Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Ceftinex Nedir? Ceftinex Ne İçin Kullanılır? Ceftinex Yan Etkileri

CEFTINEX 600 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 600 mg sefdinir içerir.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum karboksimetilselüloz, mikrokristalin selüloz, polioksil 40 stearat, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, methocel E5, titanyum dioksit, polietilenglikol 400.

Ceftinex Prospektüs

CEFTINEX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ceftinex ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.

Ceftinex, 10, 14 ve 20 adet beyaz renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler içeren blisterlerde ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanmıştır.

Ceftinex bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır:

 • Toplum kaynaklı pnömoni (zatürre),
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri,
 • Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı),
 • Farenjit (yutak/farinks iltihabı),
 • Tonsillit (bademcik iltihabı),
 • Bazı deri enfeksiyonları (iltihapları).

CEFTINEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise Ceftinex’i kullanmayınız.

CEFTINEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise (Ceftinex kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz).
 • Böbrek yetmezliğiniz var ise (böbrek yetmezliği durumunda Ceftinex kullanımı bölümüne bakınız).
 • Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşırı duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFTINEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ceftinex’i yemeklerden önce ya da sonra alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE CEFTINEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ceftinex gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE CEFTINEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ceftinex’in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR CEFTINEX KULLANABİLİR Mİ?

Ceftinex’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

CEFTINEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ceftinex’in içeriğindeki yardımcı maddeler nedeni ile özel bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE CEFTINEX KULLANIMI

Ceftinex antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise Ceftinex antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.

Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, Ceftinex’in böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler Ceftinex’in emilimini azaltır. Ceftinex tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).

Ceftinex kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEFTINEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ceftinex’i her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız.

Bir günde önerilen en yüksek doz 600 miligramdır.

Toplum kökenli pnömoni tedavisinde Ceftinex kullanımı:

10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün kullanılması önerilir.

Kronik bronşit akut alevlenmelerinin tedavisinde Ceftinex kullanımı:

5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz kullanılması önerilir.

Akut maksiller sinüzit tedavisinde Ceftinex kullanımı:

10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz kullanılması önerilir.

Farenjit/Tonsillit tedavisinde Ceftinex kullanmı:

5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz kullanılması önerilir.

Komplike olmamış deri enfeksiyonlarının tedavisinde Ceftinex kullanımı:

10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün kullanılması önerilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ceftinex sadece ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda Ceftinex Kullanımı:

6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

Yaşlılarda Ceftinex Kullanımı:

Bu yaş grubuna özel bir kullanım uyarısı yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Ceftinex Kullanımı:

Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Ceftinex Kullanımı:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Ceftinex ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzun izni olmadan ilacı bırakmayınız.

Eğer Ceftinex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ceftinex Kullandıysanız: Ceftinex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Doktorunuz tarafından destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılması gerekebilir.

Ceftinex Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ceftinex İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

CEFTINEX OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Ceftinex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ceftinex’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi allerjiniz olduğunu gösterebilir),
 • Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir bağırsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir),
 • Barsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,
 • Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokart infarktüsü), göğüs ağrısı,
 • Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği,
 • Bir çeşit akciğer iltihabı (idiopatik interstisyel pnömoni),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği,
 • Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz),
 • Akut böbrek yetmezliği,
 • Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiopatik trombositopenik purpura).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum),
 • Bilinç kaybı,
 • Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon),
 • Mide ve/veya onikiparmak bağırsağında yara (peptik ülser),
 • Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma,
 • Kan eozinofil sayılarında artma (bir tür alerji hücresi),
 • Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir),
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi),
 • Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) düşüklüğü,
 • Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler,
 • Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomyoliz),
 • Böbrek rahatsızlığı (nefropati).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Vajina iltihabı (vajinit),
 • Vajinada pamukçuk (vajinal moniliasis),
 • Dışkılama değişiklikleri (ishal veya kabızlık gibi),
 • Hazımsızlık (dispepsi), gaz, bulantı, karın ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler,
 • Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler,
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları,
 • İstem dışı hareketler,
 • İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi,
 • İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması.

Bunlar Ceftinex’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CEFTINEX NASIL SAKLANMALI?

 • Ceftinex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ceftinex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.
 • Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ceftinex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ceftinex’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 20.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Pnömoni Nedir, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Farenjit Belirtileri ve Tedavisi
 3. Sinüzit Nedir, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir
 4. Tonsillit Nedir, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git