Cinsel Yaşam

Cinsiyet Değişikliği Nasıl Olur? Cinsiyet Nedir?

Cinsiyet, cinsiyeti ifade etmek için kullanılan bir terimdir ve genellikle cinsel ilişki için de kullanılır.

Cinsiyet ve cinsel özellikler

Cinsiyet, cinsiyeti ifade etmek için kullanılan bir terimdir ve genellikle cinsel ilişki için de kullanılır.

Cinsiyet değişikliği nasıl gerçekleşir?

Bir bireyin anatomik cinsiyetinin değiştirilmesi için yapılan, genellikle hormon tedavisi ile birlikte radikal cerrahi işlemler ile cinsiyet değiştirilebilir. Cinsiyet değişikliği operasyonları, transeksüellerde ve dış cinsiyet organları ne tam erkek ne de tam dişi (cinsiyet organları, ambigü) olan bebeklerde uygulanır. Bu işlemler kişiye psikolojik cinsel kimliği ile uyumlu fiziksel görünüm ya da daha belirgin bir cinsel kimlik sağlamak için uygulanır.

Cinsiyet değiştirmek için uygulanan yöntemler

Cinsiyet değiştirme işlemleri transeksüellerde, cinsiyet değişikliği işlemleri, hormon tedavisi ve ayrıntılı danışma sonrasında genitoüriner organlarda uygulanan bir seri önemli operasyonu içermektedir. Erkekten kadına dönmek için cinsiyet değişikliği operasyonu en sık uygulanan yöntemlerden biridir ve sonuçları kadından erkeğe dönme işlemine göre daha başarılıdır. 

Ambigü genitalya olan bebeklerde, doğumdan sonra bir an önce bir cinsiyet konusunda karar verilmeli ve uygun cerrahi ve hormonal tedavi uygulanmalıdır.

Cinsiyet değişikliği ameliyatı sonrası

Cinsiyet değiştirme operasyonu uygulandıktan sonra, vücut şekli ve kıl dağılımı gibi sekonder cinsiyet karakterlerinin idamesinin (devamının) sağlanması için hormon tedavisine ömür boyu devam edilmesi gerekebilir. Kadına dönmüş transeksüeller cinsel ilişkiye girebileceği gibi, gebe kalamazlar. Kadından veya eş cinsellikten erkeğe dönenler ejakulasyon (cinsel boşalma) gerçekleştiremezler ve mekanik yardım ile ereksiyon (sertleşme) elde edebilirler.

Cinsel işlev kromozomları

Cinsel işlev kromozomları kişinin cinsiyetini belirleyen bir çift kromozomdur. İnsan vücudundaki tüm hücreler (yumurta ya da sperm hücreleri hariç) otozomlar olarak adlandırılan 22 çift kromozomun yanında bir çift te cinsel işlev kromozom bulundururlar. Kadınlarda cinsel işlev kromozomları benzer görünümdedir ve bunlar X kromozomu olarak adlandırılırlar. Erkeklerde cinsel işlev kromozomlarından biri X iken diğer daha küçük olanı Y’dir. Kadınlarda normal cinsel işlev kromozom komplemanı XX iken erkeklerde XY’dir. 

Cinsel işlev kromozomlarının fonksiyonları

Tüm diğer kromozomlar gibi X ve Y kromozomları içerdikleri genlerin aktiviteleri ile etkilerini de gösterirler. Bu gen ile hücrelerin içindeki kimyasal işlemler ve tüm vücuttaki büyüme ve gelişim ile ilgili kodlanmış bilgiler içerirler.

X ve Y kromozomları bir açıdan farklılık gösterirler. Y kromozomu üzerindeki genler > cinsiyeti belirler. Bunların varlığı erkek cinsiyete, yokluğu kadın cinsiyete neden olur. Her iki cinste de bulunan X kromozomu, genel gelişim ve fonksiyonlar açısından önemli genleri içerirler. X kromozomunun olmaması yaşam ile bağdaşmaz.

Sıradan vücut hücrelerinin çekirdeklerinde tek bir X kromozomu ve 22 çift otozom bulunması, temelde kadın paternine uyan, genel vücut fonksiyonlarında ve gelişiminde benzerliğe yol açar. Bu durum sadece tek bir cinsel işlev kromozomu bulunan, X kromozomu, ”turner sendromu” olan kişilerde görülebilir. Tam kadın cinsel özellikleri hiçbir zaman gelişmese de bu kişiler dış görünüş ve kişilik olarak kadın görünümündedirler. Bütün kadın cinsel özellikleri ancak ikinci X kromozomunun varlığında gelişir. Y kromozomunun varlığı, kadın paterni erkek paterne çevirir.

Cinsiyet nasıl belirlenir?

Biyolojik cinsiyeti belirleyen faktörler vardır. Altta yatan belirleyici faktör kişinin hücrelerindeki cinsiyet kromozomlarıdır. Kadınlarda iki X kromozomu ve erkeklerde bir X ve Y kromozomu mevcuttur. Embriyonik gelişimin erken evrelerinde bu kromozomlar farklı gonadların gelişimine neden olur (erkeklerde testisler, kadınlarda yumurtalıklar). 

Erkeklerde testisler penis dahil erkek üreme sisteminin gelişimine neden olan hormonlar salgılar. Kadınlarda bu erkeklik hormonlarının bulunmayışı fallop tüpleri, uterus ve vajinanın gelişimi ile farklı bir gelişim paternine yol açar. Pubertede gonadlardan ikinci bir hormon salgılanmasında ki artış, erkeklerde yüzdeki kıllar, kadınlarda göğüsler ve her iki cinsiyette pubik kılallanma gibi sekonder cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkmasına yol açar.

Cinsiyet tayininde bazen zorluklar yaşanabilir ve ambigü cinsiyete yol açabilir . Bazı kişiler cinsiyet kromozomlarının anormal bir parçasını alırlar (kromozomal anormallikler) ve bir cinsiyetin tüm özellikleri gelişmez. Gerçek hermafroditizm (vücutta hem yumurtalık hem de testislerin bulunması) çok nadir görülür.

Cinsellik hormonları

Primer ve sekonder cinsellik karakterlerinin gelişimini kontrol eden ve menstrüel siklus gibi cinsiyet ile ilişkili fonksiyonları düzenleyen hormonlardır. Üç ana tip hormon vardır ve bu hormonlar androjen hormonları, östrojen hormonları, progesteron hormonu gibi hormonlardır. 

Cinsiyete bağlı kalıtım ne demek?

Cinsiyete bağlı kalıtım, bir özellik ya da bozukluğun sonraki jenerasyona cinsel işlev kromozomları ile ya da bunlarda bulunan genler yolu ile geçmesidir. 

Cinsel işlev kromozomlarının sayısı ile ilişkili bozukluklar arasında Turner sendromu ve Klinefelter sendromu bulunmaktadır. Diğer birçok cinsellik ile ilişkili özellikler ya da bozukluklar X kromozomundaki resesif genlere bağlıdır.

Cinsel terapi nedir?

Cinsel terapi, fiziksel bir nedene bağlı olmayan cinsel problemlere danışmanlık yapılması ve tedavisinin yapılmasıdır. Cinsel terapi (psikoseksüel terapi olarak ta adlandırılır).  Partnerlerin eğilimlerini cinselliğe, cinsel ihtiyaçlarını kavramalarına ve vajinismus, erken boşalma, orgazm olamama ve erektil disfonksiyon gibi bazı bozuklukların tedavisinde hisse odaklanan teknik ya da pelvik taban egzersizleri gibi öğretme teknikleri gibi tedavi yöntemleridir. 

Birincil (primer) cinsiyet özellikleri

Primer cinsiyet özellikleri, doğuştan beri bulunan, kişinin cinsiyetini gösteren, erkekte penis ve testisler ya da kadında vajina ve vulva gibi fiziksel özellikler.

İkincil (sekonder) cinsiyet özellikleri

Sekonder cinsiyet özellikleri, pubertede ortaya çıkan, yetişkin üreme çağının başladığını gösteren fiziksel özellikler. Kızlarda ilk belirti göğüslerin büyümesidir. Bundan kısa bir süre sonra pubik ve koltuk altı kılları belirir ve kadın beden şeklini oluşturmak üzere kalça, mide bölgesi ve uyluklarda yağ birikimi başlar. Erkeklerde ilk belirti testislerin büyümesi, bunu skrotum derisinin incelmesi ve penisin büyümesi takip eder. Pubik, yüz, koltuk altı ve diğer beden kıllarının ortaya çıkması, sesin kalınlaşması, kas kitlesi ve kemik yapısının artması gibi özelliklerdir. 

Cinsellik ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kadınlarda orgazm olamama nedenleri
  2. Bel soğukluğu nedenleri ve tedavisi
  3. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  4. HIV virüsü (AIDS) nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git