C

Ciloxan Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ciloxan Pomad Nasıl Kullanılır?

CILOXAN STERİL OFTALMİK POMAD KULLANMA TALİMATI

Ciloxan göze sürülerek uygulanır.

Ciloxan etkin maddesi: 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer) içerir.

Ciloxan yardımcı maddeleri: 20.0 mg mineral yağ ve 1.0 mg beyaz vazelin gibi yardımcı maddeler içerir.

Ciloxan Kullanma Talimatı

CILOXAN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ciloxan gözlerin çevresindeki yüzeysel (göz dışı dokular ve göz çevresi) enfeksiyonlarının tedavisinde ve kornea ülserinde kullanılır.

Ciloxan antiinfektifler olarak adlandırılan ilaç grubunun bir üyesidir. Gözü/gözleri infekte eden geniş bir aralıktaki mikroorganizmalara karşı da etkin olan kinolonlar antiinfektifler grubuna dahil ilaçlardır. Siprofloksasin de bir kinolondur.

Ciloxan beyaz-kırık beyaz bir homojen pomaddır.

Ciloxan 3.5 g’lık bir adet tüp içeren kutularda sunulmaktadır.

CILOXAN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Eğer siprofloksasine veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise,
 • Eğer diğer kinolonlara karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise, bunlar gibi durumlarda Ciloxan kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

CILOXAN’ın DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Ciloxan’ı sadece göz için kullanınız.
 • Eğer belirtileriniz kötüleşirse veya tekrar aniden başlarsa, doktorunuza danışınız. Özellikle bu ilacı uzun süreli kullanımından sonra diğer enfeksiyonlara (iltihap oluşturan diğer mikrobik hastalıklara) karşı daha duyarlı olabilirsiniz.
 • Eğer deri döküntüsü veya kurdeşen, kaşıntı veya solunum problemleri dahil diğer aşırı hassasiyet reaksiyonlarının belirtilerini yaşarsanız, tedaviyi bırakınız ve hemen doktorunuz ile iletişime geçiniz. Ciddi bir alerjik reaksiyon gelişirse, acil tedavi gerekebilir.
 • Eğer ciddi seviyede göz kapağında kaşınma, şişme, gözde kanlanma, ağrı, iltihaplanma oluşursa ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza danışın.
 • Eğer yaşlıysanız veya ağrı veya iltihap, astım, deri problemlerini tedavi etmek için “kortikosteroid” adı verilen ilaç kullanıyorsanız, Ciloxan tedavisi sırasında lif sorunları için daha yüksek riske sahipsiniz. Bu gibi durumlarda iltihap veya iltihabi problemler olursa, tedaviyi bırakınız ve hemen doktorunuza danışınız. Başka ilaçlar da kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Ciloxan kullanımı bölümüne bakınız).
 • Bu ilacı doktorun size reçete ettiği sürece kullanın. Antibakteriyel ilaçların uzun süre kullanımı süperinfeksiyon ile sonuçlanabilir.
 • Diğer göz pomadı uygulamalarında olduğu gibi, gözünüzdeki yaranın iyileşmesi gecikebilir.
 • Derinizde bir reaksiyon fark ederseniz doktorunuz ile iletişime geçiniz. Antibiyotiklerle deride ışığa hassasiyet bildirilmiştir.
 • Gözde infeksiyon olduğunda kontakt lens takmamalısınız. Kontakt lens kullanıyorsanız lensler gözünüzde iken pomadı kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CILOXAN’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ciloxan gözde kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

HAMİLELİKTE CILOXAN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciloxan’ı doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE CILOXAN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciloxan’ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR CILOXAN KULLANABİLİR Mİ?

Ciloxan’ı kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

CILOXAN’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE CILOXAN OFTALMİK POMAD KULLANIMI

Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında 10-15 dakika bekleyiniz. Göz pomadını en son uygulayınız.

Ürünün topikal uygulamasını takiben ilaç etkileşiminin meydana gelmesi Ciloxan’ın düşük sistemik konsantrasyonundan dolayı olasılık dışıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CILOXAN OFTALMİK POMAD NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ciloxan’ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Korneal ülserlerde, ilk iki gün hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine 1-2 saatte bir, takip eden 12 gün boyunca her 4 saatte bir 1.25 cm.lik şeritler halinde uygulanır.

Gözün/gözlerin ve çevresinin yüzeysel enfeksiyonlarında doz hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine (veya göz kapağı kenarına, sırasıyla) ilk iki gün üç kez sonraki beş gün iki kez 1.25 cm.lik şeritler uygulanır.

Genellikle tedavi süresi 7-14 gündür. Tedavinizin ne kadar daha süreceğini size doktorunuz bildirecektir.

Ciloxan’ı sadece gözlerinizde kullanınız.

Ugulama Yolu ve Metodu: 

Ciloxan Uygulama Yolu ve Metodu

 • Ellerinizi yıkayınız.
 • Ciloxan tüpünü ve bir ayna alınız.
 • Tüpün kapağını açınız.
 • Tüpü başparmağınız ve işaret parmağınızla tutunuz.
 • Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Pomad bu alana sürülecektir (resim 1’e bakınız).
 • Tüpün ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
 • Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere tüpün ucunu dokundurmayınız. Pomada mikrop bulaştırabilir.
 • Pomaddan şeridin çıkması için tüpü hafifçe sıkınız (resim 2’ye bakınız).
 • Ciloxan’ı kullandıktan sonra, alt göz kapağınızı serbest bırakınız, bir süre gözünüzü kırparak pomadın tüm göze yayıldığından emin olunuz. Gözlerinizi bir süre için kapatınız; bu, Ciloxan’ın vücudun geri kalanına geçmesini engeller.
 • Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 • Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.
 • Her defasında sadece bir tüp kullanınız.

Eğer pomadı gözünüzün dışına kaçırırsanız tekrar deneyiniz.

Eğer Ciloxan’ı kaza ile yutarsanız, doktorunuza danışınız. Ancak ciddi bir etki beklenmemektedir.

Çocuklarda Ciloxan Kullanımı: 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Ciloxan Kullanımı: Özel bir kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Ciloxan Kullanımı: Ciloxan bu hasta grubunda çalışılmamıştır.

Eğer Ciloxan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ciloxan Kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak Ciloxan’ı uzaklaştırabilirsiniz.

Ciloxan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ciloxan’ı Kullanmayı Unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz sürünüz. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Ciloxan İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Belirtileriniz kaybolsa bile, ilacı kullanmayı bırakmayınız. Ciloxan’ı tedavi sürenizin bitiminden önce bırakırsanız, belirtiler tekrar belirebilir.

Bu ürünün kullanımı için başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CILOXAN’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Ciloxan’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan Ciloxan kullanımını kesmeyiniz.

AŞAĞIDAKİLERDEN HERHANGİ BİRİNİ FARK EDERSENİZ, DOKTORUNUZA SÖYLEYİNİZ:

Yaygın yan etkiler (her 100 kişide yaklaşık 1 ile 10 kişiyi etkileyebilen):

 • Tat bozukluğu,
 • Göz yüzeyinde (kornea) beyaz çökelti,
 • Gözde rahatsızlık,
 • Gözde kızarıklık,
 • İlaç kalıntısı.

Yaygın olmayan yan etkiler (her 1000 kişide yaklaşık 1 ile 10 kişiyi etkileyebilen):

 • Baş ağrısı,
 • Göz yüzeyinde (kornea) hasar veya lekelenme,
 • Işığa karşı hassasiyet,
 • Görme keskinliğinde azalma,
 • Bulanık görme,
 • Gözde veya göz kapağında şişme,
 • Gözde ağrı,
 • Kuru göz,
 • Anormal göz hassasiyeti,
 • Göz yaşında artış,
 • Göz akıntısı,
 • Gözde çapaklanma,
 • Göz kapağında pullanma,
 • Göz kapağında kızarıklık,
 • Bulantı.

Seyrek yan etkiler (1000 hastanın birinden az kişiyi etkileyebilen):

 • Arpacık,
 • Aşırı hassasiyet,
 • Sersemlik,
 • Gözde hasar,
 • Gözde iltihap,
 • Göz yüzeyinde (kornea) bozukluk,
 • Çift görme,
 • Göz yorgunluğu,
 • Gözde tahriş,
 • Kulak ağrısı,
 • Burun içinde iltihap,
 • Karın ağrısı, ishal,
 • Deri iltihabı,
 • İlaç intoleransı (ilacın etkisine dayanıksızlık).

Bilinmeyen yan etkiler (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):

Tendon bozukluğu.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

CILOXAN OFTALMİK POMAD NASIL SAKLANIR?

 • Ciloxan’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ciloxan’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ciloxan’ı kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
 • Açıldığı tarih:
 • Tüp ilk kez açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.
 • Kullanmadığınız zaman tüpün kapağını sıkıca kapatınız. İlacı orjinal ambalajında saklayınız.
 • Ciloxan’ı 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

İlacınızı evdeki çöpünüze atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 29/09/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Orbital Selülit Nedir, Neden Olur
 2. Meimbomitis Nedir, Neden Olur
 3. Blefarit Nedir, Neden Olur
 4. Arpacık Nedir, Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git