Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

Cefaks 500 Mg Film Tablet Nedir? Cefaks İlacının Yan Etkileri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

CEFAKS 500 mg film tablet kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,
 5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Cefaks 500 mg flm tablet’in etkin maddesi nedir? : Her tablette 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil bulunmaktadır.
 7. Cefaks 500 mg film tablet’in yardımcı maddeleri : Mikrokristalin selüloz (Avicel pH 102), sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol), hidrojene bitkisel yağ (Lubritab), kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), opaspray M-1-7120 beyaz, hidroksipropilmetil selüloz (Methocel E5 premium), propilen glikol, metil paraben ve propil paraben içerir.

Cefaks hangi hastalıklarda kullanılır? (endikasyonları)

Cefaks 500 mg film tablet nedir

Cefaks 500 mg film tablet nedir

Cefaks, bakteriler üzerinde öldürücü etkiye sahip sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Her tablette etkin madde olarak 500 mg sefuroksim içerir. Cefaks, 10,14 ve 20 tabletlik Alu-Alu plaka blisterler halinde bulunmaktadır. Cefaks, bileşimindeki sefuroksim; önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek öldürücü etki gösterir. Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Cefaks 500 mg film tablet’in kullanıldığı başlıca enfeksiyonlar:

 1. Üst solunum yolu enfeksiyonları : Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı) gibi.
 2. Alt solunum yolu enfeksiyonları : Akut bronşit ve kronik bronşitin ani alevlenmeleri ve pnömoni (akciğer iltihabı) gibi.
 3. Genital enfeksiyonlar ve idrar yolları enfeksiyonları : Piyelonefrit (idrar yollan ve böbrek iltihabı), mesane iltihabı ve idrar yolu iltihabı gibi.
 4. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Çıban (furonkül), irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik deri enfeksiyonu (impetigo) gibi.
 5. Bel soğukluğu (gonore) enfeksiyonu : Akut ve komplike olmayan gonokoklardan kaynaklanan idrar yolu iltihabı ve rahim ağzı iltihabı (servisit).
 6. Erken Lyme hastalığının (kene ısırması ile insana geçen Bonelia burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı hastalık) tedavisinde ve takiben yetişkin ve 12 yaştan büyük çocuklarda geç Lyme hastalığının önlenmesinde.

Cefaks tablet kullanılmaması gereken durumlar

Eğer sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Cefaks’ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa ilaç kullanılmamalıdır.

Cefaks kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

 1. Daha önce penisilin veya başka antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Cefaks’ın da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium diffıcile) aşırı çoğalmasına neden olabilir. Böyle durumlarda doktorunuz tedavinizi sonlandırmaya karar verebilir.
 3. Antibiyotik kullandığınız sırada veya sonrasında ishal olursanız doktorunuzu bigilendiriniz. Doktorunuz ishalin ciddiyetine göre uygun bir tedaviye başlayacaktır.
 4. Cefaks doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanlırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Bu nedenle tedaviniz süresince ilave doğum kontrol önlemleri almanız tavsiye edilir.
 5. Lyme hastalığının Cefaks ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir. Bu, genellikle Lyme hastalığının antibiyotikler ile tedavisini takiben görülebilen bir reaksiyondur.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cefaks’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Cefaks metil paraben ve propil paraben içerir, bu nedenle alerjik reaksiyonlara ve nadiren solunum yollarında daralmaya (bronkospazma) neden olabilir.

Cefaks’ın diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Midedeki asit miktarını azaltan ilaçlarla birlikte alındığında Cefaks’ın etkisi azalabilir.
 2. Cefaks doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılırsa bu ilaçların: etkisini azaltabilir.
 3. Tedaviniz süresince bazı kan testleri yaptırmanız gerekirse (Ferrisiyanid testi veya Coombs testi) doktorunuza Cefaks kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü Cefaks bu testlerin yanlış sonuçlanmasına yol açabilir.
 4. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Cefaks nasıl kullanılır? (Cefaks kullanım şekli ve dozu)

Cefaks’ı doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).

 1. Yetişkinlerde Cefaks kullanımı : Birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 250 mg’dır. Ancak doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.
 2. Çocuklarda Cefaks kullanımı : Birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 125 mg’dır. Ancak doktorunuz çocuğunuzun durumunun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.
 3. Cefaks uygulama yolu ve metodu : Cefaks ağızdan alınır. En iyi şekilde etki gösterebilmesi için ilacınızı yiyecekler ile birlikte alınız.
 4. Çocuklarda Cefaks kullanımı : 3 aylıktan küçük çocuklarda Cefaks kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.
 5. Yaşlılarda Cefaks kullanımı : Veri yoktur.
 6. Cefaks’ın yiyecekler ve içecekler ile birlikte kullanımı : En iyi şekilde etki gösterebilmesi için, Cefaks yiyecekler ile birlikte alınmalıdır.
 7. Hamilelikte Cefaks kullanımı : İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Cefaks’ın deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır, ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 8. Emzirme döneminde Cefaks kullanımı : İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Cefaks anne sütüne geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.
 9. Araç ve makine kullanlarda Cefaks kullanımı : Cefaks baş dönmesine yol açabilir, bu nedenle eğer Cefaks aldıktan sonra araç ve makine kullanmayı düşünüyorsanız tedaviye vereceğiniz yanıt görülene kadar dikkatli olmalısınız.
 10. Kullanmanız gerekenden daha fazla Cefaks kullandıysanız : Cefaks aşırı dozda alındığında kasılmalara neden olabilir. Cefaks’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 11. Cefaks’ı kullanmayı unutursanız : Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cefaks’ın özel durumlarda kullanımı nasıl olmalı?

 1. Böbrek yetmezliği ve Cefaks kullanımı : Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, ilacınızın dozunda değişiklik yapması gerekebilir.
 2. Karaciğer yetmezliği ve Cefaks kullanımı : Veri yoktur.

Eğer Cefaks’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cefaks ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 1. Cefaks tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

 Cefaks’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cefaks’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 1. Cefaks’ın çok yaygın görülen yan etkileri 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 2. Yaygın görülen yan etkileri 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 3. Yaygın olmayan yan etkileri 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 4. Seyrek görülen yan etkileri 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 5. Çok seyrek görülen yan etkileri 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 6. Bilinmeyen yan etkileri eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Cefaks’ın yaygın görülen yan etkileri

 1. Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 2. Eozinofili (kanda eozinofil sayısında artış)
 3. Baş ağrısı, baş dönmesi
 4. İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
 5. Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Cefaks’ın yaygın görülmeyen yan etkileri

 1. Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısmda azalma, kanda lokosit sayısında azalma
 2. Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 3. Kusma

Cefaks’ın seyrek görülen yan etkileri

 1. Kurdeşen, kaşmtı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 2. Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishal ile seyreden barsak iltihabı)

Cefaks’ın çok seyrek görülen yan etkileri

 1. Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 2. İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşrı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 3. Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer iltihabı
 4. Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 5. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap)
 6. Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık)
 7. Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması : Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Cefaks nasıl saklanır? (Cefaks’ın saklanması)

 1. Cefaks’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.
 2. Cefaks 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 3. Cefaks’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cefaks’ı kullanmayınız.

Cefaks kullanılabilecek hastalıklar ile ilgili benzer yazılar

 1. Kulak enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 2. Boğaz enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
 3. Sinüzit nedenleri ve tedavisi
 4. Bronşit nedenleri ve tedavisi
 5. Pnömoni nedenleri ve tedavisi
 6. Fronkül karbonkül nedenleri ve tedavisi
 7. Gonore (bel soğukluğu) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git