin’in yaygın olmayan yan etkileri (1.000 kişiden 1 ile 10’unu etkiler):

 • Mantar enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofil adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku bozuklukları,
 • Tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • Gaz şişkinliği,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Bilirubin artışı,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek bozukluğu,
 • Kronik yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Rahatsızlık hissi,
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı.

Ciproxin’in seyrek yan etkileri(10.000 kişiden 1 ile 10’unu etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kalın barsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Beyaz kan hücrelerinin olmayışı,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem,
 • Ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar,
 • Depresyon,
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler,
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem iltihabı,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması,
 • İdrarda kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Kan şekerinde artma,
 • Ciltte kabarcıklar.

Ciproxin’in çok seyrek yan etkileri (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Psikolojik reaksiyonlar,
 • Migren,
 • Yürüyüş bozukluğu,
 • Koku bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar; eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi.

Ciproxin’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
 • Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes).

Eğer Bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CIPROXIN nasıl saklanır?

 • Ciproxin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ciproxin‘i 30°C‘nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Ciproxin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ciproxin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ciproxin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı (07/12/2012) tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Boğaz iltihabı nedenleri ve tedavisi
 2. Sistit nedenleri ve tedavisi
 3. Bel soğukluğu nedenleri ve tedavisi
 4. Peritonit nedenleri ve tedavisi
 5. Çocuklarda kistik fibrozis nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git