C

Cec Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Cec’in Yan Etkileri Nelerdir?

Cec, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

CEC 1000 mg efervesan tablet kullanma talimatı nedir?

Cec’in etkin maddeleri: Sefaklor monohidrat 1047,12 mg (1000 mg sefaklora eşdeğer)

Cec’in yardımcı maddeleri: Sitrik asit, sodyum hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen karbonat, sodyum sülfat anhidrus, povidone, polietilen glikol, sodyum siklamat, sakkarin sodyum ve limon aroması içermektedir.

Cec ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Cec nedir?

Cec, bejden açık sarı, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler halindedir. 20 (2×10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüpte, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile ambalajlanmıştır.

Cec ne için kullanılır? (Cec’in endikasyonları)

Cec, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

Cec, sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, gonore (bel soğukluğu), deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Cec Tablet Kullanım Talimatı

Cec efervesan tablet kullanılmaması gereken durumlar (Cec’in kontrendikasyonları)

Eğer;

Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Cec’in içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

Cec kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer;

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa Cec kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa Cec kullanmadan önce ilacı size reçete eden doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Cec tablet kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Cec tablet kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanız gerekliliğine karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Özel durumlarda Cec kullanımı: Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir (Durumunuza göre doz ayarı yarıya azaltılabilir). Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Emzirme döneminde Cec tablet kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullananlar Cec tablet kullanabilir mi? Cec’in araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

Cec Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Efervesan tablet bir bardak suda çözdürüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir. Ağız yolundan aç ya da tok karnına alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

Cec’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Cec 1000 mg efervesan tablet her bir dozunda 820,106 mg (35,6 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Cec kullanımı

Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar Cec’in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri Cec emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.

Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi Cec’in böbreklerden atılımı probenesid ile azalır. Varfarin ve Cec’i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Cec nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Yetişkinler için önerilen doz, 8 saatte bir olmak üzere günde 3 defa oral yoldan 250 mg’dır (1 adet CEC 250 mg Efervesan Tablet veya 1/2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablettir).

Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin; zatürre) 8 saatte bir, günde üç kez oral yoldan 500 mg (1/2 adet Cec 1000 mg Efervesan Tablet) kullanılır.

Bel soğukluğu (gonore) tedavisinde günde 3 efervesan tablet (3 g), gerekirse probenesid ile birlikte kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Cec ağızdan alınır.

Bu ilacı bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden alınız. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda Cec kullanımı: Cec 1000 mg Efervesan Tablet 16 yaşından daha küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu yaş grubuna daha düşük doz uygulanmalıdır.

Yaşlılarda Cec kullanımı: Cec’in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Böbrek yetmezliği durumunda Cec kullanımı: Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir (Durumunuza göre doz ayarı yarıya azaltılabilir).

Karaciğer yetmezliği durumunda Cec kullanımı: Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Cec kullandıysanız: Cec’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz. Aşırı doz belirtileri arasında bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gerekir.

Cec’i kullanmayı unutursanız: Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cec ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler: Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Eğer Cec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Cec’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Cec’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Cec’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Nefes almada zorluk
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
 • Deride ve mukoza mebranlarında (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
 • Vücutta karıncalanma
 • Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cec’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
 • İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
 • Deri ve gözlerde sarılık
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
 • İdrar miktarında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
 • Kan ve idrar testlerinde anormal sonuçlar
 • Artmış kas kasılmaları
 • Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar, kaşıntı
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Kaslarda sertleşme

Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Cec nasıl saklanır?

 • Cec’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cec’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Kullandıktan sonra tüpün ağzını kapatmayı unutmayınız.
 • Cec’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cec’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Cec’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 08.07.2011 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Farenjit (yutak iltihabı) nedenleri ve tedavisi
 2. Bronşit (bronşların iltihabı) neden olur
 3. İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri ve belirtileri
 4. Pnömoni (zatürre) nedenleri ve tedavisi
 5. Gonore (bel soğukluğu) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git