C

Cipralex Nedir? Cipralex Ne İçin Kullanılır? Cipralex Ne İşe Yarar? Cipralex Yan Etkileri

CİPRALEX 10 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Cipralex ağızdan alınır.

Cipralex’in etkin maddesi: 10 mg essitaloprama eşdeğer 12,77 mg essitalopram oksalat içerir.

Cipralex’in yardımcı maddeleri: Tablet çekirdeği; Mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidrit silika, talk, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat içerir. Film kaplama: Hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksit (E171) gibi yardımcı maddeler içerir.

Cipralex Prospektüs

CIPRALEX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Cipralex 10 mg film kaplı tabletler, her biri 10 mg essitalopram içeren oval, beyaz, çentikli, tabletin bir yüzünde çentiğin bir tarafında “E” diğer tarafında “L” baskılı film kaplı tabletlerdir.

Cipralex 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Cipralex essitalopram içerir.

Cipralex, 18 yaş ve üzeri hastalarda; 

 • Depresyon (majör depresif durumlar),
 • Agorafobili (açık alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluğunda,
 • Sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu,
 • Obsesif-kompulsif (saplantı-zorlantı) bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklarda kullanılır.

Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) olarak adlandırılan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

İyi hissetmeye başlamanız birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzda iyileşme görmeniz biraz zaman alsa bile, Cipralex kullanmaya devam ediniz.

Eğer kendinizi daha iyi hissetmezseniz ya da daha kötü hissederseniz, bunu doktorunuza bildiriniz.

CIPRALEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Essitaloprama veya Cipralex içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler bölümüne bakınız),
 • MA0 (monoamin oksidaz) inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pimozid (antipsikotik) kullanıyorsanız,
 • Doğuştan gelen veya sonradan yaşadığınız anormal kalp ritmi (EKG’de görüntülenen; kalbin nasıl çalıştığını değerlendiren bir inceleme) hikayeniz varsa,
 • Kalp ritmi problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya kalp ritminizi etkileyebilecek ilaçlar (Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (örn. fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazı antimikrobiyal bileşikler (örn. sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin, özellikle halofantrin olmak üzere anti-sıtma ilaçları), bazı anti alerji ilaçları (astemizol, mizolastin) kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Cipralex kullanımı bölümüne baknız).

CIPRALEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Cipralex almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz. Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler;

 • Eğer epilepsiniz (sara hastalığınız) varsa. Eğer ilk kez nöbeti ortaya çıkarsa veya epilepsi nöbetleri daha sık olursa Cipralex kullanımına son verilmelidir (olası yan etkiler bölümüne bakınız),
 • Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa (doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir),
 • Eğer diyabetiniz varsa, Cipralex tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir, insülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir,
 • Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse,
 • Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa,
 • Eğer elektrokonvulzif tedavi (elektroşok tedavisi) alıyorsanız,
 • Eğer koroner kalp hastalığınız varsa,
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kalbinizle ilgili probleminiz varsa veya geçmişte yaşadıysanız,
 • Dinlenirken kalp atış hızınız düşükse ve/veya uzun süren şiddetli ishal ve kusma (hastalık hali) sonrasında veya diüretik (idrar söktürücü ilaç) kullanımı sonucu tuz kaybınız varsa,
 • Ayaktayken hızlı veya düzensiz kalp atışınız, bayılma, düşme veya baş dönmesi gibi kalp hızı fonksiyonunda anormalliklere işaret eden durumlar yaşıyorsanız,
 • Eğer göz bebeğinizdeki genişleme (midriyazis) ile ilgili bir problem varsa.
 • Torsades de Pointes (bir tür kalp ritim bozukluğu) geliştirme riski yüksek olan hastalarda örneğin konjestif kalp yetmezliği olanlar, yeni geçirilmiş kalp krizi olanlar, kalp atım hızı yavaş olanlar ya da eş zamanlı hastalık veya ilaç kullanımı nedeniyle hipokalemi (kandaki potasyum seviyesinin düşük olması) ya da hipomagnezemiye (kandaki magnezyum seviyesinin düşük olması) yatkınlığı olanlarda dikkatli olunması önerilmektedir.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ:

 • Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manikfaza girebilir. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, sürekli hareket etme isteği veya yerinde duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

 • Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa,
 • Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, bir antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin arttığını göstermiştir.

Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz. 

Cipralexin Çocuklardaki Etkisi

Çocuklar ve 18 Yaşın Altındaki Ergenlerde Kullanımı:

Cipralex, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca, 18 yaşın altındaki hastalarda, bu türden ilaçları kullandıklarında, intihara teşebbüs, intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin ortaya çıkma riskinin daha yüksek olduğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşından küçük bir hastaya, en uygun seçenek olduğunu düşünerek, Cipralex başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya Cipralex vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz. 18 yaşın altındaki bir hastaysanız Cipralex kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Ayrıca, Cipralex’in bu yaş grubundakilerin büyüme, olgunlaşma ve bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz belli değildir.

Cipralex çocuklar ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş altı) kullanılmamalıdır.

Cipralex’in yaşlı hastalarda sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğundaki etkililiği araştırılmamıştır.

Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CIPRALEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Cipralex’i aç veya tok karnına alabilirsiniz (Cipralex nasıl kullanılır bölümüne bakınız).

Cipralex’in alkolle etkileşmesi beklenmez. Ancak birçok ilaçta olduğu gibi, Cipralex’in alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

HAMİLELİKTE CIPRALEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamilelik planlarınız varsa doktorunuza bildiriniz. Hamileyseniz, doktorunuzla risklerini ve yararlarını tartışmadan Cipralex kullanmayınız.

Eğer hamileliğin son 3 ayında Cipralex kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde şu etkiler oluşabilir;

 • Nefes almada zorluk,
 • Mavimsi bir cilt,
 • Nöbetler,
 • Vücut ısısı değişiklikleri,
 • Beslenmede zorluklar,
 • Kusma,
 • Düşük kan şekeri,
 • Katı veya gevşek kaslar,
 • Aşırı refleksler,
 • Titreme,
 • Huzursuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Uyuşukluk,
 • Sürekli ağlama,
 • Uyku hali ve uyku bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Doktorunuza Cipralex kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Hamileliğiniz sırasında, özellikle de hamileliğinizin son 3 ayında kullanacağınız Cipralex gibi ilaçlar, yeni doğan bebeğinizde yeni doğanın inatçı pulmoner hipertansiyonu adı verilen ciddi bir durumun ortaya çıkma riskini arttırabilir. Bu durum bebeğinizin daha sık nefes almasına ve mavimsi görünmesine neden olur. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumundan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde bu durum ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik sırasında Cipralex kullanıyorsanız, ilaç asla ani bir şekilde kesilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE CIPRALEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cipralex’in anne sütüne geçmesi beklenir. Emziriyorsanız Cipralex kullanmanız önerilmez, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar konusunda tartışıp doktorunuzun uygun bulması halinde kullanabilirsiniz.

ClPRALEX’İN ÜREME SİSTEMİNE ETKİSİ NEDİR?

Essitalopram gibi bir ilaç olan sitalopramın hayvan çalışmalarında spermin kalitesini düşürdüğü görülmüştür. Teorik olarak bu fertiliteyi etkileyebilir fakat insandaki fertiliteye etkisi henüz gözlemlenmemiştir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ClPRALEX KULLANABİLİR Mİ?

Cipralex’in sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç veya makine kullanmanız tavsiye edilmez.

CIPRALEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Geçerli değildir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ClPRALEX KULLANIMI

Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmış olduğunuz bir ilaç varsa ya da kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

* Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) adı verilen bir grup ilaç (fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler). Eğer bu ilaçlardan birini kullandıysanız, Cipralex almaya başlamadan önce, 14 gün beklemeniz gerekir. Cipralex’i kestikten sonra da, bu ilaçları almadan önce 7 gün beklemeniz gerekir.

* Moklobemid içeren (depresyon tedavisinde kullanılır) “geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörleri”. Yan etki riskini artırırlar.

* Selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) “geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri”. Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

* Simetidin, lansoprazol ve omeprazol (mide ülserinde kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). Bu ilaçlar essitalopramın kandaki seviyesini arttırabilirler.

* Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici olarak kullanılan veya kanı sulandırıcı, diğer bir adla antiagregan olarak kullanılan ilaçlar). Bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir.

* Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan, kanı sulandırıcı ilaçlar). Doktorunuz kullandığınız antikoagülan dozunun halen uygun düzeyde olduğunu teyit etmek amacıyla, Cipralex’e başlarken veya ilacı keserken pıhtılaşma zamanını kontrol etmek isteyebilir.

* Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklarında kullanılır), klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler) ile birlikte alındığında, Cipralex’in dozunda ayarlama gerekebilir.

* Kandaki potasyum ve magnezyum değerlerini düşüren ilaçlar, hayatı tehdit eden kalp ritim bozukluğu riskini arttırırlar.

* Alerji hastalıklarına karşı etkili bazı ilaçlar (astemizol, mizolastin) gibi kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız Cipralex kullanmayınız.

* Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrıda kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

 • Bir antibiyotik olan linezolid.
 • Lityum (manik-depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan (bir aminoasittir ve beslenme desteği olarak kullanılır).
 • İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).
 • St. John’s Wort; (Sarı kantaron: Hypericum perforatum) -depresyonda kullanılan bitkisel bir ürün.
 • Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır).
 • Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar ve SSRI’lar).
 • Kalp problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya Sınıf IA ve antiaritmikler gibi kalp ritmi problemleri için veya kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar, antipsikotikler (örn. fenotiyazin türevleri, ofantrin olmak üzere anti-sıtma ilaçları) kullanıyorsanız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CIPRALEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Cipralex’i her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

ERİŞKİNLER:

Depresyon tedavisinde: Cipralex’in tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz doktorunuz tarafından günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Panik bozukluk (aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir) tedavisinde: Cipralex’in başlangıç dozu, günde 10 mg’lıkd oza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı ve korku duyma) tedavisinde: Cipralex’in tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozu günde 5 mg’a düşürebilir veya günde en fazla 20 mg’a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu (sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir kaygı durumu) tedavisinde: Cipralex’in tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk (takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile birlikte yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemler) tedavisinde: Cipralex’in tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Cipralex’i aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz. Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.

Tabletler gerektiğinde, düz bir yüzeye, çentik yukarı gelecek şekilde konularak, ikiye bölünebilir. Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklarıyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

Cipralex Tabletin Bölünmesi

İlk 2 haftası için tavsiye edilen başlangıç dozu günde 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 10 mg’a yükseltilebilir.

Böbrek ve karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Çocuklar ve Ergenlik Çağındakilerde Cipralex Kullanımı:

Cipralex çocuklar ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş altı) kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Cipralex’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler) bölümüne bakınız.

Yaşlı Hastalarda (65 yaş üstü) Cipralex Kullanımı:

Cipralex’in tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 10 mg’a yükseltilebilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Cipralex Kullanımı:

Hafif veya orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Cipralex Kullanımı:

Hafif ve orta dereceli karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda tedavinin ilk 2 haftası için tavsiye edilen başlangıç dozu günde 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 10 mg’a yükseltilebilir.

Karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Tedavinin Süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi hissetmeniz biraz zaman alsa da Cipralex’i kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz. Cipralex’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.

Eğer Cipralex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Cipralex Kullandıysanız:

Cipralex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor olsanız bile bunu yapınız.

Aşırı dozun bazı belirtilerine gelince; sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında düşme ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.

Doktor veya hastaneye giderken Cipralex kutusunu yanınızda götürünüz.

Cipralex Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer aynı gün gece veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

Cipralex İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı önermeden Cipralex’i kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, Cipralex dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.

Cipralex kullanmayı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler Cipralex tedavisi aniden sonlandırıldığında sık görülür. Cipralex uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok hastada belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, Cipralex’i bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizden ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha uzun bir zaman içerisinde dozu azaltarak bırakmanızı isteyebilir.

Cipralex’in kesilme belirtileri;

 • Baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik),
 • Karıncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini de kapsayan  elektrik şoku duygusu (daha az yaygın olarak),
 • Uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak),
 • Endişe duygusu,
 • Baş ağrıları,
 • Bulantı,
 • Terleme (gece terlemeleri dahil),
 • Huzursuz veya ajite hissetme,
 • Titreme,
 • Kafa karışıklığı,
 • Duygusallık veya sinirlilik,
 • İshal (yumuşak dışkı),
 • Görme bozuklukları,
 • Çarpıntı veya aşırı kalp atımı hissi.

Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CIPRALEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi,Cipralex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceği ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz Cipralex’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza veya size en yakın hastaneye gidiniz:

Yaygın olmayan:

Mide-bağırsak kanamaları dahil anormal kanamalar.

Seyrek:

 • Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken zorluk hissederseniz (alerjik reaksiyon) doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.
 • Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sıklığı bilinmeyen:

 • İdrar yaparken zorluk,
 • Nöbetler (ayrıca Cipralex’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler) bölümüne bakınız),
 • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatit belirtisidir),
 • Hızlı, düzensiz kalp atımı, bayılma (bunlar hayatı tehdit eden ve Torsades de Pointes olarak bilinen bir durumun belirtileri olabilir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

DİĞER OLASI YAN ETKİLER

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10’da 1 kullanıcıdan daha fazlasını etkileyen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Baş ağrısı.

Yaygın (100’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen) yan etkiler;

 • Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit),
 • İştahta azalma veya artma,
 • Endişe, huzursuzluk,
 • Anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali,
 • Sersemlik,
 • Esneme,
 • Titreme,
 • Deride karıncalanma,
 • İshal, kabızlık,
 • Kusma,
 • Ağız kuruluğu,
 • Terleme artışı,
 • Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji),
 • Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozuklukları),
 • Yorgunluk,
 • Ateş,
 • Kilo artışı.

Yaygın olmayan (1000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen) yan etkiler;

 • Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (pruritus),
 • Diş gıcırdatma,
 • Ajitasyon,
 • Sinirlilik,
 • Panik atak,
 • Sersemlik, konfüzyon durumu,
 • Uyku bozukluğu,
 • Tat almada bozukluk,
 • Bayılma (senkop),
 • Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Saç dökülmesi,
 • Aşırı adet kanaması,
 • Adet dönemi düzensizliği,
 • Kilo kaybı,
 • Kalp atımında hızlanma,
 • Kol ve bacaklarda şişlik,
 • Burun kanaması.

Seyrek (10000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen) yan etkiler;

 • Saldırganlık,
 • Depersonalizasyon (kişinin vücudunun tümü ya da bir kısmına yabancılaşması şeklinde daha farklı bir algılayış içine girilmesi),
 • Halüsinasyon (hayal görme),
 • Kalp atışında yavaşlama.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, (ayrıca Cipralex’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler bölümüne bakınız),
 • Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler; bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon (zihin karışıklığı)),
 • Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon),
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış),
 • Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler),
 • Ağrılı ereksiyon (priapizm),
 • Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük kan pulcuğu seviyesi (trombositopeni),
 • Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem),
 • İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salınımı),
 • Erkeklerde ve emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi,
 • Saldırganlık,
 • Depersonalizasyon (kişinin vücudunun tümü ya da bir kısmına yabancılaşması şeklinde daha farklı bir algılayış içine girilmesi),
 • Halüsinasyon (hayal görme),
 • Kalp atışında yavaşlama,
 • Mani (taşkınlık nöbeti),
 • Bu grup ilaçları kullanan hastalarda kemik kırıkları riskinde artma gözlenmiştir,
 • Kalp ritminde değişiklik (“QT aralığında uzama” olarak adlandırılan, EKG’de (elektrokardiyogram) görülen kalbin elektriksel aktivitesi).

Ek olarak, essitaloprama (Cipralex’in etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarla saptanan bazı yan etkiler de vardır.

Bu yan etkiler;

 • Motor huzursuzluk (akatizi (yerinde duramama hali)),
 • Anoreksiya (iştah kaybı).

Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

CIPRALEX’İ NASIL SAKLAMALI?

 • Cipralex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cipralex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Cipralex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cipralex’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi bildirilen ayın son günüdür.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.

FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 l.Blok.Kat:7 34471 Ümraniye / İstanbul.

Üretim yeri:

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı / İstanbul.

Bu kullanma talimatı 07/05/2018 tarihinde onaylanmıştır.

 1. Depresyon Nedir, Belirtileri Nelerdir
 2. Anksiyete Bozukluğu Neden Olur
 3. Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri
 4. Panik Bozukluk Nedir, Belirtileri Nelerdir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git