C

Cialis Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Cialis’in Yan Etkileri

CIALIS 20 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Cialis’in etkin maddesi: Her film kaplı tablet 20 mg Tadalafil içerir.

Cialis’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, hidroksipropilselüloz, mikrokristalin selüloz, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, hipromelloz, triasetin titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), talk gibi yardımcı maddeleri içerir.

Ağız yoluyla alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacı kullanırken, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

CIALIS nedir ve ne için kullanılır?

Cialis 20 mg sarı renkli film kaplı tabletler halindedir. Badem şeklinde ve bir yüzünde “C 20” işareti vardır. 2-4 veya 8 tabletlik bilister ambalajlarda sunulmaktadır.

Cialis kullanım alanları;

Cialis, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılmaktadır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli olan penis sertleşmesinin sağlanamaması veya korunamaması durumudur. Cialis ‘in cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesini önemli ölçüde sağladığı gösterilmiştir.

Cialis etkisini nasıl gösterir?

Cialis, tedalafil etkin maddesini içeren, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben Cialis, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Böylece peniste sertleşme gerçekleşir. Fakat penis sertleşmesi problemi olmayanlarda Cialis fayda etmez.

Cialis’in, cinsel uyarının olmadığı durumlarda da tek başına işe yaramayacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu nedenle sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, partnerinizle ön cinsel aktivite de  bulunmanız gerekir.

Cialis Hangi Hastalıklarda Kullanılır

CIALIS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Tedalafil veya Cialis’in içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız ya da yakın zamanlarda (son 90 gün içinde) miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirmişseniz,
 • Sabit olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel aktivite sırasında göğüs ağrısı oluyorsa,
 • Son 6 ayda New York Heart Association sınıflandırmasına göre “Sınıf 2” ya da daha ağır kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kontrol altına alınamayan kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Tansiyonunuz çok düşükse (<90/50 mm Hg) ya da kontrol altında tutulamayan yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Yakın zamanda (son 6 ay içerisinde) felç geçirmişseniz,
 • Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (göz felci olarak da adlandırılır.) nedeniyle görme kaybınız olduysa, bunlar gibi durumlarda Cialis kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız, bu grup ilaçlar (nitratlar), koroner kalp hastalığına bağlı anjina pektoris (göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılmaktadır. Cialis’in bu ilaçların etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (kan pıhtısına bağlı akciğerde yüksek kan basıncı) tedavisi için Riociguat adlı ilacı kullanıyorsanız, Cialis gibi PDE5 inhibitörlerinin bu ilacın tansiyon düşürücü özelliğini arttırdığı gösterilmiştir. Riosiguat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuza danışınız.

CIALIS kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Cialis’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Cinsel aktivite kalbi zorladığından, kalp hastalığı olan kişilerde olası bir risk söz konusudur. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Aşağıdaki nedenler, Cialis’in sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer bu nedenlerden herhangi biri sizde mevcut ise, ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuz ile konuşunuz:

 • Orak hücreli anemi (kırmızı kan hücrelerinin anormalliği), multipl miyelom (kemik iliği kanseri), lösemi (kan hücrelerinin kanseri) veya penis şekil bozukluğunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Herhangi bir cinsel uyarı veya isteğe bağlı olmayan sık ve uzun süreli sertleşme sorununuz varsa, bunlar gibi durumlarda Cialis’i kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Pelvik cerrahi (leğen kemiği içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokular ile birlikte alınması olarak adlandırılan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda Cialis’in etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, Cialis kullanmayı hemen bırakınız ve derhal doktorunuza danışınız.

Tedalafil kullanan bazı bireylerde işitmede azalma ya da işitmede kayıp bildirilmiştir. Bu durumun doğrudan tedalafil ile ilişkili olup olmadığı net olarak bilinmese de, işitme azlığı ya da kaybı gibi durumlar yaşarsanız Cialis kullanmayı hemen bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Cialis, kadınlar ya da 18 yaş altı erkeklerin kullanması için tasarlanmamıştır.

Özel durumlarda CIALIS kullanımı nasıl olmalı?

Hamileler Cialis kullanır mı? Geçerli değildir. Doğurganlık ile ilgili durumu ise erkekleri ilgilendirmektedir. Örneğin hayvan deneylerinde, köpeklerde kullanıldığında köpeklerin testislerinde sperm azalması olmuştur. Bazı erkeklerde de sperm sayısında azalma görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol açması olası değildir.

Emzirme döneminde Cialis kullanılır mı? Geçerli değildir.

Araç veya makine kullananlar Cialis kullanabilir mi? Klinik araştırmalarda Cialis kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, araç veya makine kullanmadan önce bu ilaca karşı nasıl tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

Yiyecek ve içeceklerle Cialis kullanılır mı? Cialis’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.  Greyfurt suyu Cialis’in etkisi üzerine etkili olabilir. Cialis kullanacaksanız veya kullandıysanız ayağa kalktığınızda baş dönmesi olabileceğiden, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 yada fazla olmamalıdır.) kaçınmalısınız. Alkol alımı tansiyonunuzu düşürebilir. Alkol alımı sertleşme yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte CIALIS kullanımı nasıl olmalı?

Özellikle nitratlar ile tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok ama çok önemlidir, çünkü nitratlar ile birlikte Cialis kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki ilaçları Cialis ile birlikte kullanacaksanız Cialis veya belirtilen ilaçların etkileri değişebileceğinden doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

 • Bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavilerinde kullanılan ilaçlar (seçici olmayan alfa blokör gibi) kullanıyorsanız,
 • Riociguat kullanıyorsanız,
 • Büyümüş prostat tedavisinde kullanılan bir ilaç (5 alfa redüktaz inhibitörü) kullanıyorsanız,
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol gibi) kullanıyorsanız,
 • HIV enfeksiyonu veya AIDS hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri gibi) kullanıyorsanız,
 • Konvülziyona karşı kullanılan bazı ilaçlar (örn. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin gibi) kullanıyorsanız,
 • Bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarının tedavilerinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol gibi) kullanıyorsanız,
 • Sertleşme sorunu için kullanılan diğer ilaçlar kullanıyorsanız.

Eğer doktorunuz kullanmamanız gerektiğini söylemişse, bu diğer ilaçlar ile birlikte Cialis’i kullanmayınız.

Eğer erektil disfonksiyon tedavisi görüyorsanız, bu diğer ilaçlar ile birlikte Cialis’i kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz. 

CIALIS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Cialis’i kullanırken her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz ya da eczacınız ile tekrar görüşünüz.

Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alınan bir adet 20 mg’lık tablettir.

Cialis’i cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce almalısınız. Cialis tablet alındıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda Cialis’in etkili olmayacağını bilmeniz önemlidir.

Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Eğer Cialis kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi yapabileceğinden, fazla alkol alımından (%0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

Cialis’i günde bir kezden fazla almayınız. Cialis 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde alınmak üzere tasarlanmıştır, sürekli günlük kullanımı önerilmez. 

 Uygulama yolu ve metodu:

Cialis tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Cialis aç veya tok karnına alınabilir.

Çocuklarda Cialis kullanımı:

Cialis 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için uygun değildir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumlarında Cialis kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Ciddi karaciğer probleminiz, böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayınız.

Eğer Calis’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Cialis kullandıysanız: Cialis’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz (yan etkiler bölümündeki yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz).

Cialis’i kullanmayı unutursanız: Hatırlar hatırlamaz dozunuzu hemen alınız, fakat unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Cialis ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

CIALIS’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Cialis’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler normalde hafif ve orta dereceli etkilerdir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Cialis’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Cialis’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Alerjik reaksiyon (döküntü dahil),
 • Göğüs ağrısı (nitrat kullanmayınız, hemen tıbbi yardım alınız.).

Cialis’in seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri;

 • Cialis kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme (eğer bunun gibi 4 saatten daha uzun süren sertleşme sorunu olursa hemen doktorunuza başvurunuz.),
 • Ani görme kaybı.

Raporlanan diğer yan etkiler:

Cialis’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Baş ağrısı,
 • Yüzde kızarma,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Hazımsızlık,
 • Sırt ağrısı,
 • Kas ağrıları,
 • Kollar ve bacaklarda ağrı.

Cialis’in yaygın olmayan ((100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Baş dönmesi,
 • Bulantı, kusma, mide ağrısı,
 • Reflü,
 • Nefes almada zorluk,
 • Çarpıntı, taşikardi (hızlı kalp atımı),
 • Yüksek tansiyon, düşük tansiyon,
 • Görmede bulanıklık, göz ağrısı,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişme (ödem),
 • Yorgun hissetme,
 • İdrarda kan olması,
 • Uzamış ve ağrılı sertleşme.

Cialis’in seyrek ((1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Bayılma, nöbet ve geçici hafıza kaybı,
 • Göz kapaklarında şişme, gözlerde kızarma,
 • İşitmede ani azalma ya da kayıp,
 • Kurdeşen,
 • İdrar yolundan kan gelmesi,
 • Menide kan varlığı,
 • Terleme artışı.

Cialis kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda ilacı kullanmadan önce kalp problemleri olduğu bildirilmiştir.

Tek veya her iki gözde seyrek olarak kısmi, geçici veya kalıcı görme kaybı rapor edilmiştir.

Klinik araştırmalarda Cialis kullanan erkeklerde görülen diğer bazı seyrek yan etkiler;

 • Migren,
 • Yüzün şişmesi,
 • Yüzün ya da boğazın şişmesine neden olan alerjik reaksiyonlar,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Gözlere giden kan akımını etkileyen bazı bozukluklar,
 • Düzensiz kalp atımı,
 • Anjina ve ani kardiyak ölüm.

75 yaş üzeri Cialis kullanan erkeklerde baş dönmesi yan etkisi daha sık rapor edilmiştir. 65 yaş üzeri Cialis kullanan erkeklerde ise ishal yan etkisi daha sık rapor edilmiştir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçen veya geçmeyen bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www. titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 0 numaralı yan etki bildirimi hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

CIALIS nasıl saklanmalı?

 • Cialis’i çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cialis tabletler, nemden korumak için orjinal ambalajında ve 25 derece’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Cialis’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız ve ambalajdaki son kullanma tarihi geçtikten sonra Cialis’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Cialis’i kullanmayınız.

Kalan ilaçlarınızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar ev atıkları ile birlikte veya atık su yoluna atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçlarınızı nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler ile çevremizi korumaya katkıda bulunmuş oluruz.

Benzer sağlık yazıları

 1. Sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) neden olur
 2. Andropoz nedir ve andropoz belirtileri
 3. Sinegra nedir ve ne için kullanılır
 4. Viagra nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git