C

Cefec Ne İçin Kullanılır? Cefec Antibiyotik mi?

CEFEC 1000 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Sefaklor monohidrat 1048,965 mg (1000 mg sefoklara eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit, sodyum hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen karbonat, sodyum sülfat anhidrus, povidone, polietilen glikol, sodyum siklamat, sakkarin sodyum ve limon aroması içermektedir.

Cefec Prospektüs

CEFEC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Cefec, bejden açık sarıya, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler halindedir, 20 (2×10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüpte, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile ambalajlanmıştır.

Cefec, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir. Sefalosporinler günümüzde yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik grubudur.

Cefec aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri,
 • Farenjit (yutak iltihabı),
 • Tonsilit (bademcik iltihabı),
 • Pnömoni (zatürre),
 • Komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları,
 • Gonore (bel soğukluğu),
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

CEFEC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Cefec içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

CEFEC’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Cefec dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CEFEC’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Cefec Efervesan Tablet bir bardak suda çözdürüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Ağız yolundan aç ya da tok karnına alınabilir, fakat gıda maddeleri ile birlikte alındığında emilimi artmaktadır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE CEFEC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİDE CEFEC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR CEFEC KULLANABİLİR Mİ?

Cefec’in araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CEFEC’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her efervesan tablette 934,38 mg (40,63 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE CEFEC KULLANIMI

 • Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antiasid ilaçlar Cefec’in emilim süresini azaltırlar. H blokörleri Cefec emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.
 • Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi Cefec’in böbreklerden atılımı probenesid ile azalır. Varfarin ve Cefec’i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEFEC NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uyguiama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler için önerilen doz, 8 saatte bir olmak üzere günde 3 defa oral yoldan 250 mg’dır (1 adet Cefec 250 mg Efervesan Tablet veya 1/2 adet Cefec 500 mg Efervesan Tablettir).

Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin, zatürre) 8 saatte bir, günde üç kez oral yoldan 500 mg (1/2 adet Cefec 1000 mg Efervesan Tablet) kullanılır.

Bel soğukluğu (gonore) tedavisinde günde 3 efervesan tablet (3 g), gerekirse probenesid ile birlikte kullanılabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Cefec ağızdan alınır.

Bu ilacı bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden içiniz.

Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda Cefec Kullanımı:

Cefec 1000 mg Efervesan Tablet 16 yaşından daha küçük olanlarda kullanılmamalıdır. Bu yaş grubuna ise daha düşük doz uygulanmalıdır.

Yaşlılarda Cefec Kullanımı:

Cefec‘in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Cefec Kullanımı:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir (durumunuza göre doz yarı yarıya azaltılabilir).

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Cefec Kullanımı:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer Cefec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Cefec Kullandıysanız:

Cefec’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşırı doz belirtileri; bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

Cefec’i Kullanmayı Unutursanız:

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cefec İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CEFEC’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Cefec’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Cefec’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada zorluk,
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık,
 • Deride ve mukoza mebranlarında (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu,
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme,
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme),
 • Vücutta karıncalanma,
 • Bayılma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cefec’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş,
 • İnatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar,
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı),
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal,
 • İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular,
 • Deri ve gözlerde sarılık,
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları,
 • İdrar miktarında azalma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yorgunluk,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık,
 • Kan ve idrar testlerinde anormal sonuçlar,
 • Artmış kas kasılmaları,
 • Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar, kaşıntı,
 • Deride döküntü, kaşıntı,
 • Kaslarda sertleşme.

Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.com.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olursunuz.

CEFEC NASIL SAKLANMALI?

 • Cefec’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cefec’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
 • Kullandıktan sonra tüpün ağzını kapatmayı unutmayınız.
 • Cefec’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cefec’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Cefec’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 20.09.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Bronşit Belirtileri ve Tedavisi
 2. Farenjit Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi
 3. Bademcik Şişmesi Belirtileri ve Tedavisi
 4. Gonore Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git