Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Cipro Ne İçin Kullanılır? Cipro Yan Etkileri Nelerdir?

CIPRO 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet, 500 mg siprofloksasine eşdeğer 582 mg siprofloksasin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, mısır nişastası, krospovidon, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silika susuz, magnezyum stearat (E572), hidroksi propil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (E171), polietilen glikol gibi yardımcı maddeler içerir.

Cipro Tablet Prospektüs

CIPRO NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Cipro, film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.

Cipro’nun etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

Cipro, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

Cipro tabletler aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

YETİŞKİNLERDE:

 • Solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde,
 • Uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında,
 • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında,
 • Adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı),
 • Bel soğukluğu (gonore),
 • Prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında,
 • Sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
 • Karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında,
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlarında,
 • Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

Akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte de (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, Cipro’ya ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

ÇOCUKLARDA:

Cipro, kistik fibröz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelönefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. Cipro, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

CIPRO KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya Cipro’nun içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Cipro kullanımı bölümüne bakınız).

CIPRO’NUN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • 18 yaşından küçükseniz,
 • İshal görülürse,
 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa,
 • İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,
 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,
 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
 • Cipro ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,
 • Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,
 • Yaşlıysanız,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Cipro kullanırken dikkatli olunuz. 

Karaciğer yetmezliğiniz varsa, Cipro karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, Cipro almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

Depresyon veya psikoz durumunuz varsa, Cipro’yu ilk aldığınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) Cipro tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen Cipro almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur.

Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerebilir;

 • Göğüste sıkışma hissi,
 • Baş dönmesi,
 • Mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunların olması halinde, Cipro kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

Cipro kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

İshal Cipro kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. İshal ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal Cipro tedavisini bırakınız. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Kalp hastalığınız varsa Cipro kullanırken dikkat etmeniz gereken durumlar;

 • QT intervalinde uzama (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum) ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması,
 • Kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması),
 • Kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandırılır),
 • Zayıf kalp (kalp yetmezliği),
 • Kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü),
 • Kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçlar kullanıyor olmanız.

Cipro’nun metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

Kan ya da idrar analizi yaptırırken, Cipro kullandığınızı söyleyiniz.

Cipro kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız Cipro kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa Cipro kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

Cipro kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

Cipro’ya duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

Cipro Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: Cipro gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

Cipro beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç hakknda bilgi vermeniz önemlidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CIPRO’NUN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Cipro ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Cipro butür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE CIPRO KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cipro’nun hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir.

Bu ilacın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Önlem olarak, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanılması önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE CIPRO KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cipro anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanımı önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR CIPRO KULLANABİLİR Mİ?

Cipro araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

CIPRO’NUN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE CIPRO KULLANIMI

Cipro’yu aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (sınıf I A ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar),
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait ilaçlar)
 • Bazı antipsikotikler,
 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • Omeprazol (mide ilacı),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Steroid olmayan antiinflamatuvarlar ilaçlar (NSAİİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (vitamin K antagonistleri örn. varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindione),
 • Kan şekeri düşürücü ilaçlar (glibenklamid, glimepirid gibi),
 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Klozapin (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenitoin (sara (epilepsi) için kullanılan),
 • Olanzapin (antipsikotik bir ilaç).

Cipro aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:

 • Pentoksifilin (dolaşım problemleri için kullanılır),
 • Kafein ve diğer ksantin türevleri,
 • Duloksetin (depresyon,diyabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için kullanılır),
 • Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için kullanılır),
 • Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için kullanılır ).

Bazı ilaçlar Cipro’nun etkisini azaltabilir:

 • Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),
 • Omeprazol (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),
 • Mineral destek ilaçları,
 • Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),
 • Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),
 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

Bu preparatların kullanımı gerekliyse Cipro bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.

Cipro, tizanidin ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu durum kan basıncında azalma (düşük tansiyon) ve uykulu olma gibi yan etkilere neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CIPRO NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Cipro’yu her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza tekrar sorunuz.

Kullanılması tavsiye edilen Cipro dozu:

Cipro’yu ne kadar süre ile ve ne sıklıkta kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla uygulanır.

Cipro tabletlerini bir miktar su ile bütün olarak yutunuz. Tabletler aç karnına ya da tok karnına alınabilir. Tabletleri günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz. Tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz (toplardamar içi) formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Çocuklarda Cipro Kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Cipro Kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Cipro Kullanımı:

Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Cipro Kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Eğer Cipro’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Cipro Kullandıysanız: Cipro’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cipro’yu Kullanmayı Unutursanız: Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, unuttuğunuz dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi sürenizi mutlaka tamamlayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cipro İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi sürenizi tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

CIPR’NUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Cipro’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın (100 kişiden 1 ilâ 10’unu etkileyebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • İshal,
 • Çocuklarda eklem ağrısı.

Yaygın olmayan (1.000 kişiden 1 ilâ 10’unu etkileyebilen) yan etkiler;

 • Mantar enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofil adı verilen özel tip beyaz kan hücreleri sayısında artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Uyku bozuklukları,
 • Tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Bilirubin artışı,
 • Döküntü, kaşıntı, kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu,
 • Ağrı,
 • İyi hissetmeme (asteni),
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı.
 • Transaminaz seviyelerinde artış,
 • Kas-iskelet ağrısı (örneğin sırt ağrısı, göğüs ağrısı gibi).

Seyrek (10.000 kişiden 1 ilâ 10’unu etkileyebilen) yan etkiler;

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem,
 • Ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar,
 • Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlaması hali dahil olmak üzere),
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),
 • Kulak çınlaması, işitmede azama, işitme kaybı,
 • Kalp atım hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Tansiyon düşüklüğü.
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kas ağrısı, kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Eklem iltihabı,
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması, idrarda kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),
 • Terleme,
 • Kan şekerinde artma (hiperglisemi),
 • Kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglisemi),
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Ciltte kabarcıklar.

Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkileyen) ya etkiler;

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin tehlikeli bir şekilde azalması (agranülositoz),
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Migren,
 • Yürüme güçlüğü,
 • Koku bozuklukları,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit edici karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu)
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Karaciğer nekrozu.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyen) yan etkiler;

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
 • Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması),
 • Kalp ritim bozukluğu,
 • Kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes),
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP – yaygın kızarık zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası gelişen klinik tablo),
 • INR (Intemational normalized ratio) (kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkilen bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olaursunuz.

CIPRO NASIL SAKLANMALI?

 • Cipro’yu çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cipro’yu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Cipro’yu son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cipro’yu kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Cipro’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Dış kulak iltihabı nedenleri ve tedavisi
 2. Prostat iltihabı (prostatit) nedenleri ve tedavisi
 3. Karın zarı iltihabı (peritonit) nedenleri ve tedavisi
 4. Bel soğukluğu (gonore) nedenleri ve tedavisi
 5. Bakteriler ve hastalığa neden olan bakteri türleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git