C

Cilt Gençleştirmede (Yenilemede) Kullanılan Dolgu Maddeleri

Dolgu uygulamasının amacı iki temel başlık altında toplanabilir; hacim kazandırma veya şekillendirme.

Dolgu uygulamasının amacı iki temel başlık altında toplanabilir; hacim kazandırma veya şekillendirme. Fakat ikisini birbirinden ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü bir bölgeye hacim kazandırılırken aynı zamanda o bölgenin şekli de düzeltilmiş olur.

Dolgu maddeleri kalıcı ve eriyen dolgular şeklinde ikiye ayrılırlar. Fakat eriyen dolgular arasında daha uzun kalan ve resorpsiyonu tam olmayan dolgular da vardır ve bunlar yarı-kalıcı dolgular olarak adlandırılır.

Eriyen dolgular

Eriyen dolgu tipleri genellikle 6 ay ile 2 yıl içerisinde tamamen eriyerek etkinliğini kaybederler ve istenen etkinin sağlanabilmesi için tekrar tekrar uygulanması gerekir. Eriyen dolgular daha yumuşak ve elle şekillendirilmesi daha kolaydır. Bu dolgular yumuşak olduğu için yüzeysel uygulanabilir ve ince kırışıklıkların yok edilmesinde de kullanılır. Günümüzde en sık kullanılan dolgu maddesidir ve su tutma etkisine sahiptir. Uygulaması ve dokuya enjekte edilmesinden sonra istenilen bölgede, istenilen dolgunluğun sağlanması için elle manipülasyonu daha kolaydır. Yanlış uygulandığında veya fazla dolgunluğa bağlı kişi şikayetçi olduğunda hyaluronidaz ile eritilebilir, bu  da eriyen dolguların önemli bir avantajıdır. Fakat kısa süreli etkisinden ve yeterli hacim elde edilememesinden dolayı, özellikle fazla hacim kaybı olan bölgelerde uygulanması durumunda hasta memnuniyetinin sağlanamaması da bu yöntemin dezavantajıdır.

Yarı kalıcı dolgular

Bu dolgular da zamanla etkisini kaybeder, ancak uygulandıktan sonra 2 yıldan daha uzun süre etkisi kalıcı olabilmektedir. Poly-L lactic asit ve kalsiyum hidroksiapatit bu tip dolgulara örnek olarak verilebilir. Poly-L-lactic asit aynı zamanda kollajen sentezini de uyarmaktadır. Bu özelliğinden dolayı etkisinin zamanla artması ve yaklaşık 6 hafta sonra işlemin hacim arttıran etkisinin üst seviyeye ulaşması beklenir. Kalsiyum hidroksiapatitin ise antijenisitesi çok düşüktür, su tutma etkisi yoktur, kollajen uyarıcı etkisi azdır, bu yüzden hacim etkisini hemen gösterir.

Kalıcı dolgular

Bu dolgular uygulandıktan sonra herhangi bir şekilde yok olmayan veya yok edilemeyen dolgulardır. Bu tip dolgular cerrahi işlemle çıkarılır. Silikon ve polimetilmetakrilat en fazla kullanılan kalıcı dolgu maddeleridir. Uzun yıllardan sonra bile granülom oluşturması, enfeksiyon gibi yan etkilerinden dolayı, en eski dolgu maddelerinden biri olan silikon dolgunun günümüzde kullanım sıklığı azalmıştır. Polimetilmetakrilat, poly-L lactic asit  gibi kollajen sentezini uyarır. Bu dolgu tipinin dezavatajlarından biri alerjik reaksiyon riskinin yüksek olmasıdır, bu nedenle uygulama öncesi alerji testinin yapılması önem taşır.

Cilt gençleştirmede (yenilemede) kullanılan bazı dolgu maddeleri

Cilt yenilemede dolgu maddeleri neden uygulanır?

Dolgu maddeleri, derideki ince ve derin kırışıklıkları yok etmek, yara izlerini iyileştirmek, ciltte oluşan çukurları düzeltmek, ince dudakları daha dolgun hale getirmek, yanakların dolgunlaşmasını sağlamak için deri altına enjekte edilerek uygulanır.

Cilt gençleştirmede kullanılan dolgu maddelerinin komplikasyonları

En sık görülen komplikasyonlar; morarma, enjeksiyon yerinde ağrı ve kan toplanmasıdır. Özellikle her iki göz kapağı, burun, temporal bölge ve nazolabial sulkusta morarma ihtimali daha yüksektir, bu nedenle uygulama öncesi hastaya gerekli bilgiler verilmelidir.

Daha az sıklıkta görülebilen komplikasyonlar arasında ise asimetri gelişimi ve alerjik reaksiyonlardır. Hyaluronik asit ve kalsiyum hidroksiapatit ile dolgu uygulamalarında alerjik reaksiyon gelişme olasılığı daha düşüktür.

Dolgu sonrası eritem, ödem yanında günlerce veya daha uzun süre (aylarca) devam edebilen malar ödem de gelişebilir. Bu komplikasyon genellikle infraorbital bölgeye yapılan uygulamalarda lenfatik damarlara basıya bağlı gelişir.

Dolgu enjeksiyonuna bağlı bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyon gelişebilir.

Görme kaybı veya santral sinir sistemi ile ilgili komplikasyonlar nadirdir ama daha ciddi komplikasyonlardır. Genellikle damar sistemine enjeksiyon ile veya damarsal yapılara baskı sonucu ortaya çıkar. Bu durumun önlenebilmesi için uygulama yapılırken anatominin iyi bilinmesi, enjeksiyon uygulanmadan enjektörün geri çekilerek kan gelip gelmediğinin kontrol edilmesi ve oluşabilecek herhangi bir durumda hemen müdahale yapılması için hyaluronik asit kullanılıyorsa hyaluronidaz bulundurulması tavsiye edilir.

Dolgu maddelerinin uygun olmamasına bağlı skleroderma, B-hücreli lenfoma, skuamöz hücreli karsinom gelişebilir.

Dolgu maddeleri uygulanmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

  • Aktif enfeksiyon varlığında ve iltihap oluşmuş bölgeye,
  • Alerji nedeniyle immünsüpresif tedavi görenlerde,
  • 12 yaşın altındaki çocuklarda,
  • Hamilelerde ve bebeğini emziren annelerde, bunlar gibi durumlarda dolgu enjeksiyonları uygulanmaz.

Benzer sağlık yazıları

  1. Yüz dolgusu nedir ve nasıl yapılır
  2. Dudak estetiği nedir ve nasıl yapılır
  3. Burun düzeltme ameliyatı nedir ve neden yapılır
  4. Ameliyatsız saten yüz estetiği nasıl yapılır
  5. Yüz germe estetiği nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git